ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ποιες επιχειρήσεις δικαιούνται αναδρομική επιδότηση δανείου

AP Photo/Petros Giannakouris

Άμεσο θα είναι το ταμειακό όφελος για όσες επιχειρήσεις ενταχθούν στο πρόγραμμα επιδότησης τόκων ενήμερων επιχειρηματικών δανείων. Σύμφωνα με στελέχη του υπουργείου Ανάπτυξης, μόλις γίνει η έγκριση της αίτησής τους, θα δουν για τρεις μήνες – αναδρομικά – τη δόση του δανείου τους μειωμένη κατά το ποσό των τόκων.

Η επιδότηση αφορά τους μήνες Ιανουάριο έως και Μάρτιο, θα είναι 100% και θα δοθεί από το κράτος κατευθείαν στις τράπεζες, ώστε να αποφευχθεί η καθυστέρηση. Μάλιστα, υπάρχει προοπτική παράτασης της επιδότησης κατά δύο μήνες (κάτι που έγινε και πέρυσι κατά τον πρώτο κύκλο του προγράμματος από τον Απρίλιο μέχρι τον Αύγουστο) εάν η αγορά δεν επιστρέψει άμεσα στην κανονικότητα, αλλά τα μέτρα αρθούν μετά το Πάσχα. Στόχος είναι να στηριχθούν όσες επιχειρήσεις έχουν πληγεί από την πανδημία, αλλά ήταν συνεπείς πριν ληφθούν τα περιοριστικά μέτρα.

Γι’ αυτό και βασική προϋπόθεση είναι η επιχείρηση να έχει υποστεί μείωση τζίρου τουλάχιστον 20% κατά την περσινή χρονιά (εννοείται ότι αυτό το κριτήριο δεν αφορά επιχειρήσεις που ιδρύθηκαν το 2020) και παράλληλα το δάνειο να ήταν ενήμερο στις 30.09.2020 (δηλαδή να μην υπερβαίνει τις 90 ημέρες καθυστέρησης με σημείο αναφοράς την 30.09.2020). Επιλέξιμα καθίστανται και τα δάνεια, τα οποία δεν ήταν ενήμερα στις 30.9.2020 αλλά κατέστησαν ενήμερα πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.

Οι σχετικές δανειακές συμβάσεις πρέπει να έχουν συναφθεί πριν από την 01.01.2021 και δεν καλύπτονται οι τόκοι δανείων που έχουν χορηγηθεί με τη συμμετοχή του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ και του Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων Covid – 19 της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας.
Η υποβολή των αιτήσεων ξεκινά την ερχόμενη Δευτέρα στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis ). Η προθεσμία λήγει στις 7 Μαϊου. Για να είναι ομαλή η ροή των αιτήσεων, η υποβολή τους θα γίνει με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ της ενδιαφερόμενης επιχείρησης.
Η δράση έχει προϋπολογισμό 200 εκατ. ευρώ, χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ και υπεγράφη χθες από τον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Γιάννη Τσακίρη. Αφορά μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις με ετήσιο τζίρο μέχρι 50 εκατ. ευρώ και απασχολούμενο προσωπικό μέχρι 250 άτομα.

Η επιδότηση αφορά τόκους δανείων καθώς και την αναλογούσα εισφορά του ν. 128/75 τακτής λήξης, ομολογιακών δανείων, κοινοπρακτικών δανείων και συμβάσεων πίστωσης (ανοικτών αλληλόχρεων λογαριασμών), καθώς επίσης και τιτλοποιημένων δανείων και πιστώσεων (άρθρο 10 του ν. 3156/2003), δανείων και πιστώσεων που έχουν μεταβιβαστεί λόγω πώλησης καθώς και δανείων τη διαχείριση των οποίων έχει αναλάβει ειδικός εκκαθαριστής,  με διαχειριστή είτε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που μετέχει στη Δράση είτε εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων η ειδικό εκκαθαριστή που έχουν αναθέσει εγγράφως την υλοποίηση των απαιτούμενων ενεργειών σε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που μετέχει στη δράση.

Η δράση αφορά στην κάλυψη τόκων υφιστάμενων ενήμερων δανείων για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε οποιονδήποτε τομέα δραστηριότητας πλην της πρωτογενούς παραγωγής γεωργικών προϊόντων, της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, της παρασκευής, επεξεργασίας και εμπορίας καπνού, καθώς και σε συγκεκριμένους κωδικούς αριθμούς δραστηριότητας (ΚΑΔ) χρηματοπιστωτικών και ασφαλιστικών δραστηριοτήτων. Για επιχειρήσεις με έναρξη εργασιών πριν την 01.01.2020 ο έλεγχος γίνεται βάσει του ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα. Για επιχειρήσεις με έναρξη εργασιών εντός του 2020 ο έλεγχος γίνεται βάσει του κύριου ΚΑΔ δραστηριότητας.

Το συνολικό ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης που δύναται να λάβει η κάθε επιχείρηση (συνολικές Covidεπιδοτήσειςσυμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης του Β’ Κύκλου Επιδότησης Τόκων) δεν δύναται σε ονομαστική αξία να υπερβαίνει το ανώτατο όριο των 1.800.000 ευρώ.

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News