ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΜΕΛ: Μείωση ζήτησης και χαμηλότερες τιμές οδήγησαν σε ζημιές – Το επενδυτικό πλάνο και η επέκταση εκτός Ελλάδας

ΜΕΛ: Μείωση ζήτησης και χαμηλότερες τιμές οδήγησαν σε ζημιές  – Το επενδυτικό πλάνο και η επέκταση εκτός Ελλάδας

Με ζημιές και πτώση των πωλήσεων 24,3% έκλεισε η περυσινή χρονιά για την Μακεδονική Εταιρία Χάρτου (ΜΕΛ), η οποία “πλήρωσε” μια σημαντική και απότομη μείωση στη ζήτηση προϊόντων στις αγορές, τόσο στην εγχώρια όσο και στις διεθνείς τουλάχιστον στο εννεάμηνο του 2023, η οποία οδήγησε σε υπερπροσφορά προϊόντων συσκευασίας με αποτέλεσμα την σημαντική μείωση των τιμών.

Πιο συγκεκριμένα, οι καθαρές πωλήσεις της ΜΕΛ υποχώρησαν πέρυσι στα €74,18 εκατ. από €97,98 εκατ. το 2022, δηλαδή με πτώση κατά 24,3%, λόγω της μείωσης της μέσης τιμής πώλησης κατά 26,55%, σε 693,85 €/τόνο από 944,69 €/τόνο, μία χρονιά πριν. Σε επίπεδο όγκου πωλήσεων όμως η εταιρεία εμφάνισε άνοδο σε ποσοστό 3%, από 103,5 χιλιάδες τόνους το 2022 σε 106,9 χιλιάδες τόνους το 2023.

Το μικτό κέρδος διαμορφώθηκε σε €10,723 εκατ. ήτοι ποσοστό 14% περίπου επί του κύκλου εργασιών ενώ στην χρήση του 2022 βρισκόταν στα επίπεδα των €27,69 εκατ. με ποσοστό διπλάσιο (28%). Η μείωση οφείλεται στην σημαντική μείωση των τιμών πώλησης των προϊόντων αλλά και των εμπορευμάτων εξαιτίας της μεγάλης μείωσης στη ζήτηση που παρατηρήθηκε στο εννεάμηνο του 2023 όταν το κόστος ενέργειας παρέμεινε στα ίδια επίπεδα (-1%) και των α’ υλών μειώθηκε κατά 16%.

Επισημαίνεται από τη διοίκηση ότι η αγορά χαρτονιού συσκευασίας ακολουθεί τους γενικούς δείκτες κατανάλωσης, οι οποίοι έδειξαν έντονες πτωτικές τάσεις μετά την λήξη της πανδημίας, όταν και έληξε μια έντονα καταναλωτική περίοδος του ευρύτερου κοινού, λόγω των περιοριστικών μέτρων, που είχε οδηγήσει την αγορά της συσκευασίας σε ιστορικά υψηλά επίπεδα.

Παράλληλα η διατήρηση του υψηλού κόστους ενέργειας σε συνδυασμό με την άνοδο των επιτοκίων έπληξε την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών ακόμη και σε παραδοσιακά ισχυρές οικονομίες μειώνοντας έτσι την εμπορική δραστηριότητα και συμπιέζοντας σημαντικά τα περιθώρια κέρδους.

Τα EBITDA υποχώρησαν στα €4.44 εκατ. έναντι €21,77 εκατ. το 2022, ενώ το τελικό αποτέλεσμα ήταν ζημιογόνο και πιο συγκεκριμένα ζημιές ύψους €1,61 εκατ. από κέρδη €11,7 εκατ. την αμέσως προηγούμενη χρήση.

Προοπτικές

Αναφορικά με τη φετινή χρονιά, η διοίκηση της εταιρείας η οποία ανήκει από το 2012 στην τούρκικη PAK Group και συμπληρώνει φέτος 60 χρόνια από την ίδρυσή της, αναμένει αποκλιμάκωση της κατάστασης, με αύξηση της ζήτησης στις διεθνείς αγορές που αναμένεται να συμπαρασύρει σε κάποιο βαθμό και την εγχώρια με αποτέλεσμα την αύξηση των τιμών και την άμεση επίπτωση στην κερδοφορία. Ταυτόχρονα η στροφή της αγοράς σε περισσότερο οικολογικές συσκευασίες, οι οποίες δεν θα επιβαρύνουν το περιβάλλον, επιβεβαιώνεται με την έκδοση ενός νέου Κανονισμού για την Συσκευασία και τα Απόβλητα της Συσκευασίας (Packaging and Packaging Waste Regulation – PPWR) από την ΕΕ ο οποίος θα συμβάλλει στη περαιτέρω αύξηση της ζήτησης για χαρτόνι. Επιπλέον, η ΜΕΛ έχει ήδη επιτύχει κατά την διάρκεια του 2023 την είσοδό της σε χώρες της Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης, και σκοπεύει φέτος να ισχυροποιήσει περαιτέρω τη θέση της, προκειμένου να επιστρέψει σε κερδοφορία.

Τέλος, η εταιρεία με το νέο προϊόν (kraft-kraft, δηλαδή ανεπίχρηστο χαρτόνι με καφέ χρώμα και στις δύο πλευρές), που εισήγαγε στην αγορά το 2023 εμπλούτισε το χαρτοφυλάκιο της με ένα προϊόν που χρησιμοποιείται ευρέως στην Ευρώπη, για τη συσκευασία τροφίμων, και στοχεύει στην εδραίωση της παρουσίας της σε οικονομικά πιο εύρωστες αγορές με γεωγραφική μεταβολή του μίγματος των πωλήσεων της που θα αυξήσει τον κύκλο εργασιών της με βελτίωση της κερδοφορίας της.

Επενδύσεις

Σημειώνεται ότι κατά την περίοδο 2017-2022 έλαβαν χώρα σημαντικές επενδύσεις για την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας του εργοστασίου και τη μείωση του λειτουργικού κόστους. Μετά την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης του επενδυτικού σχεδίου της ΜΕΛ, βρίσκεται σε εξέλιξη η δεύτερη φάση του επενδυτικού σχεδίου που αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το 2025 και θα καλυφθεί με αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και με μακροπρόθεσμο δανεισμό.

Όπως σημειώνει η διοίκηση στις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, “με τις νέες επενδύσεις θα αυξηθεί περαιτέρω η παραγωγική δυναμικότητα, θα μειωθεί σημαντικά το ενεργειακό κόστος, θα βελτιωθεί η ποιότητα του προϊόντος και θα συμβάλλουν στην συνέχιση των κερδοφόρων αποτελεσμάτων στα επόμενα έτη σύμφωνα με το επιχειρηματικό πλάνο της εταιρείας”.

Επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016 έχουν υπαχθεί στο παρελθόν επενδυτικά έργα ύψους €11 εκατ. περίπου, το ποσοστό ολοκλήρωσης των οποίων ανέρχεται στο 41%. Εντός του πρώτου εξαμήνου του 2024 θα ολοκληρωθούν επενδύσεις €3,6 εκατ. που θα βελτιώσουν την ποιότητα των προϊόντων και θα αυξήσουν την δυναμικότητα του εργοστασίου.

Τέλος εντός του 2024 αναμένεται να ολοκληρωθεί η επένδυση στη ΣΗΘΥΑ για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με καύση φυσικού αερίου. Η επένδυση αυτή αναμένεται να συμβάλει σημαντικά στην αύξηση των εσόδων της εταιρείας αλλά και την εξοικονόμηση του ενεργειακού κόστους.

Αξίζει τέλος να αναφέρουμε ότι η ΜΕΛ έχει στην κατοχή της επενδυτικά ακίνητα συνολικής αξίας άνω των €4,9 εκατ., τα οποία αναμένεται να πωληθούν μέχρι το 2025 ενισχύοντας σημαντικά τη χρηματοοικονομική θέση και τη ρευστότητα της εταιρείας.

Διαβάστε επίσης:

Eurobank: Η απασχόληση στην Ελλάδα μετά την κρίση – Αλλάζει το παραγωγικό μοντέλο;

Βιομηχανία: Πτώση 6% του κύκλου εργασιών τον Μάρτιο

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News