ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Lamda για Ελληνικό: Συμφωνία με Eurobank – Πειραιώς για κοινοπρακτικό 1,16 δισ.

Τι προβλέπουν οι όροι του κοινοπρακτικού τραπεζικού δανεισμού

Φωτ. Lamda Development

Σε συμφωνία με τις τράπεζες Eurobank και Πειραιώς προχώρησε η Lamda Development με αντικείμενο την επικαιροποίηση των όρων του κοινοπρακτικού τραπεζικού δανεισμού για τη χρηματοδότηση της πρώτης φάσης του έργου του Ελληνικού, συνολικού ύψους περίπου 1,16 δισ. ευρώ. «Η επικαιροποίηση είναι φυσικό επακόλουθο της εξέλιξης του σχεδιασμού της Εταιρείας για τις αναπτύξεις της πρώτης πενταετίας του έργου», όπως αναφέρουν κύκλοι της εταιρείας. 

Σύμφωνα με το επιχειρηματικό πλάνο της εταιρείας, η χρηματοδότηση των έργων προϋπολογισμού 2,5 δισ ευρώ της πρώτης φάσης θα καλυφθεί κατά 1 δισ από τον εν λόγω τραπεζικό δανεισμό, με το υπόλοιπο ποσό των απαιτούμενων κεφαλαίων, ύψους περίπου 1,5 δισ. ευρώ να προέρχεται από ίδια κεφάλαια.

Κύκλοι της εταιρείας αναφέρουν ότι οι ελληνικές τράπεζες στηρίζουν τη χρηματοδότηση του μεγαλύτερου έργου ανάπλασης της χώρας, επιτρέποντας την εξασφάλιση της χρηματοδότησης των έργων της πρώτης πενταετίας στο Ελληνικό. Προσθέτουν ακόμη πως με τη συμμετοχή τους στην έκδοση του ομολόγου της εταιρείας το καλοκαίρι του 2020, πάνω από 11.000 Έλληνες έδωσαν ψήφο εμπιστοσύνης στο έργο του Ελληνικού, στο μοναδικό αυτό έργο εθνικής σημασίας, που θα παίξει καθοριστικό ρόλο στην αναπτυξιακή προοπτική της Ελλάδας τα επόμενα χρόνια.

Κατά την πρώτη φάση του έργου, θα αναπτυχθεί και το οικιστικό κομμάτι του έργου, για το οποίο εκδηλώνεται ήδη έντονο ενδιαφέρον δυνητικών αγοραστών, σύμφωνα με πληροφορίες.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της εταιρείας αναφέρει:

«Η LAMDA DEVELOPMENT S.A. (η “Εταιρεία”), σύμφωνα με τον Κανονισμό 596/2014/ΕΕ και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, έκαστος όπως ισχύει, σε συνέχεια των από 25.11.2019 και 30.01.2020 σχετικών ανακοινώσεων της, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι στις 07.04.2021 υπέγραψε με τις τράπεζες “Τράπεζα Eurobank A.E.” και “Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.” συμφωνία για την επικαιροποίηση των βασικών επιχειρηματικών όρων κοινοπρακτικού τραπεζικού δανεισμού προς την Εταιρεία ή/και θυγατρικές του ομίλου της LAMDA DEVELOPMENT με σκοπό τη χρηματοδότηση του έργου του Ελληνικού (το “Έργο”). Η επικαιροποίηση είναι φυσικό επακόλουθο της εξέλιξης και ωρίμανσης του σχεδιασμού της Εταιρείας για τα προβλεπόμενα έργα και επενδύσεις της πρώτης πενταετίας του Έργου. 

Μετά την επικαιροποίηση, το συνολικό ύψος του κοινοπρακτικού τραπεζικού δανεισμού ανέρχεται σε €1,16 δισ (έναντι €1,18 δισ). Στο σύνολο του κοινοπρακτικού τραπεζικού δανεισμού περιλαμβάνεται ποσό ύψους €205εκ που αφορά την κάλυψη δαπανών ΦΠΑ του Έργου. Συγκεκριμένα, ο εν λόγω τραπεζικός δανεισμός αφορά στα κάτωθι:

(α) τη χρηματοδότηση των έργων υποδομών και άλλων αναπτύξεων κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας του Έργου (Φάση Α΄) συνολικού ύψους €542 εκ.

(β) τη χρηματοδότηση για την εμπορική ανάπτυξη στη Λεωφ. Βουλιαγμένης (Vouliagmenis Mall) και για την εμπορική ανάπτυξη εντός της μαρίνας Αγ. Κοσμά (Marina Galleria) συνολικού ύψους €622 εκ.

Επιπρόσθετα επικαιροποιήθηκε και το ύψος των εγγυητικών επιστολών που θα εκδοθούν σε €347 εκατ. για την εγγυητική που θα παραδοθεί στο ΤΑΙΠΕΔ ως κάλυψη για το πιστούμενο τίμημα αγοραπωλησίας των μετοχών της ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. και σε €175 εκατ για την εγγυητική που θα εκδοθεί προς εξασφάλιση της εκπλήρωσης υποχρεώσεων της Εταιρείας στο πλαίσιο των ως άνω χρηματοδοτήσεων.

Υπενθυμίζεται ότι το επιτόκιο είναι κυμαινόμενο και το προβλεπόμενο περιθώριο έχει προσδιορισθεί με τους συνήθεις όρους της αγοράς και ότι προβλέπεται η ανάληψη υποχρεώσεων και η παροχή εξασφαλιστικών δικαιωμάτων, τα οποία είναι συνήθη σε τέτοιου είδους χρηματοδοτήσεις έργων (project finance) (όπως ενδεικτικά, η σύσταση υποθήκης σε ακίνητα της ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε, περιορισμοί στις διανομές μερισμάτων προς τους μετόχους του δανειζόμενου εκάστου δανείου, η ενεχυρίαση των μετοχών των δανειζόμενων θυγατρικών, η ενεχυρίαση μέρους των απαιτήσεων και πηγών εσόδων από την εκμετάλλευση του Έργου, καθώς και των απαιτήσεων από τη Σύμβαση Αγοραπωλησίας Μετοχών) ενώ περαιτέρω, αναφορικά με τη χρηματοδότηση των έργων της πρώτης πενταετίας, προβλέπεται συγκεκριμένος μηχανισμός ελέγχου και χρήσης των προσόδων από πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων και, μεταξύ άλλων, χρήση μέρους αυτών για τη χρηματοδότηση του προϋπολογισμού του Έργου».

moneyreview.gr

 

 

 

 

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News