ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

M. Λούλη: Το σπιτικό ψωμί της πρώτης καραντίνας αύξησε τις πωλήσεις

Μύλοι Λούλη

Ποιος δεν θυμάται τις φωτογραφίες που ανέβαζαν ουκ ολίγοι στους λογαριασμούς τους στα social media στη διάρκεια του πρώτου lockdown την περασμένη άνοιξη με τα ψωμιά που ζύμωναν και έψηναν στο σπίτι; Ή το γεγονός ότι η μαγιά είχε γίνει είδος προς εξαφάνιση και οι πληροφορίες για το πού έχουν μείνει κάποια αποθέματα ήταν πολύτιμες; Το παραπάνω αποτυπώθηκε στην ουσία στα οικονομικά αποτελέσματα της «Μύλοι Λούλη» για τη χρήση του 2020, όπου φαίνεται ότι οι πωλήσεις της κατηγορίας «Καταναλωτικά προϊόντα αλευρόμυλου και μείγματα αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής αυξήθηκαν κατά 38,63% σε σύγκριση με το 2019, ενώ από την άλλη οι πωλήσεις των επαγγελματικών προϊόντων μειώθηκαν κατά 11,58%. 

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε η μεγαλύτερη αλευροβιομηχανία της χώρας οι ενοποιημένες πωλήσεις της ανήλθαν το 2020 σε 111,06 εκατ. ευρώ από 107,73 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 3,09%. Οι πωλήσεις σε επίπεδο εταιρείας διαμορφώθηκαν σε 97,92 εκατ. ευρώ έναντι 100,58 εκατ. ευρώ το 2019, καταγράφοντας μείωση κατά 2,64%. 

Η αύξηση πωλήσεων δεν συνοδεύτηκε από αύξηση κερδών, ενώ η συνολικότερη κατάσταση φαίνεται να καθιστά επιφυλακτική τη διοίκηση της εταιρείας. Έτσι, όπως αναφέρεται στην οικονομική έκθεση του ομίλου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της χρήσης 2020, την χρηματοοικονομική κατάσταση της εταιρείας, τις προοπτικές, καθώς και τα δεδομένα του ευρύτερου χρηματοοικονομικού περιβάλλοντος, θα προτείνει στην επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, την μη διανομή μερίσματος.

Ανά κύριο τομέα δραστηριότητας, διαπιστώθηκε μια σημαντική αύξηση στις πωλούμενες ποσότητες της κατηγορίας «Καταναλωτικά Προϊόντα Αλευρόμυλου και Μείγματα Αρτοποιίας και Ζαχαροπλαστικής» (σ.σ. πρόκειται για τα άλευρα και άλλα προϊόντα που αγοράζουμε από το σούπερ μάρκετ), καθώς το 2020 ανήλθαν στους 28,2 χιλιάδες τόνους, ενώ το 2019 είχαν πωληθεί 19,4 χιλίάδες τόνοι. Η αύξηση αυτή επηρέασε αντίστοιχα και τις πωλήσεις της κατηγορίας, καθώς εμφάνισαν σημαντική αύξηση κατά 38,63% το 2020 σε σχέση με την το 2019. Στην οικονομική έκθεση της «Μύλοι Λούλη» γίνεται μάλιστα λόγος για άνευ προηγοουμένου αύξηση της ζήτησης σε κάποιες κατηγορίες εσόδων. 

Διαφορετική πορεία είχαν οι πωλήσεις των επαγγελματικών προϊόντων. Οι πωλούμενες ποσότητες της κατηγορίας «Επαγγελματικά Προϊόντα Αλευρόμυλου» για το 2020 στον Όμιλο, μετά και την έναρξη λειτουργίας παραγωγής του νέου αλευρόμυλου στην Βουλγαρία στις αρχές του 2020, ανήλθαν σε 242,2 χιλιάδες τόνους, παρουσιάζοντας μείωση κατά 0,50% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, ενώ αντίστοιχα οι πωλούμενες ποσότητες της κατηγορίας «Επαγγελματικά Προϊόντα Αλευρόμυλου» στην Εταιρεία ανήλθαν σε 220 χιλιάδες τόνους παρουσιάζοντας μείωση κατά 9,60% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Έτσι οι πωλήσεις της κατηγορίας το 2020 στον Όμιλο και στην Εταιρεία ανήλθαν σε διαμορφώθηκαν σε 81,22 εκατ. ευρώ και  75,23 εκατ. ευρώ αντιστοίχως, παρουσιάζοντας μείωση κατά 3,99% και 11,58% αντιστοίχως σε σχέση με το 2019. 

Η μείωση στις πωλήσεις των επαγγελματικών προϊόντων σχετίζεται με την τάση που καταγράφηκε ειδικά στο πρώτο lockdown, της παρασκευής δηλαδή ψωμιού στο σπίτι, καθώς και στη μείωση των πωλήσεων των ζαχαροπλαστείων, στην αναστολή δραστηριότητας για μεγάλο χρονικό διάστημα του τουρισμού και της εστίασης, αλλά και των επιχειρήσεων catering. 

Επίσης, οι πωλήσεις της κατηγορίας «Μείγματα και Α’ Ύλες για την Αρτοποιία και τη Ζαχαροπλαστική», για το 2020, εμφάνισαν πωλήσεις προς τρίτους ύψους  7,23 εκατ. ευρώ το 2020 από 7,56 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, μειωμένες κατά 4,32%. Τέλος οι πωλήσεις προς τρίτους της κατηγορίας «Δημητριακά» για το 2020 ανήλθαν σε 6,83 εκατ. ευρώ για τον όμιλο και την εταιρεία, παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση κατά 72% σε σχέση με το 2019.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν το 2020 σε 9,27 εκατ. ευρώ έναντι 10,98 εκατ. ευρώ το 2019, καταγράφοντας μείωση 15,57%. Σε επίπεδο εταιρείας διαμορφώθηκαν σε 8,99 εκατ. ευρώ μειωμένα κατά 16,68% σε σύγκριση με το 2019. 

Τα κέρδη προ φόρων κατέγραψαν μεγάλη μείωση, σε 1,29 εκατ. ευρώ (σε επίπεδο ομίλου), παρουσιάζοντας μείωση 61,26% σε σχέση με το 2019, ενώ ως ποσοστό επί των πωλήσεων διαμορφώθηκαν σε 1,16% το 2020 από 3,10% το 2019. Σε επίπεδο εταιρεία τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν το 2020 σε 2,24 εκατ. ευρώ έναντι  3,82 εκ. το 2019, παρουσιάζοντας μείωση κατά 41,36%, ενώ ως ποσοστό επί των πωλήσεων μειώθηκαν από 3,80% το 2019 σε 2,29% το 2020. 

Ο συνολικός καθαρός δανεισμός του ομίλου την 31η Δεκεμβρίου 2020 ανήλθε σε 45,39 εκατ. ευρώ έναντι 38,83 εκατ. ευρώ την 31η Δεκεμβρίου 2019, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 16,89%. 

Για το 2021 η διοίκηση του ομίλου εμφανίζεται ιδιαιτέρως συγκρατημένη στις προβλέψεις της, κάνοντας λόγο για αβεβαιότητα, δεδομένου μάλιστα ότι η εθνική οικονομία εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από τον τουρισμό. Επισημαίνει δε ότι θα δώσει ιδιαίτερη έμφαση στη διεθνή δραστηριότητα του ομίλου, τόσο με την ανάπτυξη των εξαγωγών όσο και με την επέκτασή του, μέσω της παραγωγικής μονάδας, στη Βουλγαρία. 

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News