ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Γιατί χρειάστηκαν εξυγίανση τα ΕΛΤΑ

Σε διαφορά φάσης βρέθηκαν τα ΕΛΤΑ σε σχέση με τους ανάλογους κρατικούς οργανισμούς στην Ευρώπη. Ίσως όπως η Ελλάδα σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Στην Ευρώπη, πριν από το κύμα απελευθέρωσης της ταχυδρομικής αγοράς, η πλειονότητα των Παρόχων Καθολικής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας κατάφεραν να προσαρμοστούν ανάλογα. Στην Ελλάδα παρέλειψαν την μεταρρύθμιση και έκαναν την απελευθέρωση!

Οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί ταχυδρομείων έσπευσαν να μετασχηματίσουν εγκαίρως τα επιχειρησιακά και λειτουργικά τους μοντέλα και να μειώσουν τη βάση κόστους τους, ενώ ανέπτυσσαν παράλληλα τις δραστηριότητες που εξυπηρετούν το ηλεκτρονικό εμπόριο και τα δέματα, καθώς και συμπληρωματικές υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας.

Αντίθετα στην Ελλάδα και τα ΕΛΤΑ, παρά το γεγονός ότι από τις αρχές της περασμένης δεκαετίας εγκρίθηκε ένα σχέδιο μετασχηματισμού, δεν εκτελέστηκε στο σύνολό του, πιθανώς λόγω και των οικονομικών δυσκολιών που αντιμετώπισε το ελληνικό κράτος ως αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης ή επειδή, σε μια συγκεκριμένη στιγμή, η ΕΛΤΑ Α.Ε. μεταφέρθηκε στο ΤΑΙΠΕΔ με σκοπό την ιδιωτικοποίηση, αλλά χωρίς επίσημα εκφρασμένο ενδιαφέρον ιδιώτη επενδυτή. Παράλληλα, παρά τον χαμηλό όγκο της κατά κεφαλήν αλληλογραφίας, οι όροι ποιότητας ως προς τη συχνότητα διανομής διατηρήθηκαν σε ανάλογα επίπεδα, καθιστώντας την εξυπηρέτηση της Καθολικής Υπηρεσίας ιδιαίτερα δαπανηρή. Έτσι, λόγω του συνδυασμού των παραπάνω παραγόντων τα έσοδα των ΕΛΤΑ μειώθηκαν ταχύτερα από τη μείωση των εξόδων, έχοντας ως αποτέλεσμα τη σημαντική επιδείνωση της οικονομικής τους κατάστασης.

H Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ), βασικός μέτοχος των ΕΛΤΑ αναγνώρισε τις προκλήσεις που αντιμετώπιζε η εταιρεία και στο πλαίσιο του Στρατηγικού της Σχεδίου ανέδειξε τα κρίσιμα ζητήματα και έθεσε ως προτεραιότητες:

  1. την υλοποίηση δέσμης παρεμβάσεων άμεσης προτεραιότητας που θα επέτρεπαν στα ΕΛΤΑ να συνεχίσουν απρόσκοπτα τις δραστηριότητές τους. Για το σκοπό αυτό, η ΕΕΣΥΠ όρισε νέα διοίκηση, βοήθησε τα ΕΛΤΑ να συλλέξουν σταδιακά μέρος της αποζημίωσης για την Καθολική Υπηρεσία που εκκρεμούσε για πολλά χρόνια και μάλιστα σε ένα περιβάλλον που οι διαθέσιμες δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ήταν αρκετά περιορισμένες και συνεργάστηκε με τη διοίκησή τους για τη μείωση ορισμένων λειτουργικών εξόδων. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στο διάστημα αυτό, τα ΕΛΤΑ αντιμετώπισαν δύσκολες συνθήκες τις οποίες όμως κατάφεραν να διαχειριστούν επιχειρησιακά.
  2. τον επιχειρησιακό μετασχηματισμό του λειτουργικού της μοντέλου με κεντρικό στόχο τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της εταιρείας. Η ΕΕΣΥΠ συνεργάστηκε με τη διοίκηση της εταιρείας και υποστήριξε έμπρακτα στην προσπάθειά της αυτή, ώστε να προσλάβουν τα ΕΛΤΑ εξειδικευμένους συμβούλους διεθνούς κύρους για το σχεδιασμό του πλάνου μετασχηματισμού τόσο από επιχειρησιακή σκοπιά, όσο και σε ότι αφορά τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό της εταιρείας, έτσι ώστε να δύναται να υποστηρίξει τη μετάβαση της εταιρείας στη νέα εποχή.

Έτσι, η εταιρεία ολοκλήρωσε ένα σχέδιο μετασχηματισμού, με τις απαραίτητες συνοδευτικές μελέτες, και το παρουσίασε στα όργανα της ΕΕΣΥΠ, καθώς και στους εκπροσώπους της Ελληνικής Κυβέρνησης και των Ευρωπαϊκών Θεσμών.

Μετά από μια σειρά συναντήσεων με το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΣΥΠ και το Ελληνικό Δημόσιο (σχετικά με τη διαθεσιμότητα χρηματοδότησης σύμφωνα με τα ορόσημα του προγράμματος μετασχηματισμού) στις οποίες τα ΕΛΤΑ και οι σύμβουλοί τους παρείχαν αναλυτικές πληροφορίες για τις προβλεπόμενες δράσεις, το σχέδιο έγινε αποδεκτό από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Η. Μπ.

 

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News