ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ολοκληρώνεται η δημόσια εγγραφή της Trade Estates

Ολοκληρώνεται η δημόσια εγγραφή της Trade Estates

Η δημόσια προσφορά των μετοχών της Trade Estates ΑΕΕΑΠ του ομίλου Φουρλή ολοκληρώνεται σήμερα, με πηγές της αγοράς να κάνουν λόγο για ικανοποιητική συμμετοχή επενδυτών, θεσμικών και μη. Υπενθυμίζεται ότι η εταιρεία προχωράει σε αύξηση κεφαλαίου μέσω της διάθεσης έως 28.169.015 νέων, κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας 1,60 ευρώ εκάστη και με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων. Το εύρος της τιμής διάθεσης έχει οριστεί μεταξύ 1,92 και 2,13 ευρώ/μετοχή, με τη διοίκηση να σχεδιάζει να αντλήσει καθαρά έσοδα ύψους 56,9 εκατ. ευρώ.

Το σύνολο των εσόδων της αύξησης κεφαλαίου πρόκειται να διατεθεί για τη μερική χρηματοδότηση της εξαγοράς του εμπορικού πάρκου Smart Park από τη REDS στη Γυαλού των Σπάτων. Η συγκεκριμένη συμφωνία, αξίας 110 εκατ. ευρώ, πρόκειται να ολοκληρωθεί έως το τέλος του έτους, αυξάνοντας την αξία του χαρτοφυλακίου της εταιρείας σε 450 εκατ. ευρώ, δεδομένου ότι το ακίνητο έχει αποτιμηθεί σε 127 εκατ. ευρώ. Μάλιστα, με δεδομένο ότι η εισαγωγή της Trade Estates πραγματοποιείται, με βάση την αξία του χαρτοφυλακίου, όπως αυτό είχε διαμορφωθεί στις 30 Ιουνίου, προκύπτουν σημαντικές υπεραξίες για τους νέους μετόχους της εταιρείας.

Παράλληλα, η εταιρεία έχει θέσει σε εξέλιξη ένα φιλόδοξο επενδυτικό πρόγραμμα, ύψους 180 εκατ. ευρώ, που αφορά νέες αναπτύξεις, αλλά και έργα αναβάθμισης υφιστάμενων ακινήτων. Συγκεκριμένα, σχεδιάζει την κατασκευή ενός εμπορικού πάρκου στο Ελληνικό, επιφάνειας 30.000 τ.μ., που θα ολοκληρωθεί το πρώτο τρίμηνο του 2027. Το 40% της εν λόγω επιφάνειας θα φιλοξενεί νέο κατάστημα ΙΚΕΑ και το υπόλοιπο 60% θα αφορά σε 7-9 εμπορικές αλυσίδες, με καταστήματα των 1.000-1.500 τ.μ. εκάστη. Το συνολικό ύψος της επένδυσης υπολογίζεται σε 68 εκατ. ευρώ.

Στην περιφέρεια δρομολογείται ένα εμπορικό πάρκο στην Πάτρα, με μεικτή εκμισθώσιμη επιφάνεια 17.100 τ.μ. και ορίζοντα ολοκλήρωσης κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2024. Η συγκεκριμένη επένδυση είναι ύψους 27 εκατ. ευρώ και επίσης θα αφορά κατάστημα ΙΚΕΑ, σε ποσοστό 42% της επιφάνειας, με το υπόλοιπο να καλύπτεται από άλλους λιανεμπόρους. Το τρίτο εμπορικό πάρκο της εταιρείας σχεδιάζεται στο Ηράκλειο της Κρήτης, θα προσφέρει επιφάνεια 13.200 τ.μ. και αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι τις αρχές του 2025. Η επένδυση αυτή υπολογίζεται σε 20,6 εκατ. ευρώ, με το 65% να αφορά κατάστημα ΙΚΕΑ και το υπόλοιπο 35% άλλες εμπορικές επιχειρήσεις.

Σημαντική είναι και η επένδυση ύψους 45,1 εκατ. ευρώ για την κατασκευή συγκροτήματος logistics, επιφάνειας 56.000 τ.μ. στην Ελευσίνα. Για το συγκεκριμένο ακίνητο υφίσταται συμφωνία μίσθωσης με την αλυσίδα Κωτσόβολος, ωστόσο δεν αποκλείεται αυτό να αλλάξει, σε περίπτωση αλλαγής του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της αλυσίδας. Παράλληλα, η Trade Estates σχεδιάζει έργο αναβάθμισης και ανακατασκευής κέντρου logistics 21.000 τ.μ., επίσης στην περιοχή της Ελευσίνας. Το έργο αυτό, ύψους 15,1 εκατ. ευρώ, προβλέπεται να ολοκληρωθεί κατά το τρίτο τρίμηνο του 2026. Στο πλαίσιο αυτό και χωρίς να υπολογίζονται νέες προσθήκες και εξαγορές ακινήτων, η Trade Estates αναμένεται να έχει υπό τη διαχείρισή της ένα χαρτοφυλάκιο αξίας τουλάχιστον 700 εκατ. ευρώ έως το 2027.

 

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News