Green Economy Τρίτη 23/02/2021, 15:22
ΕΛΛΑΚΤΩΡ - EDPR EUROPE S.L

Το «αποτύπωμα» της επένδυσης 489 εκατ. ευρώ για αιολικά πάρκα στην Εύβοια

Η «ακτινογραφία» του project σε αριθμούς, τα οφέλη και οι νέες θέσεις εργασίας

Το «αποτύπωμα» της επένδυσης 489 εκατ. ευρώ για αιολικά πάρκα στην Εύβοια

Πολλαπλά οφέλη για το Δημόσιο, την τοπική οικονομία και κοινωνία, αλλά και σημαντική συμβολή στην ενεργειακή μετάβαση της χώρας, αναμένεται να έχει η επένδυση ύψους 489 εκατ. ευρώ για τη δημιουργία συγκροτήματος αιολικών σταθμών στην κεντρική και νότια Εύβοια που θα υλοποιήσουν οι εταιρείες ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. και EDPR EUROPE S.L. επενδυτικός βραχίονας της EDP Renewables S.A. για έργα στην Ευρώπη.

Το προφίλ του έργου

Το έργο θα είναι συνολικής ισχύος 470,4MW και από την προκαταρκτική ενεργειακή μελέτη εκτιμάται πως η συνολική παραγωγή θα είναι 1.435 GWh/έτος. Το πρότζεκτ έχει χαρακτηριστεί ως στρατηγική επένδυση του Ν. 4608/2019 και πρόσφατα εγκρίθηκε από τη Διϋπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων.

Σημειώνεται ότι το έργο είναι εναρμονισμένο με το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ, 12/2019) καθώς επιτυγχάνει μεταξύ άλλων ενίσχυση της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού, ολοκλήρωση μιας βιώσιμης αγοράς ενέργειας, μετάβαση στην οικονομία χαμηλής έντασης άνθρακα.

Τα οφέλη για το περιβάλλον

Ειδικότερα, το έργο συμβάλλει ενεργά στο στόχο για πλήρη απολιγνιτοποίηση της χώρας μέχρι το 2028, ενώ μέσα από τη λειτουργία του αποφεύγονται ετησίως οι παρακάτω εκπομπές ρύπων και αερίων του θερμοκηπίου:

Το «αποτύπωμα» της επένδυσης 489 εκατ. ευρώ για αιολικά πάρκα στην Εύβοια-1

182 νέες θέσεις εργασίας

Επιπλέον η υλοποίηση της επένδυσης, η οποία ισοδυναμεί με περίπου το 5% του συνόλου των προβλεπόμενων από το ΕΣΕΚ επενδύσεων ΑΠΕ για ηλεκτροπαραγωγή εκτιμάται ότι θα έχει ευεργετικά αποτελέσματα για την τοπική οικονομία. Σε ό,τι αφορά στα οφέλη σε επίπεδο εγχώριας προστιθέμενης αξίας, σύμφωνα με το ΕΣΕΚ το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο συνεπάγεται 635 εκατ. ευρώ εγχώρια προστιθέμενη αξία στην εικοσαετία λειτουργίας των έργων (περίπου 32 εκατ. ευρώ /έτος).

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΕΣΕΚ, η προτεινόμενη επένδυση αναμένεται να δημιουργήσει 182 νέες θέσεις εργασίας, πλήρους απασχόλησης και σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Στα μεγέθη αυτά δεν συνυπολογίζονται τα συμπληρωματικά οφέλη στην απασχόληση που θα προκύψουν από τις ανάγκες υποστήριξης των νέων πυρήνων απασχόλησης που θα δημιουργηθούν. Πρόκειται για έναν ως επί το πλείστων νεαρό πληθυσμό εργαζομένων που θα διασπαρθεί σε όλη την Π.Ε. Ευβοίας και θα αποτελέσει μικρότερους ή μεγαλύτερους οικογενειακούς πυρήνες γύρω από τους οποίους θα προκύψουν σημαντικές απαιτήσεις σε υπηρεσίες (σχολεία, εστίαση, υγειονομική περίθαλψη κλπ.), με συνολικότερες ευεργετικές συνέπειες για την Περιφερειακή Ενότητα. Οι απαιτήσεις απασχόλησης σε έργα ΑΠΕ διαθέτουν τα χαρακτηριστικά εκείνα που συνδυάζουν τόσο την απασχόληση προσωπικού με συγκριτικά χαμηλότερες δεξιότητες (εργατοτεχνικό προσωπικό) όσο και προσωπικό με υψηλότερες δεξιότητες και μορφωτικές απαιτήσεις (τεχνικούς, επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων κλπ.). Υπό αυτήν την έννοια, εξυπηρετείται ο στόχος δημιουργίας πυρήνων απασχόλησης με πολλαπλασιαστικά κοινωνικά οφέλη.

Προβλέπεται ακόμη ειδικό τέλος 1,7% επί της Τιμής Αναφοράς για την εγχεόμενη ηλεκτρική ενέργεια του έργου στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα υπέρ ΟΤΑ κατά τη διάρκεια των 20 ετών λειτουργίας των έργων προς αξιοποίηση σε περιβαλλοντικές δράσεις, έργα τοπικής ανάπτυξης και κοινωνικής υποστήριξης.

Σύμφωνα επίσης με τις προβλέψεις του ΕΣΕΚ η υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου αναμένεται να επιφέρει οφέλη στη δημόσια υγεία που ισοδυναμούν με περίπου 960 DALY/έτος.

Τι κερδίζει το Δημόσιο

Τα οφέλη που προκύπτουν υπέρ φορέων δημοσίου ενδιαφέροντος:

  1. 0,3% επί της Τιμής Αναφοράς της εγχεόμενης ηλεκτρικής ενέργειας των έργων στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα υπέρ Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ. (Ειδικού Ταμείου Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Περιβαλλοντικών Σχεδίων) για τα 20 έτη λειτουργίας των έργων.
  2. 1,8% επί της Τιμής Αναφοράς για την εγχεόμενη ηλεκτρική ενέργεια των έργων στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα υπέρ Ειδικού Λογαριασμού Αποθεματικού Ασφάλειας Εφοδιασμού (ΑΔΜΗΕ) για τα 20 έτη λειτουργίας των έργων.
  3. Φόρος εισοδήματος (24%) επί των καθαρών κερδών κατά την περίοδο ωφέλιμης ζωής των έργων.
  4. Εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ, από τη δημιουργία των 182 νέων θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης, υπολογιζόμενες συντηρητικά μόνον για τη διάρκεια των 2 ετών κατασκευής και των 20 ετών λειτουργίας της επένδυσης.
  5. Δημόσια υγεία/ εξοικονόμηση κόστους στο ΕΣΥ.: 240 DALY για τα 20 έτη λειτουργίας των έργων.

Η επένδυση σε αριθμούς

Το «αποτύπωμα» της επένδυσης 489 εκατ. ευρώ για αιολικά πάρκα στην Εύβοια-2

moneyreview.gr 

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News