Business & Finance Πέμπτη 23/03/2023, 23:30
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Austriacard Holdings: Αύξηση 76,9% του τζίρου το 2022

Austriacard Holdings: Αύξηση 76,9% του τζίρου το 2022

Στα €314,7 εκατ. ανήλθε ο κύκλος εργασιών της Austriacard Holdings, αυξημένος κατά 76,9% σε σχέση με το 2021, με τον τομέα έξυπνων καρτών, υπηρεσιών και λύσεων πληρωμών να συνεισφέρει σημαντικά στην αύξηση λόγω ισχυρής ζήτησης σε όλες τις αγορές που δραστηριοποιείται ο όμιλος και ειδικότερα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, στην Τουρκία, καθώς επίσης και από τις Challenger Banks στην Δυτική Ευρώπη, όπως και από την ενσωμάτωση για πρώτη φορά των αποτελεσμάτων της θυγατρικής TAG Systems UK. Παράλληλα υπήρξε αύξηση των πωλήσεων στις λύσεις ψηφιακού μετασχηματισμού στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, ενώ ταυτόχρονα εκτελέστηκε ένα σημαντικό έργο παροχής εγγράφων ασφαλείας και ψηφοδελτίων για την διεξαγωγή των εκλογών στην Κένυα τον Αύγουστο του 2022.

Το προσαρμοσμένο EBITDA ανήλθε σε €39,4 εκ., αυξημένο κατά 80,5% λόγω της επιτυχούς αντιστάθμισης του αυξημένου κόστους παραγωγής και της βελτίωσης της λειτουργικής αποδοτικότητας, συμπεριλαμβανομένων πρωτοβουλιών μείωσης κόστους.

Οι χρηματοροές από λειτουργικές δραστηριότητες αυξήθηκαν κατά 211,5% και έφτασαν τα €40,9 εκ., ενώ οι ετήσιες επενδύσεις (αφαιρουμένων των εξαγορών) ανήλθαν σε €21,6 εκ., διπλάσιες από το 2021.

Οι πωληθείσες έξυπνες κάρτες έφτασαν τις 127,7 εκ. συγκρινόμενες με 88,8 εκ. κατά το 2021, παρουσιάζοντας αύξηση 43,8%, κατατάσσοντας τον όμιλο μεταξύ των κορυφαίων Ευρωπαϊκών παρόχων έξυπνων καρτών τύπου EMV και υπηρεσιών προσωποποίησης.

Από σήμερα οι μετοχές της AUSTRIACARD HOLDINGS AG διαπραγματεύονται στα χρηματιστήρια Βιέννης (VSE) και Αθηνών (ATHEX) με το σύμβολο ACAG.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα της AUSTRIACARD HOLDINGS AG, ο Διευθύνων Σύμβουλος Παναγιώτης Σπυρόπουλος σημείωσε:

«Κατά τη διάρκεια του 2022 σημειώσαμε εξαιρετικές επιδόσεις, αφού σχεδόν διπλασιάσαμε τα αποτελέσματα μας σε σχέση με το 2021, ξεπερνώντας τους στόχους μας.

Θέλω να ευχαριστήσω τους υπαλλήλους του Ομίλου στις επτά παραγωγικές εγκαταστάσεις που διαθέτουμε σε Ηνωμένο Βασίλειο, Ανδόρρα, Αυστρία, Ρουμανία, Ελλάδα, στα οκτώ κέντρα προσωποποίησης καρτών σε Ηνωμένες Πολιτείες, Ηνωμένο Βασίλειο, Ισπανία, Αυστρία, Πολωνία, Ρουμανία, Ελλάδα, και Τουρκία, καθώς και τις ομάδες στα γραφεία πωλήσεων που διαθέτουμε σε σημαντικό αριθμό χωρών, για την σκληρή δουλειά και την αφοσίωση τους στον Όμιλο μας.

Ταυτόχρονα θέλω να ευχαριστήσω την διαρκώς αυξανόμενη διεθνή πελατειακή μας βάση για την εμπιστοσύνη τους.

Προχωρούμε γοργά προς το στόχο μας να δημιουργήσουμε μία παγκόσμιου κλάσης εταιρεία μέσω οργανικής ανάπτυξης αλλά και πιθανώς με στοχευμένες εξαγορές που μπορούν να εμπλουτίσουν το χαρτοφυλάκιο προϊόντων μας, καθώς και το γεωγραφικό μας αποτύπωμα.

Ισχυροποιούμε περαιτέρω την ηγετική θέση που κατέχουμε στον τομέα έξυπνων καρτών, υπηρεσιών και λύσεων πληρωμών στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, την Σκανδιναβία, καθώς επίσης και στον κλάδο των Challenger Banks, ενώ ταυτόχρονα επεκτεινόμαστε σε νέες γεωγραφικές περιοχές όπως σε Ηνωμένες Πολιτείες, Μέση Ανατολή και Αφρική. Στοχεύουμε να είμαστε ο πάροχος πρώτης επιλογής για τους πελάτες μας στις ασφαλείς λύσεις διαχείρισης δεδομένων, ενώ ταυτόχρονα εμπλουτίζουμε το χαρτοφυλάκιο λύσεων ψηφιακού μετασχηματισμού.

Σημαντικά γεγονότα κατά το 2022

Επιχειρηματικές εξελίξεις

Κατά το 2022 η AUSTRIACARD HOLDINGS AG (η «Εταιρεία») σημείωσε ισχυρές επιδόσεις, αυξάνοντας τις πωλήσεις της σε όλους τους τομείς δραστηριοποίησης της και σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές που έχει παρουσία. Ο τομέας έξυπνων καρτών πληρωμών και τραπεζικών λύσεων επωφελήθηκε από αυξημένη ζήτηση σε όλες τις αγορές και ιδιαίτερα στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Τουρκία, καθώς επίσης και από τον κλάδο των Challenger Banks στην Δυτική Ευρώπη, λόγω και της ανάκαμψης τους μετά την κρίση που επήλθε λόγω του Covid-19 κατά τα έτη 2020-2021.

Αντιμετωπίζοντας επιτυχώς την παγκόσμια έλλειψη ημιαγωγών καθώς και τα προβλήματα της εφοδιαστικής αλυσίδας οι ομάδες προμηθειών και παραγωγής του Ομίλου απέδειξαν την ικανότητα και ευελιξία τους επιτυγχάνοντας σημαντική αύξηση στην παραγωγή καρτών, υποστηρίζοντας έτσι υψηλές πωλήσεις. Επιπλέον εκτελέσαμε με επιτυχία ένα μεγάλο έργο παροχής εγγράφων ασφαλείας και ψηφοδελτίων για τις εκλογές στην Κένυα τον Αύγουστο του 2022. Η Εταιρεία συνεχίζει την πορεία προς τον στόχο της να καταστεί ο πάροχος πρώτης επιλογής για λύσεις ψηφιακής τεχνολογίας και ψηφιακού μετασχηματισμού στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, αυξάνοντας έτσι την συμμετοχή αυτών των λύσεων στο συνολικό χαρτοφυλάκιο προϊόντων και υπηρεσιών που παρέχει στους πελάτες της.

Όπως ήταν αναμενόμενο κατά το 2022 επηρεαστήκαμε από τις αυξήσεις τιμών των προμηθευτών μας καθώς και το αυξημένο ενεργειακό κόστος. Για να αντισταθμίσουμε την άνοδο του κόστους έχουμε προχωρήσει σε μέτρα βελτίωσης της λειτουργικής αποδοτικότητας και εξοικονόμησης κόστους. Επιπλέον η Εταιρεία προχώρησε σε επιλεκτικές αυξήσεις τιμών στα προϊόντα και τις υπηρεσίες της.

Αναδιοργάνωση του Ομίλου και έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών του στα χρηματιστήρια Αθήνας και Βιέννης

Κατά το 2022 αποφασίστηκε η συγχώνευση της INFORM ΛΥΚΟΣ Συμμετοχών Α.Ε., με την AUSTRIACARD HOLDINGS AG, και η αίτηση εισαγωγής της AUSTRIACARD HOLDINGS AG στα Χρηματιστήρια Βιέννης (VSE) και Αθήνας (ATHEX). Η διαδικασία ολοκληρώθηκε σήμερα με την έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών της Εταιρείας και στα δύο Χρηματιστήρια. Τα οφέλη της εν λόγω συγχώνευσης είναι:

  • Η ευθυγράμμιση των συμφερόντων των μετόχων της Εταιρείας.
  • Η ενίσχυση της πρόσβασης στις διεθνείς χρηματαγορές και κεφαλαιαγορές ως αποτέλεσμα της αυξημένης διαφάνειας και αναγνωρισιμότητας που παρέχει η διαπραγμάτευση των μετοχών της Εταιρείας σε δύο Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.
  • Η βελτίωση της εμπορευσιμότητας των μετοχών της Εταιρείας μέσω της δημιουργίας μιας εισηγμένης οντότητας με μεγαλύτερη κεφαλαιοποίηση και ευρύτερη μετοχική βάση.

Η δημιουργία μίας πιο αποτελεσματικής λειτουργικής δομής με ευρύτερη γεωγραφική και προϊόντική κάλυψη, με αυξημένες δυνατότητες επιπλέον πωλήσεων όλων των προϊοντικών κατηγοριών καθώς και αυξημένων οικονομιών κλίμακας

Αποτελέσματα 2022

Ο κύκλος εργασιών της AUSTRIACARD HOLDINGS AG ανήλθε σε €314,7 εκ. αυξημένος κατά €136,8 εκ η 76,9% σε σχέση με το 2021. Οι κύριοι λόγοι που οδήγησαν σε αυτή την ισχυρή άνοδο πωλήσεων σχετίζονται με την σημαντική ανάπτυξη προϊόντων και λύσεων πληρωμών, το έργο παροχής ασφαλών εγγράφων και ψηφοδελτίων για τις εκλογές στην Κένυα, καθώς και την ενοποίηση για πρώτη φορά της TAG Systems UK (προηγούμενες ονομασίες Nitecrest Ltd και Tag Nitecrest Ltd). Σε γεωγραφικό επίπεδο, η αύξηση των πωλήσεων οφείλεται στην επιτυχή δραστηριοποίηση μας στις κύριες αγορές Ευρώπης και Τουρκίας καθώς και στην επέκταση μας στην αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών.

Το μικτό κέρδος Ι αυξήθηκε κατά €59,4 εκ. ή 73,6% φτάνοντας τα €140,1 εκ. κατά το 2022, ως αποτέλεσμα της μεγάλης αύξησης των πωλήσεων, ενώ το περιθώριο μικτού κέρδους Ι μειώθηκε κατά 0,8% στο 44,5% κυρίως λόγω μεταβολής του μείγματος πωλήσεων. Το μικτό κέρδος ΙΙ αυξήθηκε κατά €33,1 εκ. ή 81,0% και έφτασε τα €74,0 κατά το 2022, ενώ το ποσοστό μικτού κέρδους ΙΙ αυξήθηκε κατά 0,5% φτάνοντας στο 23,5% λόγω των οικονομιών κλίμακος.

Τα λειτουργικά έξοδα εξαιρουμένων των αποσβέσεων και απομειώσεων αυξήθηκαν κατά €37,6 εκ. ή 60,3% από τα €62,4 εκ. στα €100,0 εκατομμύρια κατά το 2022, καθώς τα λειτουργικά έξοδα και στους δύο τομείς δραστηριοποίησης της Εταιρείας αυξήθηκαν λόγω της αυξημένης επιχειρηματικής δραστηριότητας, λόγω των εξόδων που απαιτήθηκαν για την επέκταση στην αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών, λόγω της ενοποίησης για πρώτη φορά της TAG Systems UK, καθώς και ως αποτέλεσμα του επιπλέον κόστους λόγω της συγχώνευσης της Εταιρείας και των εξόδων εισαγωγής στα χρηματιστήρια Αθηνών και Βιέννης. Πιο συγκεκριμένα, η αύξηση στα λειτουργικά έξοδα σχετίζεται κυρίως με υψηλότερα έξοδα μισθοδοσίας που με τη σειρά τους οφείλονται στον μεγαλύτερο αριθμό εργαζομένων (λόγω της ενοποίησης για πρώτη φορά της TAG Systems UK και την επέκταση στην αγορά της Αμερικής), μεταφορικά έξοδα λόγω του μεγάλου έργου των εκλογών στην Κένυα, υψηλότερες παροχές τρίτων και αύξηση του ενεργειακού κόστους λόγω της ανόδου της τιμής του ρεύματος. Σημειώνουμε όμως ότι ως ποσοστό επί του κύκλου εργασιών τα λειτουργικά έξοδα μειώθηκαν από 35,1% σε 31,8% κατά τη διάρκεια του 2022.

Το προσαρμοσμένο EBITDA αυξήθηκε κατά €17,6 εκ. η 80,5% από €21,8 εκ. σε €39,4 εκ. κυρίως ως αποτέλεσμα της ισχυρής λειτουργικής απόδοσης της Εταιρείας, καθώς και της ενσωμάτωσης για πρώτη φορά των αποτελεσμάτων της TAG Systems UK, που βελτίωσαν κατά περίπου €4 εκ. το αποτέλεσμα.

Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων και τόκων αυξήθηκαν εντυπωσιακά κατά €15,1 εκ. ή 153,6% καθώς η αύξηση στο προσαρμοσμένο EBITDA αντισταθμίστηκε μόνο μερικώς από το κατά €1 εκ. υψηλότερο κόστος αποσβέσεων σχετιζόμενο κυρίως με τα συμβόλαια νέων πελατών.

Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά €13,5 εκ. ή 189,7%, καθώς η πολύ μεγάλη αύξηση στο προσαρμοσμένο κέρδος προ φόρων και τόκων αντισταθμίστηκε μόνο μερικώς από τα υψηλότερα έξοδα τόκων που σχετίζονται με το υψηλότερο μέσο επίπεδο δανεισμού της Εταιρείας.

Ως αποτέλεσμα της ισχυρής λειτουργικής απόδοσης τα προσαρμοσμένα κέρδη μετά από φόρους αυξήθηκαν κατά €12,2 εκ. ή 250% από €4,9 εκ. σε €17,1 εκ..

Τα κέρδη μετά από φόρους μειώθηκαν κατά €4,5 εκ. ή 44,9% από €10 εκ. σε €5,5 εκ. κυρίως λόγω της επίδρασης αρνητικών λογιστικών προσαρμογών που συνολικά έφτασαν τα €11,6 εκ. κατά το 2022, σε σύγκριση με θετικές προσαρμογές €5,2 εκ. κατά το 2021. Κατά το 2022 οι προσαρμογές (που σημειώνουμε δεν είχαν επίπτωση στις χρηματοροές) σχετίζονται κυρίως με το πρόγραμμα μακροχρόνιας ανταμοιβής στελεχών με μετοχές, την αποτίμηση δικαιώματων πώλησης (put options) σε μια θυγατρική, καθώς και την αρνητική επίδραση της λογιστικής υπερπληθωρισμού στην Τουρκία και τις επιπτώσεις συναλλαγματικών διαφορών.

Χρηματοοικονομική θέση

Το συνολικό ενεργητικό της Εταιρείας αυξήθηκε κατά €43,8 εκ. από €226,4 εκ. σε €270,2 εκ. κατά την 31η Δεκεμβρίου 2022. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως σε αύξηση του κυκλοφορούντος ενεργητικού και παθητικού, προσθήκες στις ακινητοποιήσεις καθώς και στην θετική αποτίμηση των συμφωνιών αντιστάθμισης επιτοκίων (swaps) που χρησιμοποιεί η Εταιρεία για αντιστάθμιση κινδύνου. Η μείωση στις μακροχρόνιες υποχρεώσεις σχετίζεται κυρίως με την χρονική ωρίμανση μακροχρόνιων δανείων και στην διαγραφή υποχρεώσεων προερχόμενων από δικαιώματα πώλησης (put options) σε θυγατρική, η οποία αντισταθμίστηκε μερικώς από την αύξηση μακροχρόνιων υποχρεώσεων που σχετίζονται με το πρόγραμμα μακροχρόνιας ανταμοιβής στελεχών με μετοχές. Ως αποτέλεσμα της κερδοφορίας και της αύξησης του συνολικού ενεργητικού τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας ως ποσοστό του ενεργητικού αυξήθηκαν από 30,2% σε 31% κατά την 31η Δεκεμβρίου 2022.

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2022 το καθαρό κεφάλαιο κίνησης μειώθηκε κατά €3,8 εκ. η 13,3% σε €24,4 εκ. λόγω του υψηλού επιπέδου υποχρεώσεων προς προμηθευτές, αναβαλλόμενων εσόδων και συμβόλαιοποιημένων υποχρεώσεων, που υπεραντιστάθμισαν την αύξηση των αποθεμάτων και των απαιτήσεων από προμηθευτές. Οι ανάγκες καθαρού κεφαλαίου κίνησης ως ποσοστό επί του κύκλου εργασιών μειώθηκαν από 15,8% σε 7,8%.

Οι λειτουργικές χρηματοροές κατά το 2022 αυξήθηκαν κατά €27,8 εκ. ή 211,5% από €13,1 εκ. σε €40,9 εκ. Η αύξηση οφείλεται κυρίως στην βελτίωση της λειτουργικής κερδοφορίας καθώς και στην μείωση των αναγκών καθαρού κεφαλαίου κίνησης.

Ο καθαρός δανεισμός μειώθηκε κατά €8,5 εκ. από €85,1 εκ. κατά την 31η Δεκεμβρίου 2021 σε €76,6 εκ. την 31η Δεκεμβρίου 2022, λόγω των θετικών λειτουργικών χρηματοροών και της συνεπακόλουθης αύξησης των διαθεσίμων και ισοδυνάμων. Η αύξηση του συνολικού δανεισμού οφείλεται κυρίως στην αύξηση των υποχρεώσεων leasing λόγω απόκτησης δικαιωμάτων χρήσης στοιχείων ενεργητικού. Τέλος, ο λόγος καθαρού δανεισμού προς προσαρμοσμένο EBITDA μειώθηκε από 3,9Χ το 2021, σε 1,9Χ την 31η Δεκεμβρίου 2022.

moneyreview.gr

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News