Business & Finance Τρίτη 7/03/2023, 09:59
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Epsilon Net: Αυξημένη κατά 70% η καθαρή κερδοφορία το 2022

Epsilon Net: Αυξημένη κατά 70% η καθαρή κερδοφορία το 2022

Αύξηση κατά 49% στον κύκλο εργασιών του ομίλου, κατά 70% στα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και βελτίωση του περιθωρίου (margin) EBITDA στο 33,36% επί του Κύκλου Εργασιών έναντι του 29,88% το 2021, ανακοίνωσε για το 2022 η Epsilon Net. 

Αναλυτικότερα, ο Κύκλος Εργασιών του Ομίλου το 2022 ανήλθε σε 75,11 εκ. ευρώ έναντι 50,51 εκ. ευρώ το 2021, σημειώνοντας αύξηση 49%, τα Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου ανήλθαν σε 25,05 εκ. ευρώ έναντι 15,09 εκ. ευρώ το 2021, σημειώνοντας αύξηση 66%, ενώ τα Κέρδη μετά από φόρους αυξήθηκαν κατά 70% ανερχόμενα σε 18,30 εκ. ευρώ έναντι 10,78 εκ. ευρώ το 2021. 

Όσον αφορά τη μητρική εταιρία, για το 2022 ο Κύκλος Εργασιών ανήλθε σε 28,70 εκ. ευρώ έναντι 18,95 εκ. ευρώ το 2021, σημειώνοντας αύξηση 51%, τα Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 14,62 εκ. ευρώ έναντι 8,10 εκ. ευρώ το 2021, βελτιωμένα κατά 81%, ενώ τα Κέρδη μετά από φόρους αυξήθηκαν κατά 107% ανερχόμενα σε 11,67 εκ. ευρώ έναντι 5,64 εκ. ευρώ το 2021. 

Αυξημένη ρευστότητα 

Η ρευστότητα του Ομίλου, συνέχισε την αυξητική της πορεία (Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα 26,65 εκατ. ευρώ), παρά τις σημαντικές εξαγορές που ολοκληρώθηκαν κατά τη διάρκεια του 2022, (CSA, DIGITAL 4U, TAXHEAVEN, Hotel Availabilities, BookOnlineNow, HotelonCloud) καθώς και την αγορά του κτιριακού συγκροτήματος στην έδρα της εταιρίας στη Θεσσαλονίκη, παρέχοντας στη Διοίκηση του Ομίλου τη δυνατότητα απρόσκοπτης συνέχισης του προγράμματος εξαγορών και υλοποίησης νέων επιχειρηματικών κινήσεων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. 

Περαιτέρω, κατά το 2022 ενισχύθηκαν σημαντικά και τα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου (+41%) τα οποία ανήλθαν σε 58,30 εκατ. ευρώ. Ο Όμιλος διαθέτει αρνητικό καθαρό δανεισμό ύψους 6,37 εκατ. ευρώ (ενώ στον υπολογισμό του αρνητικού δανεισμού δεν έχει συμπεριληφθεί ποσό 2,81 εκατ. ευρώ, που έχει επενδυθεί σε τίτλους σταθερής απόδοσης, αυξάνοντας περαιτέρω τα τελικά καθαρά διαθέσιμα). 

Επίσης, ο Όμιλος συνεπής στην πολιτική επιβράβευσης των μετόχων, θα προχωρήσει και τη φετινή χρονιά σε διανομή μερίσματος, το ύψος του οποίου θα προκύψει με βάση τα διανεμόμενα κέρδη και θα αποφασιστεί κατά την Τακτική Γ.Σ. των μετόχων

Στόχοι και Προοπτικές για το 2023 

Η διοίκηση εκτιμά ότι η πορεία ανάπτυξης θα συνεχιστεί και το 2023, με τις εταιρίες του Ομίλου να διαδραματίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο στον ψηφιακό μετασχηματισμό του ιδιωτικού τομέα της ελληνικής οικονομίας με βασικούς άξονες: την εξέλιξη του χαρτοφυλακίου προϊόντων και υπηρεσιών στους τομείς του Business Software, του eCommerce και του Fintech την ενίσχυση του ολοκληρωμένου οικοσυστήματος προστιθέμενης αξίας με την παροχή «all in one solution» για τους τελικούς πελάτες , και τη συνεχή αύξηση του «τελικού εσόδου ανά πελάτη».

Επιπλέον, εκτιμάται ότι στα πλαίσια του συνεχιζόμενου ψηφιακού μετασχηματισμού των επιχειρήσεων η ζήτηση για τεχνολογικά προϊόντα και υπηρεσίες θα κινηθεί σε υψηλά επίπεδα για το 2023, χωρίς να επηρεαστεί από τις πληθωριστικές πιέσεις που παρατηρούνται στη γενική οικονομία (και ειδικά στην κατανάλωση), ενώ θα ενισχυθεί περαιτέρω με την παροχή κινήτρων μέσω των χρηματοδοτικών προγραμμάτων από το ΕΣΠΑ και το Ταμείο Ανάκαμψης. 

Σημαντική θέση στον επιχειρηματικό σχεδιασμό του Ομίλου για το 2023, θα αποτελέσει η οριστικοποίηση και έναρξη υλοποίησης της ολοκληρωμένης στρατηγικής συμφωνίας με τον Όμιλο της Εθνικής Τράπεζας, σε εφαρμογή σχετικού μνημονίου συνεννόησης (MoU) η οποία θα διευρύνει και θα ολοκληρώσει την στρατηγική προσέγγιση «all in one solution».

Ο κ. Ιωάννης Μίχος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της EPSILON NET, σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, προέβη στην ακόλουθη δήλωση: «Τα εξαιρετικά αποτελέσματα που πετύχαμε μας κάνουν περήφανους και μας δίνουν τη δύναμη να ξεκινήσουμε έναν νέο δημιουργικό κύκλο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η στρατηγική μας δεν αλλάζει , με οδηγό την ανθρωποκεντρική προσέγγιση, με όραμα και προσήλωση στους πελάτες μας και στις ανάγκες τους συνεχίζουμε με συνέπεια να υλοποιούμε τον μοντέλο «all in one solution». Στρατηγική μας ήταν, είναι και θα είναι να παράγουμε καθημερινά αξία για τους ανθρώπους μας, τους συνεργάτες και τους μετόχους μας. Όπως έχω δηλώσει, το 2022 αποτέλεσε για τον Όμιλο της EPSILON NET, χρονιά επιβεβαίωσης της ηγετικής μας θέσης στον τομέα του Business Software στην Ελλάδα ενώ περαιτέρω η επίτευξη της στρατηγικής μας συνεργασίας με τον Όμιλο της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ αποτελεί πλέον τη βάση για την μετεξέλιξη του Ομίλου μας και την ολοκληρωμένη επέκτασή μας στον τομέα του FinTech. Η διοίκηση του Ομίλου, οι μηχανικοί πληροφορικής και όλα τα στελέχη μας, σχεδιάζουμε ήδη την επόμενη ημέρα. Με πάθος και όραμα συνεχίζουμε τη νέα αναπτυξιακή πορεία μας ως ο μεγαλύτερος Όμιλος λογισμικού για επιχειρήσεις στην Ελλάδα»

moneyreview.gr

Διαβάστε επίσης: 

Τα σχέδια της Εθνικής Τράπεζας μετά το deal με την Epsilon Net 

Εθνική Τράπεζα: Έκλεισε το deal για το 7,5% + 7,5% της Epsilon Net

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News