ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Χρ. Μεγάλου (Πειραιώς): Στόχος η διανομή μερίσματος 10% από τα κέρδη του 2023

Χρ. Μεγάλου (Πειραιώς): Στόχος η διανομή μερίσματος 10% από τα κέρδη του 2023

Πρόβλεψη για 10% διανομή μερίσματος προς τους μετόχους από τα καθαρά κέρδη του 2023 (18 εκατ. ευρώ για το α’ τριμηνο), με προοπτική το ποσοστό αυτό να αυξηθεί στο 15% το 2025 και στο 25% τα προσεχή χρόνια, περιλαμβάνει το αναθεωρημένο επιχειρησιακό σχέδιο της Tράπεζας Πειραιώς για την τριετία 2023 – 2025.

Όπως υπογράμμισε ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου στο πλαίσιο της ενημέρωσης των αναλυτών «ο Όμιλος επέτυχε διατηρήσιμη κερδοφορία υψηλή απόδοση ιδίων κεφαλαίων 13%, ενίσχυση των κεφαλαίων του, παράλληλα με ισχυρό προφίλ ρευστότητας και πειθαρχία στη διαχείριση του λειτουργικού κόστους».

Με βάση τις αναθεωρημένες προβλέψεις της διοίκησης:

  • τα κέρδη ανά μετοχή θα διαμορφωθούν στα 0,55 ευρώ το 2023 (από 0,45 με βάση την προηγούμενη εκτίμηση) και 0,65 ευρώ το 2025
  • η απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων θα διαμορφωθεί στο 12% την περίοδο 2023 – 2025 (από 10%)
  • το καθαρό περιθώριο επιτοκίου προς το ενεργητικό στο 2,2% το 2023 (από 2% που ήταν η προηγούμενη πρόβλεψη) και στο 2% το 2025
  • τα καθαρά έσοδα προμηθειών προς το ενεργητικό θα σταθεροποιηθούν στο 0,6% και θα αυξηθούν στο 0,8% το 2025
  • το κόστος προς βασικά έξοδα θα μειωθεί στο 40% από 42% με βάση την προηγούμενη πρόβλεψη
  • το οργανικό κόστος κινδύνου θα σταθεροποιηθεί στο 1,2% το 2023 και θα μειωθεί περαιτέρω το 0,75% το 2023
  • ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων θα μειωθεί στο 5% το 2023 (από 6% που ήταν η προηγούμενη πρόβλεψη) και στο 3% το 2025 και ο δείκτης κάλυψης θα βελτιωθεί στο 60% και στο 70% το 2025
  • η καθαρή πιστωτική επέκταση θα μειωθεί οριακά στο 1,6 δισ. ευρώ (από 1,7 δισ. ευρώ προηγούμενης πρόβλεψης) το 2023 και το 2025 θα ξεπεράσει τα 2 δισ. ευρώ
  • ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας θα διαμορφωθεί στο 12,5% λαμβάνοντας υπόψη την πρόθεση της διοίκησης να διανέμει μέρισμα για την χρήση του 2023 και στο 14,5% το 2025 και ο συνολικός δείκτης θα διαμορφωθεί στο 17,3% και στο 19% αντίστοιχα.

Τα αποτελέσματα α’ τριμήνου

Με βάση τα αποτελέσματα του α’ τριμήνου τα καθαρά έσοδα από τόκους διαμορφώθηκαν σε 447 εκατ.  ευρώ (αυξημένα κατά 4% σε τριμηνιαία βάση και κατά 56% σε ετήσια βάση), ενισχυμένα κυρίως από το ευνοϊκό περιβάλλον επιτοκίων, την ανατιμολόγηση του χαρτοφυλακίου σταθερού εισοδήματος και συμπεριλαμβάνοντας τις αποπληρωμές TLTRO. Τα επαναλαμβανόμενα καθαρά έσοδα προμηθειών διαμορφώθηκαν σε 122 εκατ. ευρώ και είναι μειωμένα κατά 3% σε σύγκριση με το δ’ τρίμηνο 2022 και αυξημένα κατά 15% ετησίως. Στο σκέλος των εξόδων οι οργανικές προβλέψεις δανείων παρέμειναν σταθερές στα 75 εκατ. ευρώ, καθώς οι εκροές από τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια (ΝPE) συνεχίζουν να ξεπερνούν τις νέες αθετήσεις. Τα δάνεια προ απομειώσεων και προσαρμογών αυξήθηκαν κατά 1% σε ετήσια βάση στα 36,8 δισ. ευρώ το α’ τρίμηνο 2023, καθώς η καλή εκκίνηση της χρονιάς στις εκταμιεύσεις δανείων αντισταθμίστηκε από αυξημένες αποπληρωμές. Το χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων ανήλθε στα 28,3 δισ. ευρώ και είναι αυξημένο κατά 2 δισ. ευρώ ή 8% ετησίως. Η τράπεζα Πειραιώς είναι η πρώτη τράπεζα που έλαβε την 4η δόση των πόρων από το  Ταμείο Ανάκαμψης ύψους 300 εκατ. ευρώ και η συνολική χρηματοδότηση που η Τράπεζα ανέλαβε μέσω του ΤΑΑ  ανέρχεται σε 1 δισ. ευρώ. Η Τράπεζα έχει ήδη προχωρήσει στη χρηματοδότηση 35 επενδυτικών σχεδίων συνολικού ύψους 2,46 δισ., με χρηματοδότηση του ΤΑΑ ύψους 700 εκατ. και χρηματοδότηση της Τράπεζας ύψους 580 εκατ. ευρώ. 

Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια

Το απόθεμα των NPE υποχώρησε στα 2,4 δισ. ευρώ στο τέλος Μαρτίου 2023, υποχωρώντας κατά 48% ετησίως, με συνεισφορά τόσο από την υλοποίηση του πλάνου εξυγίανσης του Ομίλου όσο και από οργανική μείωση. Ο δείκτης NPE συνέχισε την καθοδική πορεία στο 6,6% από 6,8% στο προηγούμενο τρίμηνο. Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας CET1 του Ομίλου στο τέλος Μαρτίου 2023 βελτιώθηκε στο 12,2%, λόγω οργανικής δημιουργίας κεφαλαίου. Ο συνολικός δείκτης κεφαλαίων διαμορφώθηκε στο 17%, υψηλότερα από τις συνολικές κεφαλαιακές απαιτήσεις, αλλά και από τις εποπτικές κατευθύνσεις, ενώ περιλαμβάνει πρόβλεψη για 10% διανομή μερίσματος και επιταχυνόμενη απόσβεση της αναβαλλομένης φορολογικής απαίτησης (DTC).

moneyreview.gr

Διαβάστε επίσης: 

Τρ. Πειραιώς: Κέρδη τριμήνου 0,15 ευρώ ανά μετοχή – Αναβαθμίζει τους στόχους

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News