ΕΠΙΤΑΓΕΣ

Τελευταία ευκαιρία για «πάγωμα» των επιταγών Μαρτίου

Φωτ. intimenews

Εκπνέει αύριο η προθεσμία για το «πάγωμα» κατά 75 ημέρες των επιταγών που λήγουν εντός του Μαρτίου, εφόσον ο εκδότης ανήκει στους κλάδους της οικονομίας που έχουν πληγεί από την πανδημία.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει εντός της ημέρας να ενημερώσουν την εκδότρια τράπεζα ότι επιθυμούν να ενταχθούν στην ευεργετική ρύθμιση, ώστε να μην σφραγιστούν τα αξιόγραφα και να μην καταχωρηθούν σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς (ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ). Η συγκεκριμένη διάταξη περιλαμβάνεται στο τελευταίο πακέτο μέτρων στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων και αφορά όσες επιταγές έχουν ημερομηνία εμφάνισης και πληρωμής από την 1η μέχρι και την 31η Μαρτίου. Αρκεί οι υπόχρεοι προς πληρωμή των αξιογράφων να εμπίπτουν στους πληττόμενους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) με βάση τα διαβιβασθέντα στις Τράπεζες αρχεία της Ανεξάρτητης Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Το χρονικό διάστημα από 16.3.2021 (ημερομηνία έναρξης των δηλώσεων) έως και την 23.3.2021 δεν θα λαμβάνεται υπόψη, δηλαδή αναστέλλεται ο χρόνος για την εμφάνιση/πληρωμή/σφράγιση των παραπάνω αξιογράφων. Ωστόσο, μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας δεν θα είναι δυνατή η υποβολή οποιαδήποτε δήλωσης και συνεπώς από τις 24 Μαρτίου και μετά, τα αξιόγραφα για τα οποία δεν θα έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα δήλωση υπαγωγής στην ευνοϊκή ρύθμιση, θα εμφανίζονται/πληρώνονται/σφραγίζονται κανονικά.

Εφόσον οι υπόχρεοι προς πληρωμή αξιογράφων, ακόμα και αν εμπίπτουν στους ΚΑΔ πληττόμενων επιχειρήσεων, επιθυμούν να πληρώσουν εμπροθέσμως τα παραπάνω αξιόγραφα, θα πρέπει να επικοινωνούν με την πληρώτρια Τράπεζα.

Διευκρινίζεται ότι όσες επιταγές εμφανίστηκαν και σφραγίστηκαν πριν τις 11 Μαρτίου, που εκδόθηκε η σχετική ΚΥΑ για την ευεργετική διάταξη, δεν καταχωρίζονται στα αρχεία της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε., εάν αποδεδειγμένα εξοφληθούν εντός 75 ημερών από τη σφράγιση ή τη λήξη τους. Συνεπώς, δεν θα είναι δυνατή η δήλωση των αξιογράφων αυτών στις εφαρμογές των τραπεζών, προκειμένου να τύχουν της αναστολής.

Επίσης, η σφράγιση ή η σύνταξη διαμαρτυρικού για τα αξιόγραφα που εμπίπτουν στην εφαρμογή του νόμου ακόμα και εάν έχει πραγματοποιηθεί στις 12.3.2021, ήτοι την ημερομηνία διαβίβασης στις Τράπεζες των αρχείων της ΑΑΔΕ, δεν θα παράγει έννομες συνέπειες. Συνεπώς, οι κομιστές τους θα πρέπει να επανεμφανίσουν τα εν λόγω αξιόγραφα στις τράπεζες, μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας δηλώσεων (23/3/2021).

Η ίδια ανωτέρω διαδικασία δήλωσης των αξιογράφων θα ισχύει και για επιχειρήσεις οι ΚΑΔ των οποίων θα συμπεριληφθούν στους προστατευόμενους εντός του Μαρτίου 2021, όπως επίσης και σε περίπτωση έκδοσης νεότερης Υπουργικής Απόφασης λόγω μεταβολής του απαιτούμενου ποσοστού μείωσης κύκλου εργασιών που θα πρέπει να πληρείται για την υπαγωγή στη ρύθμιση ή μεταβολής της περιόδου υπολογισμού της μείωσης κύκλου εργασιών.

moneyreview.gr

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News