ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Τράπεζες: Πρόσθετες δικλίδες ασφαλείας για την καταπολέμηση του phishing

Τράπεζες: Πρόσθετες δικλίδες ασφαλείας για την καταπολέμηση του phishing

Την άμεση δέσμευση του λογαριασμού πίστωσης από τις τράπεζες θα μπορούν να ζητούν οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών σε περίπτωση που εγείρονται υπόνοιες διενέργειας μη εγκεκριμένης πράξης πληρωμής. Μάλιστα η τράπεζα οφείλει να εκτελέσει άμεσα το αίτημα και οφείλει να το γνωστοποιεί άμεσα στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες. Αν, εντός πέντε εργασίμων ημερών από τη γνωστοποίηση στην ως άνω Αρχή, αυτή δεν εγκρίνει τη δέσμευση, η δέσμευση αίρεται αυτοδικαίως. Η παραπάνω διάταξη περιλαμβάνεται στο άρθρο 16 του νομοσχεδίου που κατέθεσε στη Βουλή το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων την περασμένη Παρασκευή 24 Μαρτίου.

Αποτελεί στην ουσία μια πρόσθετη δικλίδα ασφαλείας για την καταπολέμηση του φαινομένου της υποκλοπής στοιχείων τραπεζικών λογαριασμών και καρτών, πιστωτικών και χρεωστικών, γνωστό κυρίως με τον όρο phishing. Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, η διάταξη αυτή θα ισχύσει άμεσα σε αντίθεση με τις ρυθμίσεις που θεσπίστηκαν πρόσφατα για την προστασία από το phishing και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν από την 1η Σεπτεμβρίου 2023. Υπενθυμίζεται ότι οι διατάξεις που θα ισχύσουν τον Σεπτέμβριο και θεσπίστηκαν με τον νόμο 5019/2023 προβλέπουν ότι οι τράπεζες θα εφαρμόζουν μηχανισμό τριπλής ταυτοποίησης του χρήστη σε κάθε συναλλαγή εάν θέλουν να απαλλαγούν από την ευθύνη αποζημιώσεων για ποσά άνω των 1.000 ευρώ που θα υπεξαιρούνται.

Πέρα από τις ρυθμίσεις υπέρ των καταναλωτών, το νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης περιλαμβάνει και ρυθμίσεις «ελέγχου» των καταναλωτικών οργανώσεων, οι οποίες το τελευταίο διάστημα έχουν αμφισβητήσει έντονα την αποτελεσματικότητα του «καλαθιού του νοικοκυριού». Σύμφωνα με το άρθρο 13 του νομοσχεδίου η ανακοίνωση στο καταναλωτικό κοινό αναληθών πληροφοριών από ενώσεις καταναλωτών συνιστούν λόγο ανάκλησης της πιστοποίησής τους. Την ανάκληση μπορεί να ζητήσει όποιος θίγεται από αυτές, κάθε μέλος της ένωσης καταναλωτών, κάθε ένωση καταναλωτών, ο αρμόδιος εισαγγελέας, ο Συνήγορος του Καταναλωτή και ο γενικός γραμματέας Εμπορίου. Σημειώνεται, πάντως, ότι σε αρκετές περιπτώσεις αναμένεται ότι θα είναι δύσκολο να διαπιστωθεί εάν πράγματι είναι αναληθείς πληροφορίες.

Αλλες σημαντικές διατάξεις που περιλαμβάνονται στο πολυνομοσχέδιο:

– Παρατείνεται μέχρι τις 30 Ιουνίου 2023 η ισχύς του «καλαθιού του νοικοκυριού».

– Επενδυτικά σχέδια των νόμων 3908/2011 και 4399/2016 τα οποία, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2022, έχουν υποβάλει αίτηση για την πιστοποίηση υλοποίησης ποσοστού 50% ή 65% ή ολοκλήρωσης του επενδυτικού τους σχεδίου δικαιούνται τη χρήση της ωφέλειας κινήτρου φορολογικής απαλλαγής, κατ’ εξαίρεση για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν το έτος 2022, εφόσον η απόφαση πιστοποίησης εκδοθεί έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων εισοδήματος του φορολογικού έτους 2022.

– Προβλέπεται η δυνατότητα να χορηγείται άδεια για έκτακτα δρομολόγια επιβατηγών και οχηματαγωγών πλοίων από και προς ενδεδειγμένους τοπικούς εμπορικούς λιμένες ή λιμένες εξυπηρέτησης αλιευτικών σκαφών ή μεικτής χρήσης, προκειμένου να εξυπηρετούν τις ανάγκες κατασκευαστικών εργασιών στρατηγικής επένδυσης. Μάλιστα η νέα αυτή διάταξη έχει αναδρομική ισχύ, δηλαδή προβλέπεται να εφαρμόζεται στην περίπτωση επενδύσεων που έχουν ήδη χαρακτηρισθεί στρατηγικές, αλλά και για επενδύσεις που έχουν υποβληθεί ήδη προς αξιολόγηση από την Enterprise Greece.

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News