ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Όμιλος Fourlis: Οι επενδύσεις στα ΙΚΕΑ και το κέρδος από την αποεπένδυση στην Τουρκία

Όμιλος Fourlis: Οι επενδύσεις στα ΙΚΕΑ και το κέρδος από την αποεπένδυση στην Τουρκία

Πέντε καταστήματα μεσαίου μεγέθους 5.000 – 12.000 τ.μ. και δέκα καταστήματα μικρού μεγέθους 1.000 – 2.000 τ.μ. περιλαμβάνει ο σχεδιασμός του Ομίλου Fourlis σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη του σήματος ΙΚΕΑ μες στην επόμενη πενταετία. Ειδικά φέτος και συγκεκριμένα το τέταρτο τρίμηνο του 2023 θα ανοίξει στη Βουλγαρία ένα νέο μικρό κατάστημα, 1.800 τ.μ. Το νέο κατάστημα θα είναι το έκτο που ανοίγει στη Βουλγαρία και θα βρίσκεται στην πόλη Βέλικο Τάρνοβο στο Veliko Tarnovo Mall. Σε ό,τι αφορά τα μεσαίου μεγέθους καταστήματα από τα πέντε, τα τρία σχεδιάζεται να κατασκευαστούν στην Ελλάδα με στόχο να λειτουργήσουν εντός των επόμενων 2-3 ετών. Υπενθυμίζεται ότι χθες ο Όμιλος Fourlis ανακοίνωσε τα οικονομικά του αποτελέσματα για τη χρήση 2022, ανακοινώνοντας πωλήσεις 501,4 εκατ. ευρώ και κέρδη προ φόρων 20 εκατ. ευρώ. Στη γενική συνέλευση των μετόχων η οποία προγραμματίζεται για τις 16 Ιουνίου 2023 θα προταθεί η διανομή μερίσματος 0,11 ευρώ ανά μετοχή.

Την ίδια ώρα σε εξέλιξη είναι επενδυτικό πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας στις εγκαταστάσεις του ομίλου. Εκτός από τη λειτουργία, ήδη από το 2013, φωτοβολταϊκού συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη στέγη της αποθήκης (αφορά την Trade Logistics) μέσης δυνατότητας ετήσιας παραγωγής 1,400 MWh, ο όμιλος προχώρησε από το 2021 στη λειτουργία φωτοβολταϊκού συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με συμψηφισμό στο κατάστημα ΙΚΕΑ Κύπρου.

Το 2022, η θυγατρική INTERSPORT Α.Ε.Ε συνέχισε το πρόγραμμα αντικατάστασης λαμπτήρων που έχουν υψηλή κατανάλωση με λαμπτήρες LED στα καταστήματα INTERSPORT και The Athlete’s Foot σε Ελλάδα, Ρουμανία και Βουλγαρία. Το πρόγραμμα αυτό θα συνεχιστεί και το 2023. Παράλληλα, στα καταστήματα που ανακαινίζονται, τοποθετούνται κλιματιστικά τεχνολογίας εξοικονόμησης ενέργειας. Αντίστοιχα, η θυγατρική HOUSEMARKET έχει ολοκληρώσει την αντικατάσταση των συμβατικών λαμπτήρων με λαμπτήρες LED σε εμπορικούς και μη εμπορικούς χώρους των καταστημάτων της στην Ελλάδα και την Κύπρο. Στη Βουλγαρία η αντικατάσταση έχει ολοκληρωθεί στους εμπορικούς χώρους των καταστημάτων και βρίσκεται σε εξέλιξη η αντικατάσταση στους μη εμπορικούς.

Σε εξέλιξη τέλος είναι η ολοκλήρωση της συμφωνίας πώλησης δραστηριότητας Intersport στην Τουρκία. Υπενθυμίζεται ότι η συμφωνία που ανακοινώθηκε στις 26 Ιανουαρίου 2023 προβλέπει την πώληση του συνόλου των μετοχών της θυγατρικής εταιρείας Intersport Atletik Mağazacılık ve Dış Ticaret Anonim Şirketi, δικαιοπάροχο του σήματος «Intersport» και «The Athlete’s Foot» στη Τουρκία, η οποία λειτουργεί δίκτυο 12 καταστημάτων. Αγοράστρια είναι ο Όμιλος Eren Perakende ve Tekstil Anonim Şirketi. Tο τίμημα διαμορφώθηκε σε ποσό ευρώ 1,5 εκ. περίπου, ενώ όπως προβλέπεται στη σύμβαση αγοραπωλησίας (SPA), το τελικό τίμημα θα καθορισθεί βάσει των ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων του έτους 2022. Κατά την υπογραφή της σύμβασης αγοραπωλησίας των μετοχών καταβλήθηκε το 83% του τιμήματος, ήτοι ποσό ευρώ 1,25 εκ. περίπου, ενώ το υπόλοιπο θα καταβληθεί σε 2 χρόνια από την υπογραφή της σύμβασης. Τα έξοδα πώλησης ανέρχονται στα 166 χιλιάδες ευρώ. Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην οικονομική έκθεση του ομίλου, οι πωλήσεις της δραστηριότητας στην Τουρκία το 2022 ήταν ποσού ευρώ 12,8 εκατ. ευρώ με τις ζημιές προ φόρων να ανέρχονται σε 350.000 ευρώ. H πώληση της θυγατρικής Intersport Atletik το 2023 επιφέρει κέρδος περίπου 0,5 εκατ. ευρώ. Αναφέρεται επίσης, ότι σωρευμένες συναλλαγματικές ζημίες που προέκυψαν κατά τη διάρκεια που ο Όμιλος κατείχε την επένδυση, ποσού 4,5 εκατ. ευρώ περίπου, είναι ήδη αποτυπωμένες στα ίδια κεφάλαια της θυγατρικής.

Διαβάστε επίσης: 

FOURLIS: Άλμα 71,4% στην καθαρή κερδοφορία το 2022

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News