Business & Finance Παρασκευή 31/05/2024, 10:14
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Intralot: Κέρδη 3,9 εκατ. στο α΄ 3μηνο – Νέος CEO ο Νικόλαος Νικολακόπουλος

Intralot: Κέρδη 3,9 εκατ. στο α΄ 3μηνο – Νέος CEO ο Νικόλαος Νικολακόπουλος

Κέρδη προ φόρων 5,4 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε για το Α’ τρίμηνο του 2024 η Intralot, με τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας να διαμορφώνονται στα 3,9 εκατ. ευρώ.

Η εταιρεία προχώρησε επίσης στην εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου, με τον Νικόλαο Νικολακόπουλο να αναλαμβάνει τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου.

Όπως ανακοίνωσε η εταιρεία, κατά το Α’ τρίμηνο του 2024, τα έσοδα του Ομίλου διαμορφώθηκαν στα €85,1 εκατ. (-4,8% σε σχέση με πέρυσι, περιλαμβανομένης της επίπτωσης €-6,7 εκατ. λόγω μεταβολής συναλλαγματικής ισοτιμίας στην Αργεντινή τον Δεκέμβριο του 2023).

Intralot: Κέρδη 3,9 εκατ. στο α΄ 3μηνο – Νέος CEO ο Νικόλαος Νικολακόπουλος-1

Κατά την ίδια περίοδο, τα κέρδη EBITDA διαμορφώθηκαν στα €30,1 εκατ. (-10,7% συγκριτικά με την περασμένη χρονιά), ενώ το περιθώριο EBITDA διατηρήθηκε στο 35,4% δηλ. στα ίδια επίπεδα με το 35,6% στις 31.12.23.

Τα κέρδη EBT ανήλθαν σε €5,4 εκατ. κατά το Α’ τρίμηνο του 2024 και το ΝΙΑΤΜΙ (Καθαρά Κέρδη/Ζημίες μετά από Φόρους και Δικαιώματα Μειοψηφίας) διαμορφώθηκε στα €3,9 εκατ. κέρδη.

Οι Λειτουργικές Ταμειακές Ροές για το Α’ τρίμηνο του 2024 διαμορφώθηκαν στα €27,1 εκατ. Οι Επενδύσεις του Ομίλου κατά το Α’ τρίμηνο του 2024 ανήλθαν στα €6,8 εκατ. Τα Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα του Ομίλου στο τέλος του Α΄ τριμήνου του 2024 ανήλθαν στα €190,1 εκατ., αυξημένα κατά €78,2 εκατ. σε σύγκριση με το Δεκέμβριο του 2023.

Ο Προσαρμοσμένος Καθαρός Δανεισμός ανήλθε στα €329,5 εκατ. στο τέλος του Α’ τριμήνου του 2024, μειωμένος κατά €3,7 εκατ. σε σύγκριση με το Δεκέμβριο του 2023 και κατά €142,1 εκατ. σε σύγκριση με το Α’ τρίμηνο του 2023. O προσαρμοσμένος δείκτης Καθαρής Μόχλευσης στο τέλος του Α’ τριμήνου του 2024 διαμορφώθηκε στο 2,6x. Την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, ο δείκτης Καθαρής Μόχλευσης διαμορφώθηκε στο 3,6x.

Στις 9 Απριλίου 2024, η INTRALOT CAPTAL LUXEMBOURG SA ολοκλήρωσε την πρόωρη ολική αποπληρωμή κατά κεφάλαιο συνολικού ποσού €99.568.000, πλέον τόκων, των ομολογιών 5,250% λήξεως Σεπτεμβρίου 2024.

Στις 26.05.2024 ξεκίνησε η λειτουργία της Λοταρίας της British Columbia (BCLC) στον Καναδά με το νέο κεντρικό σύστημα LOTOS X. Κατόπιν της αναθεώρησης των δεικτών αγοράς μετοχών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η μετοχή της INTRALOT θα εισαχθεί στο Γενικό Δείκτη Τιμών του από τις 25.06.2024.

O Πρόεδρος του Ομίλου INTRALOT, κ. Σωκράτης Π. Κόκκαλης δήλωσε: «Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2024 ο Όμιλος ολοκλήρωσε το σχέδιο αναχρηματοδότησης των Ομολόγων λήξης 2024 μέσω έκδοσης Ομολόγου διαπραγματεύσιμου στο ΧΑΑ και Κοινοπρακτικού δανεισμού με πέντε ελληνικές τράπεζες, με όρους ευνοϊκότερους σε σχέση με τις διεθνείς αγορές. Παράλληλα τα αποτελέσματα του Α’ τριμήνου επιβεβαιώνουν τη σταθερή πορεία της εταιρείας και την εδραίωση των βασικών χρηματο-οικονομικών δεικτών στα επιθυμητά επίπεδα, ενόσω η εταιρεία διεκδικεί με αξιώσεις μια σειρά από σημαντικά έργα στη Βόρειο Αμερική, την Αυστραλία και τη Βραζιλία».

Το νέο δ.σ.

Κατόπιν εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβε υπ’ όψιν σχετική πρόταση και εισήγηση της Επιτροπής Αμοιβών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων μελών Δ.Σ. της Εταιρείας, κατά τη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 30ης Μάϊου 2024, αποφασίστηκε η εκλογή δωδεκαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου με εξαετή θητεία από 30.05.2024 και ο ορισμός των ανεξάρτητων μελών του, ως εξής:

1.       Σωκράτης Κόκκαλης του Πέτρου,

2.       Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος του Γεωργίου,

3.       Νικόλαος Νικολακόπουλος του Ηλία,

4.       Χρυσόστομος Σφάτος του Δημητρίου,

5.       Κωνσταντίνος Φαρρής του Ευάγγελου,

6.       Soohyung Kim του Jong Hyun,

7.       Δημήτριος Θεοδωρίδης του Σάββα,

8.       Vladimira Donkova Mircheva του Donko,

9.       Ιωάννης Τσούμας του Κωνσταντίνου,

10.   Αδαμαντίνη Λάζαρη του Κωνσταντίνου,

11.   Διονυσία Ξηρόκωστα του Δημητρίου,

12.   Γεώργιος Καραμιχάλης του Ανδρέα.

Επίσης ορίσθηκαν εκ των ως άνω μελών, τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη:

1. Ιωάννης Τσούμας του Κωνσταντίνου,

2. Αδαμαντίνη Λάζαρη του Κωνσταντίνου,

3. Διονυσία Ξηρόκωστα του Δημητρίου και

4. Γεώργιος Καραμιχάλης του Ανδρέα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα κατά τη συνεδρίασή του την 30.05.2024 και διόρισε Νέο Διευθύνοντα Σύμβουλο τον κ. Νικόλαο Νικολακόπουλο καθώς και τα εκτελεστικά μέλη και μη εκτελεστικά μέλη του ως ακολούθως:

1. Σωκράτης Π. Κόκκαλης, Πρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος

2. Κωνσταντίνος Γ. Αντωνόπουλος, Αντιπρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος

3. Νικόλαος Η. Νικολακόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος

4. Χρυσόστομος Δ. Σφάτος, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος

5. Κωνσταντίνος Ε. Φαρρής, Εκτελεστικό Μέλος

6. Soohyung J.H. Kim, Μη Εκτελεστικό Μέλος

7. Δημήτριος Σ. Θεοδωρίδης, Μη Εκτελεστικό Μέλος

8. Vladimira Donkova D. Mircheva, Μη Εκτελεστικό Μέλος

9. Ιωάννης Κ. Τσούμας, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

10. Αδαμαντίνη Κ. Λάζαρη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

11. Διονυσία Δ. Ξηρόκωστα, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

12. Γεώργιος Α. Καραμιχάλης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Διαβάστε επίσης: 

Intralot: Στα 5,8 εκατ. ευρώ τα κέρδη του 2023

Intralot: H θυγατρική Capital Luxembourg εξόφλησε πλήρως ομολογίες λήξεως 2024 

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News