Business & Finance Πέμπτη 2/03/2023, 21:02
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Trastor: Έκδοση ΚΟΔ έως 250 εκατ. ευρώ με κάλυψη από Πειραιώς

Trastor: Έκδοση ΚΟΔ έως 250 εκατ. ευρώ με κάλυψη από Πειραιώς

Την έκδοση κοινού εμπραγμάτως ασφαλισμένου ομολογιακού δανείου ποσού έως 250 εκατ. ευρώ με κάλυψη από Πειραιώς ανακοίνωσε η Trastor.

Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την επωνυμία «TRASTOR Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας» και τον διακριτικό τίτλο «TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π.» εφεξής η «Εταιρεία», ανακοινώνει τα εξής:

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε και ενέκρινε στις 02.03.2023 την έκδοση από την Εταιρεία κοινού εμπραγμάτως ασφαλισμένου ομολογιακού δανείου ποσού έως Ευρώ Διακοσίων Πενήντα Εκατομμυρίων (€250.000.000), σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018 και του άρθρου 14 του ν. 3156/2003, όπως ισχύουν (εφεξής το «ΚΟΔ»), σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα του ΚΟΔ και τη σύμβαση κάλυψης ΚΟΔ, μετά των παραρτημάτων τους, που τέθηκαν υπ’ όψιν του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, και τη διάθεση του συνόλου (100%) των ομολογιών που πρόκειται να εκδοθούν στο πλαίσιο του ΚΟΔ, μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης, στην πλειοψηφούσα μέτοχο της Εταιρείας, ήτοι στην ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ανώνυμος Εταιρεία».

Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε την κατ’ άρθρο 100 ν. 4548/2018, όπως ισχύει, ειδική άδεια για τη σύναψη συναλλαγής της Εταιρείας με συνδεδεμένο μέρος και ειδικότερα τη σύναψη της σύμβασης κάλυψης του ΚΟΔ, μετά των παραρτημάτων της, και κάθε άλλης σύμβασης ή εγγράφου μεταξύ της Εταιρείας και της μετόχου «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ανώνυμος Εταιρεία» σχετικά με το ΚΟΔ. Αντικείμενο της σύμβασης κάλυψης αποτελεί η κάλυψη από τη μέτοχο «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ανώνυμος Εταιρεία» του συνόλου (100%) των ομολογιών, εκάστης σειράς και επιμέρους έκδοσης, που θα εκδοθούν στο πλαίσιο του ΚΟΔ.

Η ως άνω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την παροχή αδείας για την κατάρτιση της ως άνω συναλλαγής, ελήφθη σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 101 παρ. 1 ν. 4548/2018, όπως ισχύει, με βάση την από 01/03/2023 συνημμένη στην ως άνω απόφαση, «Έκθεση Αξιολόγησης Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή», την οποία συνέταξε ο ανεξάρτητος Ορκωτός Ελεγκτής – Λογιστής, κ. Ελευθέριος Κουτσόπουλος (Α.Μ. ΣΟΕΛ: 44651), της ελεγκτικής εταιρείας «Grant Thornton» και σύμφωνα με την οποία η συναλλαγή αξιολογείται δίκαιη και εύλογη για την Εταιρεία και κάθε άλλο μέτοχο αυτής που δεν αποτελεί συνδεδεμένο μέρος.

Η εν λόγω συναλλαγή υπηρετεί το εταιρικό συμφέρον, δεδομένου ότι συμβάλλει στην εξυπηρέτηση και προαγωγή του σκοπού της Εταιρείας και είναι δίκαιη και εύλογη για την Εταιρεία και τους μετόχους αυτής.

H πλειοψηφούσα μέτοχος «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ανώνυμος Εταιρεία» προέβη σε δήλωση, κατ’ άρθρο 100 παρ. 3 του Ν. 4548/2018, σύμφωνα με την οποία, δεν προτίθεται να ζητήσει τη σύγκληση γενικής συνέλευσης για να αποφασίσει αυτή το ζήτημα της παροχής της ειδικής άδειας του άρθρου 99 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Δεδομένου ότι η ανωτέρω αναφερόμενη βασική πλειοψηφούσα μέτοχος κατέχει ποσοστό πλέον του 98% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και το καταστατικό της Εταιρείας δεν προβλέπει μειωμένο ποσοστό για την άσκηση του δικαιώματος του άρθρου 100 παρ. 3 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, δεν υφίσταται άλλος μέτοχος που να κατέχει ποσοστό στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας τουλάχιστον 5%, ώστε να δύναται να ζητήσει τη σύγκληση γενικής συνέλευσης για να αποφασίσει για το ζήτημα αυτό.

moneyreview.gr

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News