ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Τράπεζα Πειραιώς: Αύριο οι λεπτομέρειες της ΑΜΚ

Τράπεζα Πειραιώς: Αύριο οι λεπτομέρειες της ΑΜΚ

Αύριο Παρασκευή συνεδριάζει το διοικητικό συμβούλιο της Πειραιώς Financial Holdings προκειμένου να αποφασίσει τις λεπτομέρειες της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου. Στη συνεδρίαση θα καθοριστεί το ακριβές ύψος της αύξησης και ο αριθμός έκδοσης νέων μετοχών, το εύρος της τιμής διάθεσης της μετοχής και το ακριβές χρονοδιάγραμμα. Όπως έχει ανακοινώσει η διοίκηση της Εταιρείας η έναρξη της Συνδυασμένης Προσφοράς (Διεθνής και Ελληνική) τοποθετείται στο τρίτο 10ήμερο του Απριλίου. Πιθανή ημερομηνία ανοίγματος του βιβλίου προσφορών θεωρείται η 21η Απριλίου.

Εν αναμονή των επικείμενων αποφάσεων και προκειμένου να πραγματοποιηθεί το reverse split της μετοχής που εγκρίθηκε από τη γενική συνέλευση των μετόχων της 7ης Απριλίου, χθες έπαυσε προσωρινά η διαπραγμάτευση των μετοχών της και η ημερομηνία διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών έχει οριστεί η προσεχή Δευτέρα 19 Απριλίου.

Στο πλαίσιο του reverse split η ονομαστική αξία κάθε μετοχής αυξάνεται από 6 σε 99 ευρώ με ταυτόχρονη μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών από 831.059.164 σε 50.367.223 νέες μετοχές ονομαστικής αξίας 99 ευρώ η κάθε μία δια της συνένωσης 16,5 υφιστάμενων κοινών μετοχών σε 1 νέα μετοχή. Με τη μείωση επιτυγχάνεται ο σχηματισμός ειδικού αποθεματικού, ύψους 4,9 δισ. ευρώ, που θα χρησιμοποιηθεί για συμψηφισμό συσσωρευμένων ζημιών. 

H ΑΜΚ δεν μπορεί να γίνει κάτω από την ονομαστική αξία της μετοχής, δηλαδή το 1 ευρώ μετά το reverse split. Δικαιούχοι των νέων μετοχών που θα προκύψουν  θα είναι οι εγγεγραμμένοι στο ΣΑΤ ως κάτοχοι σήμερα Πέμπτη 15 Απριλίου. Η προσαρμοσμένη τιμή εκκίνησης με βάση το κλείσιμο της Τρίτης – στα 0,290 ευρώ – που ήταν και η τελευταία μέρα διαπραγμάτευσης της μετοχής, διαμορφώνεται στα 4,784 ευρώ. 

Όπως έχει ανακοινώσει η Πειραιώς Financial Holdings η αύξηση θα πραγματοποιηθεί με δύο παράλληλες διαδικασίες:

1. Με ιδιωτική τοποθέτηση προς ειδικούς και λοιπούς θεσμικούς επενδυτές στο εξωτερικό μέσω βιβλίου προσφορών («Διεθνής Προσφορά») και

2. Με δημόσια προσφορά στην Ελλάδα («Ελληνική Προσφορά»)

Η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών της αύξησης θα προκύψει από το βιβλίο προσφορών της Διεθνούς Προσφοράς και θα είναι κοινή για όλους τους επενδυτές που θα συμμετάσχουν είτε στη Διεθνή είτε στην Ελληνική Προσφορά. Οι συμμετέχοντες στην Ελληνική Προσφορά αναμένεται ότι θα εγγράφονται στο ανώτατο όριο του εύρους, αλλά το οριστικό ποσό εγγραφής τους θα υπολογίζεται με την τελική τιμή διάθεσης που θα προκύψει. Η διοίκηση της Τράπεζας έχει ανακοινώσει την πρόθεσή της να υιοθετήσει σύστημα προνομιακής κατανομής νέων μετοχών, μέσω του οποίου οι υφιστάμενοι μέτοχοι που θα εγγράφονται στην αύξηση μέσω της Ελληνικής Προσφοράς θα έχουν προτιμησιακή μεταχείριση. Στόχος είναι να δοθεί η δυνατότητα στους υφιστάμενους Έλληνες μετόχους, να διατηρήσουν το ποσοστό τους στην επικείμενη ΑΜΚ. Προϋπόθεση είναι να εγγραφούν για ανάλογο αριθμό μετοχών στο πλαίσιο της δημόσιας προσφοράς. 

Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, που είναι σήμερα ο μεγαλύτερος μέτοχος με ποσοστό 61,3% έχει δηλώσει την πρόθεσή του να μειώσει το ποσοστό κάτω από την καταστατική μειοψηφία του 33,3%. Το ακριβές ποσοστό του θα καθοριστεί από τον αριθμό και την ποιότητα των επενδυτών που θα καλύψουν την αύξηση, αλλά και την προοπτική να υπάρξει στρατηγικός επενδυτής (anchor investor), που θα συμμετάσχει με ένα σημαντικό ποσοστό της τάξης του 15%.

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News