ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

Επιστροφή στα μεγέθη του 2019 μετά το 2024 περιμένει η Λάμψα

φωτ. InTime News

Το 40% της δραστηριότητας του 2019 εκτιμά πως θα καταφέρει να ανακτήσει, υπό προϋποθέσεις, φέτος ο ξενοδοχειακός Όμιλος Λάμψα που ελέγχει τα ξενοδοχεία Μεγάλη Βρεταννία, King George, Athens Capital, Sheraton Rhodes, Hyatt Belgrade και Excelsior. Η ξενοδοχειακή επιχείρηση δεν περιμένει πλήρη ανάκαμψη στα μεγέθη του 2019 πριν την διετία 2024-2025.

Κατά το 2020 υπέστη σημαντικότατη μείωση του κύκλου εργασιών της και ζημιές, τις οποίες όμως κατάφερε να περιορίσει μειώνοντας δραστικά τα λειτουργικά της κόστη. Παράλληλα παρά την πανδημία προχώρησε στα εγκαίνια του τρίτου μεγάλου ξενοδοχείου της στην πρωτεύουσα, του Athens Capital. Με βάση τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση του 2020 εξακολουθεί να διατηρεί ισχυρότατη κεφαλαιακή βάση και σημαντική ρευστότητα άνω των 24 εκατομμυρίων.

Η διοίκηση της Λάμψα σημειώνει στην ετήσια οικονομική της έκθεση ότι κατά την διάρκεια του 2020 απώλεσε έσοδα της τάξεως των 60 εκατομμυρίων ενώ για το 2021 αναμένει αύξηση των μεγεθών, «τα οποία όμως εκτιμώνται μειωμένα περίπου κατά ποσοστό 60% σε σχέση με το έτος 2019 που ο Όμιλος σημείωσε την κορύφωση του κύκλου εργασιών του». «Είναι προφανές από τα προαναφερόμενα μεγέθη, ότι το 2020 ήταν η δυσκολότερη περίοδος στη νεώτερη ιστορία της εταιρείας, γεγονός που ισχύει και για τον κλάδο των ξενοδοχειακών υπηρεσιών γενικότερα», προσθέτει.

Ο κύκλος εργασιών του ομίλου ανήλθε σε 17,735 εκατομμύρια έναντι 77,815 εκατομμύρια το 2019 σημειώνοντας μείωση 77,21%. Οι ενοποιημένες μικτές ζημιές ανήλθαν στο ποσό των 7,781 εκατομμύρια από κέρδη 32,790 εκατομμύρια το 2019.  Οι λειτουργικές ζημιές (προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων-EBITDA) ανήλθαν στα 5,194 εκατομμύρια έναντι κερδών 23,085 εκατομμύρια το 2019. Ως αποτέλεσμα των επιπτώσεων από την πανδημία τα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε ζημιές 20,993 εκατομμύρια από κέρδη 10,7 εκατομμύρια το 2019. Ούτως τα καθαρά αποτελέσματα (μετά από φόρους και προ δικαιωμάτων μη ελεγχουσών συμμετοχών) ανήλθαν σε ζημιές 16,494 εκατομμύριων από κέρδη 6,931 εκατομμύρια το 2019.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η διοίκηση του ομίλου αποφάσισε να συνεχιστεί η επένδυση της θυγατρικής εταιρείας Κριεζώτου Α.Ε. και την περίοδο της πανδημίας με αποτέλεσμα το ξενοδοχείο “Athens Capital” να ανοίξει τις πύλες του τον Σεπτέμβριο του 2020. Η επένδυση ανήλθε στο ύψος των 27,4 εκατομμυρίων. Επιπροσθέτως, η Λάμψα ξεκίνησε την υλοποίηση επενδυτικού προγράμματος ανακαινίσεων στα ξενοδοχεία του ομίλου (περιλαμβανομένης της εξωτερικής όψης του ξενοδοχείου King George), η οποία αναμένεται να ανέλθει στο ποσό των 4 εκατομμυρίων.

H πληρότητα δωματίων στην αγορά ξενοδοχείων πολυτελείας της Αθήνας μειώθηκε κατά 40,1% έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2019 διαμορφώνοντας τον δείκτη στο 41,5% (για το διάστημα πριν την αναστολή λειτουργίας τους) έναντι 69,3% το 2019. Η μέση τιμή δωματίου στα ξενοδοχεία μειώθηκε κατά 18,5% έναντι του 2019, φτάνοντας τα 137,94 ευρώ έναντι 169,31 το 2019. Κατά συνέπεια το έσοδο ανά διαθέσιμο δωμάτιο μειώθηκε στα ξενοδοχεία πολυτελείας της Αθήνας κατά 51,2% (57,20 ευρώ έναντι 117,29 του 2019) και αντιστοίχως τα συνολικά έσοδα δωματίων μειώθηκαν κατά 75,9%.

Το Ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρετανία» , ναυαρχίδα του ομίλου, εμφάνισε μείωση πωλήσεων 75,25% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019, ενώ το Ξενοδοχείο «King George» εμφάνισε μείωση πωλήσεων 75,02%. Το «Sheraton Rhodes» δεν λειτούργησε κατά την διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2020. Όσον αφορά τα ξενοδοχεία του Ομίλου στην Σερβία, το μεν «Hyatt Regency Belgrade» κατέγραψε μείωση κατά 55,11%, το δε «Mercure Excelsior» κατά 69,56%.

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News