ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ABBank: Υπερδιπλάσια κέρδη στο 9μηνο, απόδοση ιδίων κεφαλαίων 23% στο έτος

ABBank: Υπερδιπλάσια κέρδη στο 9μηνο, απόδοση ιδίων κεφαλαίων 23% στο έτος

Υπερδιπλασίασε τα καθαρά της κέρδη κατά το εννιάμηνο του 2023 σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα η ABBank. Η διοίκηση της τράπεζας αναμένει πως η καθαρή της κερδοφορία για το σύνολο της φετινής χρήσης θα ξεπεράσει τους στόχους της με την απόδοση των ιδίων κεφαλαίων (ROE) να διαμορφώνεται στα επίπεδα του 23% σε ετήσια βάση.

Τα καθαρά κέρδη του ομίλου της ABBank μετά από φόρους ανήλθαν σε 21,5 εκατ. ευρώ για την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου του 2023, αυξημένα κατά 111% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα (10,2 εκατ. ευρώ) ενώ ξεπέρασαν ήδη το καθαρό αποτέλεσμα ολόκληρου του προηγούμενου έτους σε ενοποιημένο επίπεδο (17,5 εκατ. ευρώ το 2022).

Οι αναλογίες ρευστότητας παρέμειναν σε ισχυρά επίπεδα, με το δείκτη των δανείων προς καταθέσεις να διαμορφώνεται σε 49,7% και το Δείκτη Κάλυψης Ρευστότητας (LCR) να ξεπερνά το 350%, ενώ οι καταθέσεις πελατείας ανέρχονται σε 1,0 δισ. ευρώ, έναντι 1,01 δισ. ευρώ την 31.12.2022.

Σημειώνεται ότι ο όμιλος έχει μηδενικό δανεισμό από το ευρωσύστημα. Tο συνολικό ενεργητικό στο τέλος Σεπτεμβρίου 2023 ανήλθε σε 1,15 δισ. ευρώ, ενώ το υπόλοιπο των δανείων προ προβλέψεων ανήλθε σε 505 εκατ. ευρώ, ελαφρώς μειωμένο σε σύγκριση με το υπόλοιπο στο τέλος του προηγούμενου έτους (528 εκατ. ευρώ).

Η ABBank, που κατά τις προηγούμενες δεκαετίες διακρίθηκε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό στις ναυτιλιακές χρηματοδοτήσεις, έχει πλέον στραφεί και στη στεριά διευρύνοντας το χαρτοφυλάκιό της με χορηγήσεις τόσο σε ΑΠΕ όσο και προς την αγορά εμπορικών ακινήτων αλλά και άλλων κλάδων όπως σε εξαγωγικές επιχειρήσεις: Το 79% του υπολοίπου δανείων στις 30 Σεπτεμβρίου του 2023 αποτελείται από ναυτιλιακά δάνεια και το 21% από μη-ναυτιλιακά επιχειρηματικά δάνεια.

Ο ενοποιημένος δείκτης Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων CET-1, ανήλθε την 30ή Σεπτεμβρίου φέτος στο 24% με πλήρη απορρόφηση της επίπτωσης του ΔΠΧΑ-9 και χωρίς τα εποπτικά κεφάλαιά του ομίλου να περιλαμβάνουν αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση έναντι του Ελληνικού Δημοσίου. Ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων ανήλθε στο 1,7% με 91,3% κάλυψη από προβλέψεις.

Τα συνολικά ίδια κεφάλαια του ομίλου την 30.09.2023 ανήλθαν σε 137,7 εκατ. ευρώ από 117,4 31 Δεκεμβρίου 2022 καταγράφοντας αύξηση 17,4% συμπεριλαμβάνοντας τη διανομή του μερίσματος ύψους 2 εκατ. ευρώ που πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2023.

 

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News