ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στις 13 Απριλίου η αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της Πειραιώς

Φωτ. intimenews

Η Τρίτη 13 Απριλίου ορίζεται η τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης των 831.059.164 υφιστάμενων κοινών μετοχών της Πειραιώς Financial Holdings στο Χρηματιστήριο.

Από την επόμενη εργάσιμη, δηλαδή την Τετάρτη 14 Απριλίου παύει προσωρινά η διαπραγμάτευση των μετοχών της εταιρείας, προκειμένου να ολοκληρωθεί η αντικατάστασή τους με βάση το reverse split, δηλαδή τη συνένωση 16,5 υφιστάμενων κοινών μετοχών σε 1 νέα μετοχή της εταιρείας.

Δικαιούχοι των νέων μετοχών που θα προκύψουν από το reverse split θα είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων ως κάτοχοι των νέων μετοχών κατά την Πέμπτη 15 Απριλίου.

Η απόφαση έρχεται σε συνέχεια της έγκρισης από τη Γ.Σ. της αύξησης της ονομαστικής αξίας κάθε υφιστάμενης μετοχής της εταιρείας από 6 σε 99 ευρώ, με ταυτόχρονη μείωση του συνολικού αριθμού των υφιστάμενων κοινών ονομαστικών μετοχών από 831.059.164 σε 50.367.223 νέες κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας 99 ευρώ μέσω του reverse split.

Η έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών στο Χ.Α. με τη νέα ονομαστική αξία 1 ευρώ ανά νέα μετοχή, ορίζεται η Δευτέρα 19 Απριλίου. Από την ίδια ημερομηνία, το νέο σύνολο των μετοχών της Εταιρείας που είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. θα ανέρχεται σε 50.367.223 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας 1 ευρώ.

moneyreview.gr

Money Review