ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Vitex: Διψήφια ανάπτυξη και καθαρά κέρδη €3,5 εκατ. – Επενδύσεις €18,2 εκατ. την τριετία 2021-2023

Vitex: Διψήφια ανάπτυξη και καθαρά κέρδη €3,5 εκατ. – Επενδύσεις €18,2 εκατ. την τριετία 2021-2023

Ο καθαρός κύκλος εργασιών του Ομίλου Vitex ανήλθε πέρυσι σε €72,81 εκατ. έναντι €66,32 εκατ. το 2022, σημειώνοντας αύξηση που άγγιξε το 10%, ενώ το μικτό αποτέλεσμα ανήλθε σε €23,84 εκατ. από €19,33 εκατ. μία χρονιά πριν.

Από το σύνολο των πωλήσεων, περίπου το 24% πραγματοποιήθηκε εκτός Ελλάδας καθώς ο όμιλος εξάγει σχεδόν σε 20 χώρες. Ειδικότερα πωλήσεις €11,23 εκατ. κατευθύνθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και €6,17 εκατ. προς αγορές τρίτων χωρών.

Από την άλλη, τα οργανικά και ανόργανα έξοδα του Ομίλου ανήλθαν σε €25,65 εκατ. έναντι €21,86 εκατ. της προηγούμενης χρήσης. Ειδικότερα, τα έξοδα Διοίκησης και Διάθεσης άνευ αποσβέσεων ανήλθαν σε €17,4 εκατ. ευρώ και αποτέλεσαν το 23,9% των πωλήσεων.

Σε επίπεδο κερδοφορίας, το EBITDA το 2023 διαμορφώθηκε σε €8,3 εκατ., τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε €4,527 εκατ. έναντι €3,06 εκατ. το 2022, με τον όμιλο να καταγράφει καθαρή κερδοφορία της τάξης των €3,5 εκατ. από €1,89 εκατ. την αμέσως προηγούμενη χρήση.

Ενίσχυση αποθεμάτων

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, ο Όμιλος Vitex που διοικείται από την οικογένεια Γιαννίδη, έχοντας να αντιμετωπίσει τις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή και διαβλέποντας την αύξηση των πληθωριστικών πιέσεων σε α΄ ύλες, ενέργεια, κόστος μεταφορών, προχώρησε σε αυξημένες αγορές α΄ υλών με σκοπό την ενίσχυση των αποθεμάτων με χαμηλότερο κόστος αγοράς. Τα αποθέματα του Ομίλου σαν ποσοστό επί των πωλήσεων διαμορφώθηκαν στο 17%. Συνολικά το 2023 τα αποθέματα ανήλθαν σε €12,5 εκατ. ευρώ.

Παρά τις έκτακτες συνθήκες που επικράτησαν παγκοσμίως το έτος 2023 κυρίως λόγω του πληθωρισμού, ο Όμιλος -με βάση τα οικονομικά στοιχεία όπως αποτυπώνονται- είχε μια από της πιο αποδοτικές χρονιές σε επίπεδο πωλήσεων, σε συγκράτηση του δανεισμού, σε βελτίωση της ρευστότητάς της, η οποία διετέθη σε χρηματοδότηση επενδύσεων, αγοράς αποθεμάτων α΄ υλών έτσι ώστε ο λόγος Δάνεια προς EBITDA να διαμορφωθεί σε 3,75. Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου διαμορφώθηκε σε €23,65 εκατ., με 32,5% δείκτη δανείων προς πωλήσεις.

Το προφίλ της Vitex

Η ιστορία της εταιρείας ξεκίνησε το 1932 και σήμερα κατέχει ηγετική θέση στην Ελλάδα στον τομέα των χρωμάτων και των μονωτικών υλικών. Με έδρα στον Ασπρόπυργο, με τέσσερις σύγχρονες μονάδες παραγωγής (Χρωμάτων Νερού, Χρωμάτων Διαλύτου, Ασφαλτικών και Θερμοπρόσοψης -όπως η τελευταία αναβαθμίστηκε εντός του 2022 σε νέα υπερσύγχρονη μονάδα Έτοιμου Σοβά Θερμοπρόσοψης) και με δύο θυγατρικές στη Νοτιοανατολική Ευρώπη (Σερβία και Βουλγαρία), η Vitex προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για αρχιτεκτονικά χρώματα (υπό το σήμα «vitex»), ασφαλτικές μονώσεις (υπό το σήμα «hermes») και εξωτερική θερμομόνωση (υπό το σήμα «vitextherm»).

O Όμιλος διαθέτει ένα από τα πιο σύγχρονα και βιώσιμα εργοστάσια παραγωγής χρωμάτων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, καθώς και ένα ισχυρό δίκτυο συνεργατών στην Ελλάδα και 20 χώρες παγκοσμίως.

Σημειώνεται ακόμη ότι οι παραγωγικές μονάδες λειτουργούν με διαδικασίες πολιτικής μηδενικών απορριμμάτων, μηδενικών ατυχημάτων και μηδενικής ενέργειας, με φωτοβολταϊκά πάρκα οροφής συνολικής ισχύος 1,1 MW, μετά και την αύξηση της δυναμικότητας που επιτεύχθηκε το 2023.

Οι επενδύσεις του ομίλου σε πάγιο εξοπλισμό ανήλθαν πέρυσι σε €6,7 εκατ. ποσοστό 9,2% επί των πωλήσεων, ενώ είχαν προηγηθεί επενδύσεις €4,9 εκατ. το 2022 και €6,6 εκατ. το 2021 Η Vitex βρίσκεται σε φάση επέκτασης των αποθηκών της στο εργοστάσιο του Ασπροπύργου, κατά 3.000 τ.μ. επιπλέον, αποδεσμεύοντας παράλληλα χώρο από τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις και να έχει τη δυνατότητα μεγαλύτερης παραγωγής.

Διαβάστε επίσης:

KPMG: 50 ειδικοί μιλούν για τις νέες τάσεις και προκλήσεις του ESG

Μπενρουμπή (ΜΕΤΚΑ): Θα δικαιωθούμε για την απόσχιση του κατασκευαστικού κλάδου

Δρομολογούνται επενδύσεις ύψους 95 εκατ. ευρώ για βιομηχανικά πάρκα

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News