ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Τράπεζες: Ισχυρά τα οικονομικά μεγέθη – Τι δείχνουν τα θεμελιώδη για το 2023

Τράπεζες: Ισχυρά τα οικονομικά μεγέθη – Τι δείχνουν τα θεμελιώδη για το 2023

Οι ελληνικές τράπεζες, σύμφωνα με την Eurobank Equities, κατέγραψαν ένα ισχυρό τέταρτο τρίμηνο με βασικότερο στοιχείο την αύξηση των εσόδων από τόκους (+23% σε τριμηνιαία βάση), που υποστηρίχθηκε από ανθεκτικά περιθώρια δανεισμού, επέκταση του χαρτοφυλακίου των εξυπηρετούμενων δανείων κατά 2 δισ. ευρώ (έναντι 2,9 δισ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο), τις αυξήσεις επιτοκίων δανεισμού, τα υψηλότερα χαρτοφυλάκια ομολόγων και την πλεονάζουσα ρευστότητα στις κεντρικές τράπεζες.

Τα καθαρά επιτοκιακά έσοδα (NII) αναμένεται ότι θα αυξηθούν περαιτέρω μετά 1) την αύξηση των επιτοκίων της ΕΚΤ κατά 100 μονάδες βάσης το Φεβρουάριο-Μάρτιο του 2023 2) την βραδύτερη αύξηση των επιτοκίων στις καταθέσεις και την περιορισμένη στροφή προς τις προθεσμιακές καταθέσεις, 3) την περιορισμένη ακόμη πίεση στα περιθώρια δανείων, παρά τις ενδείξεις μειώσεων κυρίως για ορισμένους εταιρικούς πελάτες.

Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων (Core PPI) βελτιώθηκαν το τελευταίο τρίμηνο κατά +11%, αντανακλώντας την αύξηση των βασικών εσόδων, αντισταθμίζοντας τις πληθωριστικές πιέσεις και την εποχικότητα στα λειτουργικά έξοδα, ενώ τα καθαρά κέρδη από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν στα 700 εκατ. ευρώ. Η τάση στην ποιότητα των δανείων δείχνει ότι οι δείκτες μη
εξυπηρετούμενων δανείων (NPE) μειώθηκαν με το σχηματισμό αρνητικών ροών NPE.

Ωστόσο, οι ελληνικές τράπεζες, σύμφωνα με την Eurobank Equities ακολούθησαν συνετή πολιτική προβλέψεων αυξάνοντας ελαφρά τις
προβλέψεις για το τέταρτο τρίμηνο του 2022 κατά 13 μονάδες βάσης (CoR στις 86 μονάδες βάσης κατά μέσο όρο). Το εποπτικά κεφάλαια βελτιώθηκαν περαιτέρω το τρίμηνο και ο μέσος όρος του βασικού κεφαλαιακού δείκτη (FL CET 1) διαμορφώθηκε στο 13,7%, (+40bps το δ’ τρίμηνο ) τόσο μέσω οργανικής βελτίωσης όσο και μέσω συναλλαγών ( π.χ συνθετικών τιτλοποιήσεων). 

Οι προβλέψεις για το 2023 

Οι προβλέψεις για φέτος αναφέρουν διψήφια άνοδο των επιτοκιακών εσόδων (NII) και διψήφια άνοδο του δείκτη απόδοσης ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoTEs) για την Eurobank, την Εθνική και την Πειραιώς ( 9% για την Alpha), με το περιθώριο επιτοκίου (NIM) σταδιακά να κορυφώνεται μέσα στο α΄ εξάμηνο του 2023 και στη συνέχεια να μειώνεται καθώς σταδιακά θα αποτυπωθεί η μετακύλιση της ανόδου των επιτοκίων στις καταθέσεις. Σε ότι αφορά την επέκταση του χαρτοφυλακίου των εξυπηρετούμενων δανείων, προβλέπεται μονοψήφια ανάπτυξη (περίπου 5%-7%), ενσωματώνοντας τη συνεισφορά του Ταμείου Ανάκαμψης, που
αναμένεται να αντισταθμίσει τη μείωση της διάθεσης δανεισμού λόγω των υψηλών επιτοκίων.

Όσον αφορά τις αποτιμήσεις, ο τομέας διαπραγματεύεται με 0,55x P/TBV, το οποίο σύμφωνα με την εκτίμηση της Eurobank Equities, θεωρείται ελκυστικό δεδομένων των προοπτικών κερδοφορίας (σύστημα RoTE >10% το 2023).

«Βλέπουμε τις πιο πρόσφατες ρευστοποιήσεις ως κινήσεις κατοχύρωσης κερδών μετά το εκπληκτικό ξεκίνημα της χρονιάς (με τις ελληνικές τράπεζες να εξακολουθούν να έχουν κέρδη 18% σε ετήσια βάση) και ως αποτέλεσμα μιας περιόδου αποστροφής κινδύνου, η οποία είναι πιθανό να διατηρήσει βραχυπρόθεσμα το κόστος κεφαλαίου αυξημένο. Με αυτό το δεδομένο και με την υπόθεση ότι οι αρχές θα λάβουν περαιτέρω μέτρα για τον περιορισμό της μετάδοσης και την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των επενδυτών τις επόμενες εβδομάδες, οι επενδυτές θα εστιάσουν πάλι στα ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη, με τις εκτιμήσεις μας να παραμένουν συντηρητικές», σημειώνει η Eurobank Equities.

Παρόλα αυτά μια πιθανή μεσοπρόθεσμη επίπτωση, είναι αυτή των υψηλότερων καταθέσεων και αυστηρότερων κριτηρίων δανεισμού, αλλά αυτό δεν εκτροχιάζει τις εκτιμήσεις για διψήφια αύξησης των NII το 2023 και των διψήφιων RoTEs για την Eurobank, την Εθνική και την Πειραιώς (και 9% για το Alpha).

Η Eurobank Equities παραμένει θετική συνολικά για τον κλάδο το 2023 συνολικά, αν και όπως σημειώνει «αναμένουμε ότι οι ανησυχίες για το διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα θα διατηρήσουν τη μεταβλητότητα σε υψηλά επίπεδα και τις μετοχές κάτω από τη θεμελιώδη τους αξία βραχυπρόθεσμα». Οι προοπτικές αναβάθμισης των κερδών ανά μετοχή (EPS) μετριάζονται κάτι που σύμφωνα με την Eurobank Equities, «θα οδηγήσει σε φυγή προς την ποιότητα».

Τα βασικά μεγέθη του δ’ τριμήνου του 2022 είναι τα εξής:

  • Βασικά έσοδα βελτιωμένα σε επίπεδο τριμήνου λόγω ενίσχυσης του δανειακού χαρτοφυλακίου με υψηλότερες αποδόσεις, ανθεκτικών περιθωρίων δανεισμού, υψηλότερων χαρτοφυλακίων ομολόγων και πλεονάζουσας ρευστότητας στις κεντρικές τράπεζες, με το καθαρό επιτοκιακό έσοδο (NIM) στο 2,2% έναντι 1,7% το προηγούμενο τρίμηνο. Τα έσοδα από προμήθειες παρέμειναν σε θετική τροχιά, εν μέρει λόγω της αύξησης των εκταμιεύσεων (με το  εξυπηρετούμενο χαρτοφυλακίου αυξημένο κατά 11,3 δισ. ευρώ το 2022).
  • Λειτουργικά έξοδα υψηλότερα λόγω πληθωριστικών πιέσεων και εποχικότητας
  • Bασικά έσοδα προ προβλέψεων βελτιωμένα κατά 26% σε τετράμηνη βάση, αντικατοπτρίζοντας τα υψηλότερα βασικά έσοδα (+18%) που αντιστάθμισαν τα υψηλότερα έξοδα.
  • Μη βασικά έσοδα πιο αδύναμα κυρίως λόγω χαμηλότερων κερδών από θέσεις αντιστάθμισης κινδύνου στο χαρτοφυλάκιο ομολόγων.
  • Προβλέψεις για δάνεια αυξημένες στο 0,86% έναντι 0,73% το προηγούμενο τρίμηνο, με τις τράπεζες να παραμένουν συντηρητικές παρά το γεγονός ότι δεν υπήρξαν ενδείξεις πίεσης στην ποιότητα του χαρτοφυλακίου των δανείων.
  • Καθαρά έσοδα από συνεχιζόμενες λειτουργικές δραστηριότητες για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες στα 710 εκατ. ευρώ για το δ’ τρίμηνο (έναντι 610 εκατ. ευρώ το γ΄ τρίμηνο του 2022).
  • Η ρευστότητα παρέμεινε άφθονη δεδομένης της αύξησης των δανείων που αντισταθμίστηκε από εισροές καταθέσεων. Ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις (L/D) διαμορφώθηκε στο 68% και ο δείκτης LCR στο 200%.
  • Τα εποπτικά κεφάλαια βελτιώθηκαν κατά περίπου 40 μονάδες βάσης, με τον μέσο όρο FL CET 1 να διαμορφώνεται στο 13,7%.

moneyreview.gr

Διαβάστε επίσης: 

Τι γίνεται με τα σχέδια των ελληνικών τραπεζών για ΑΤ1 εκδόσεις ομολόγων

Alpha Bank: Στόχος η αύξηση της κερδοφορίας κατά 25% το 2023

ΕΤΕ: Έως τον Ιούλιο οι αποφάσεις για το μέρισμα

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News