Business & Finance Παρασκευή 26/03/2021, 17:37
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΕΤΕ: Κέρδη 38 εκατ. ευρώ το 2020 – Ανακοινώθηκε το deal για την Εθνική Ασφαλιστική

ΕΤΕ: Κέρδη 38 εκατ. ευρώ το 2020 – Ανακοινώθηκε το deal για την Εθνική Ασφαλιστική

Καθαρά κέρδη της τάξης των 38 εκατ. ευρώ εμφάνισε στο 12μηνο του 2020 ο Όμιλος της Εθνικής Τράπεζας, καταφέρνοντας να επιστρέψει σε θετικά οικονομικά μεγέθη, μετά τις ζημιές 255 εκατ. ευρώ το 2019.

Την ίδια ώρα, η ελληνική τράπεζα ανακοίνωσε την -πολυαναμενόμενη- πώληση του 90% της Εθνικής Ασφαλιστικής στο αμερικανικό fund CVC Capital, διευκρινίζοντας ότι το deal πραγματοποιήθηκε, αποτιμώντας το 100% του ασφαλιστικού βραχίονα σε 505 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με την ανάλυση της ΕΤΕ, η συμφωνία πώλησης θα βελτιώσει κατά 60 μονάδες βάσης τον δείκτη συνολικών κεφαλαίων, ενώ μέρος του τιμήματος (έως και 120 εκατ. ευρω) θα συνδέεται με την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων πώλησης τραπεζο-ασφαλιστικών προϊόντων έως το 2026.

Εκτίναξη των προ προβλέψεων κερδών

Όσον αφορά τα οικονομικά μεγέθη του 2020, ο Όμιλος ΕΤΕ ανακοίνωσε κέρδη μετά από φόρους, ύψους 38 εκατ. ευρώ, με τα οργανικά έσοδα να παραμένουν σχεδόν αμετάβλητα (-1%), καθώς διαμορφώθηκαν σε 1,424 δισ. ευρώ. Τα καθαρά λειτουργικά έσοδα δε, εκτινάχθηκαν κατά 51% και ανήλθαν σε 2,5 δισ. ευρώ.

Σε επίπεδο προ προβλέψεων, τα κέρδη υπερδιπλασιάστηκαν, καθώς εκτινάχθηκαν σε 1,7 δισ. ευρώ έναντι 829 εκατ. ευρώ το 2019, ενώ τα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν κατά 38% σε 637 εκατ. ευρώ.

Οι προβλέψεις για τα επισφαλή δάνεια, ωστόσο, διευρύνθηκαν -όπως και αναμενόταν- σημαντικά, καθώς διαμορφώθηκαν σε 1,071 δισ. ευρώ από 367 εκατ. ευρώ το 2019. Τα εξυπηρετούμενα δάνεια, πάντως, τον Δεκέμβριο του 2020 ανέρχονταν σε 25 δισ. ευρώ, ενώ οι καταθέσεις ξεπερνούσαν τα 48,5 δισ. ευρώ.

Ειδικά στην Ελλάδα, τα καθαρά λειτουργικά έσοδα ανήλθαν σε 2,4 δισ. ευρώ και τα καθαρά κέρδη σε 34 εκατ. ευρώ, ενώ στο εξωτερικό τα καθαρά λειτουργικά έσοδα διαμορφώθηκαν σε 74 εκατ. ευρώ και τα καθαρά κέρδη σε 4 εκατ. ευρώ.

ΕΤΕ: Κέρδη 38 εκατ. ευρώ το 2020 – Ανακοινώθηκε το deal για την Εθνική Ασφαλιστική-1

Τα βασικά μεγέθη του 2020

  • Η ανάκαμψη στα καθαρά έσοδα από τόκους διατηρήθηκε κατά το β’ εξάμηνο 2020 (+12,4% σε σύγκριση με το προηγούμενο εξάμηνο), με αποτέλεσμα τα καθαρά έσοδα από τόκους να κινηθούν σε οριακά χαμηλότερα επίπεδα σε ετήσια βάση, παρά τη σημαντική αποκλιμάκωση των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (NPEs).
  • Παρά τη δυσχερή συγκυρία λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, τα καθαρά έσοδα από προμήθειες αυξήθηκαν κατά 5,3% σε τριμηνιαία βάση και παρέμειναν αμετάβλητα σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος στα 256 εκατ. ευρώ το 2020, αντανακλώντας τη σημαντική αύξηση των προμηθειών από συναλλαγές μέσω καρτών και υπηρεσίες διαμεσολάβησης
  • Σημαντική αποκλιμάκωση των δαπανών προσωπικού (-8,2% σε ετήσια βάση) και των γενικών διοικητικών και λοιπών λειτουργικών εξόδων (-11,8% σε ετήσια βάση) στην Ελλάδα, ως αποτέλεσμα της μείωσης του αριθμού των υπαλλήλων της Τράπεζας, του εξορθολογισμού του δικτύου καταστημάτων επικουρουμένου από τη μετάβαση των πελατών μας σε ψηφιακά κανάλια, καθώς και της αυστηρής διαχείρισης των γενικών διοικητικών και λοιπών λειτουργικών εξόδων
  • Οι προβλέψεις απομειώσεις ύψους 1,1 δισ. ευρώ, ήτοι περίπου 400μ.β. επί του μέσου όρου δανείων μετά από προβλέψεις, ενσωματώνουν τις επισφαλείς απαιτήσεις για τον κορωνοϊό και την τιτλοποίηση Frontier. Εξαιρουμένων των εν λόγω προβλέψεων, το κόστος πιστωτικού κινδύνου διαμορφώθηκε σε 106 μ.β. το 2020, σε επίπεδα σύμφωνα µε το στόχο που είχε θέσει η Τράπεζα.
  • Εξαιρουμένων των μη επαναλαμβανόμενων προβλέψεων και των κερδών από χρηματοοικονομικές πράξεις, τα οργανικά κέρδη ανήλθαν σε 328 εκατ. το 2020, σημειώνοντας αύξηση 41,1% σε ετήσια βάση. Τα λειτουργικά κέρδη ενισχύθηκαν κατά 37,9% σε ετήσια βάση, σε 637 εκατ., καθώς τα κέρδη από χρηματοοικονομικές πράξεις αντιστάθμισαν πλήρως τις πρόσθετες προβλέψεις για τον κορωνοϊό και τη συναλλαγή Frontier

ΕΤΕ: Κέρδη 38 εκατ. ευρώ το 2020 – Ανακοινώθηκε το deal για την Εθνική Ασφαλιστική-2

Σε 4,3 δισ. ευρώ τα NPEs

Η μείωση των NPEs επιταχύνθηκε κατά το D’ τρίμηνο 2020, με τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα στην Ελλάδα να μειώνονται σε 4,3 δισ. ευρώ, αντανακλώντας την τιτλοποίηση Frontier. Σε επίπεδο έτους, τα εγχώρια NPEs κατέγραψαν συνολική μείωση ύψους 6,5 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 0,7 δισ. ευρώ αποδίδονται σε οργανικές ενέργειες, με τις νέες αθετήσεις δανείων (defaults) να διατηρούνται σε χαμηλά επίπεδα, καθώς η αρνητική επίπτωση της συρρίκνωσης της οικονομικής δραστηριότητας αντισταθμίστηκε σε μεγάλο βαθμό από τη στοχευμένη εφαρμογή μέτρων διευκόλυνσης καταβολής οφειλών, καθώς και των κυβερνητικών προγραμμάτων στήριξης.

Μετά τη λήξη των μέτρων διευκόλυνσης καταβολής οφειλών, πιέζουμε ενεργά για την παροχή κατάλληλων προϊόντων σε δανειολήπτες που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες λόγω του της κρίσης του κορωνοϊού, με στόχο τη δημιουργία ενός «πλέγματος ασφαλείας» για την ομαλή μετάβασή τους σε καθεστώς πλήρους καταβολής οφειλών, ώστε να αποφευχθούν φαινόμενα καθυστερήσεων πληρωμών.

Τα προϊόντα αυτά συμπληρώνονται από το επιτυχημένο κρατικό πρόγραμμα επιδότησης δόσεων στεγαστικών δανείων πρώτης κατοικίας «Γέφυρα», στο οποίο έχουν εγγραφεί δανειολήπτες στεγαστικών δανείων της Εθνικής Τράπεζας που αντιστοιχούν σε υπόλοιπα δανείων ύψους περίπου 1,4 δισ. ευρώ.

Μετά την ταξινόμηση του χαρτοφυλακίου Frontier, ως περιουσιακό στοιχείo προοριζόμενο προς πώληση, o δείκτης NPEs στην Ελλάδα μειώθηκε κατά περίπου 16,2 π.μ. σε τριμηνιαία βάση, και διαμορφώθηκε στο 13,8% το δ’ τρίμηνο 2020. Ο δείκτης κάλυψης NPEs από σωρευμένες προβλέψεις ανήλθε σε 62,8% από 56,4% το προηγούμενο τρίμηνο. Στις διεθνείς δραστηριότητες, ο δείκτης NPEs διαμορφώθηκε σε 8,2% το δ’ τρίμηνο 2020, με τον αντίστοιχο δείκτη κάλυψης από σωρευμένες προβλέψεις να ανέρχεται σε 81,9%.

Δείκτης CET1 στο 15,7%, με το Συνολικό Δείκτη Κεφαλαιακή Επάρκειας να ανέρχεται σε 16,7%

  • Ο δείκτης κεφαλαίων CET1, ύψους 15,7%, ενσωματώνει την αρνητική επίδραση των προβλέψεων απομείωσης για τη συναλλαγή Frontier και τον κορωνοϊό
  • Ο υνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας ανήλθε σε 16,7% και υπερβαίνει τις κεφαλαιακές απαιτήσεις για το 2021 κατά τουλάχιστον 550 μ.β.
  • Η ολοκλήρωση της συναλλαγής Frontier και της πώλησης της Εθνικής Ασφαλιστικής θα ενισχύσει την κεφαλαιακή θέση της Τράπεζας κατά περίπου 170μ.β. σε σύγκριση με τα αντίστοιχα επίπεδα στο τέλος του 2020

H ανακοίνωση για την Εθνική Ασφαλιστική

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος («ΕΤΕ») ανακοινώνει ότι υπέγραψε δεσμευτική συμφωνία για την πώληση του 90.01% του μετοχικού κεφαλαίου της ΑΕΕΓΑ «Η ΕΘΝΙΚΗ» («Εθνική Ασφαλιστική») στο CVC Capital Partners’ Fund VII. 

Το ονομαστικό τίμημα για τη συναλλαγή αντιστοιχεί σε €505 εκατ. για το 100% της εταιρείας. Μέρος του τιμήματος, μέχρι και €120 εκατ., συνδέεται με την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων πώλησης τραπεζοασφαλιστικών προϊόντων μέχρι το 2026. Η συμφωνία περιλαμβάνει 15ετή συμφωνία πώλησης τραπεζοασφαλιστικών προϊόντων.

Η συναλλαγή έχει θετική επίπτωση κατά περίπου 60 μονάδες βάσης στο Δείκτη Συνολικών Κεφαλαίων της 31.12.2020. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής υπόκειται σε συνήθεις αναβλητικές αιρέσεις, συμπεριλαμβανομένων των εγκρίσεων ρυθμιστικών αρχών και αρχών ανταγωνισμού καθώς και την έγκριση από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΕΤΕ. Η έγκριση από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας δόθηκε βάσει των όρων του Πλαισίου Συνεργασίας.

Η επιτυχής ολοκλήρωση της συναλλαγής φέρνει την ΕΤΕ ένα βήμα πιο κοντά στην ολοκλήρωση των Δεσμεύσεων που ανέλαβε στα πλαίσια του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης που συμφωνήθηκε μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μετά τη λήψη κρατικής βοήθειας για την ανακεφαλαιοποίηση της ΕΤΕ το 2012. 

Η CVC Capital Partners (“CVC”) είναι μια εταιρεία επενδύσεων με γραφεία σε Ευρώπη, Ασία και Η.Π.Α. Τα κεφάλαια που διαχειρίζεται είναι επενδυμένα σε πάνω από 90 επιχειρήσεις παγκοσμίως και απασχολεί πάνω από 450 χιλ. εργαζομένους. Τα CVC Funds έχουν σημαντική εμπειρία επενδύσεων σε ασφαλιστικές εταιρείες, αλλά και στην Ελλάδα, έχοντας επενδύσει πάνω από €750 εκατ. στη χώρα από το 2017.

Η Morgan Stanley & Co. International plc και η Goldman Sachs Bank Europe SE ενήργησαν ως χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι της ΕΤΕ για τη συναλλαγή, ενώ οι δικηγορικές εταιρείες Freshfields Bruckhaus Deringer LLP και Καρατζά και Συνεργάτες ως επίκουροι νομικοί σύμβουλοι, και η εταιρεία EY ως σύμβουλος επί λογιστικών και αναλογιστικών θεμάτων. Επιπρόσθετα, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΤΕ έλαβε ανεξάρτητη γνωμοδότηση από την UBS Europe SE σχετικά με το εύλογο και δίκαιο του προσφερθέντος τιμήματος καθώς και ανεξάρτητες νομικές συμβουλές από την Skadden Arps Slate Meagher & Flom και από Έλληνες καθηγητές Nομικής. 

moneyreview.gr

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News