ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Επιστρέφουν στην ΕΚΤ την φθηνή ρευστότητα οι τράπεζες

Επιστρέφουν στην ΕΚΤ την φθηνή ρευστότητα οι τράπεζες

Πίσω στην ΕΚΤ επιστρέφουν οι ελληνικές τράπεζες το μεγαλύτερο μέρος της ρευστότητας που είχαν αντλήσει μέσω του προγράμματος στοχευμένων συναλλαγών μακροχρόνιας αναχρηματοδότησης, γνωστό ως TLTRO III. Οι αποπληρωμές που έχουν προγραμματιστεί για το 2023 εκτιμάται ότι θα φτάσουν κοντά στα 30 δισ. ευρώ από το σύνολο 50,4 δισ. ευρώ που είχαν αντλήσει οι τέσσερις συστημικές τράπεζες τα προηγούμενα χρόνια.

Βασική πηγή άντλησης ρευστότητας αποτελούν οι καταθέσεις που παρά την μείωση που παρατηρήθηκε τον Ιανουάριο, έχουν φτάσει στα 184,1 δισ. ευρώ και εξασφαλίζουν φθηνή πηγή χρηματοδότησης, ακόμη και μετά την άνοδο των επιτοκίων στην οποία προχώρησαν οι τράπεζες με έμφαση στους προθεσμιακούς λογαριασμούς. Το μέσο κόστος των προθεσμιακών καταθέσεων μετά τις αυξήσεις επιτοκίων διαμορφώνεται έως και 1,5% και αφορά την ανανέωση των χρημάτων που βρίσκονται σε προθεσμιακούς λογαριασμούς με δέσμευση για διάρκειες από 1 έως και 2 χρόνια. Το ύψος των προθεσμιακών καταθέσεων διαμορφώνεται σήμερα στα στα 25,2 δισ. ευρώ, ενώ το μεγαλύτερο μέρος των καταθέσεων λιμνάζει στους λογαριασμούς ταμιευτηρίου, που αποτελούν την φθηνότερη πηγή άντλησης ρευστότητας.

Εναλλακτική πηγή χρηματοδότησης για τις τράπεζες, εκτός από τις καταθέσεις εσωτερικού, αποτελεί η ρευστότητα μέσω ομολόγων κυρίως υψηλής εξασφάλισης (senior preferred), το κόστος άντλησης των οποίων ωστόσο διαμορφώνεται κοντά στο 7%, ενώ το  επιτόκιο πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης (MRO), βάσει του οποίου οι τράπεζες δανείζονται σήμερα από την ΕΚΤ είναι στο 3%. 

Τις μεγαλύτερες αποπληρωμές από το πρόγραμμα TLTRO με βάση τα μέχρι σήμερα διαθέσιμα στοιχεία έχει κάνει η τράπεζα Πειραιώς, επιστρέφοντας στα τέλη του περασμένου Δεκεμβρίου στην ΕΚΤ 9 δισ. ευρώ από το σύνολο των 14,5 δισ. ευρώ που έχει λάβει μέσω από το πρόγραμμα μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης. Οι καταθέσεις της Τράπεζας ανήλθαν στα τέλη Δεκεμβρίου στα 58,4 και το μερίδιο των προθεσμιακών καταθέσεων διαμορφώνεται στο 19%. Το ισχυρό προφίλ ρευστότητας του ομίλου, όπως σημειώνει η Τράπεζα στην ανακοίνωση των ετήσιων αποτελεσμάτων του 2022, αντικατοπτρίζεται στον δείκτη δανείων (μετά από προβλέψεις) προς καταθέσεις που διαμορφώθηκε στο τέλος Δεκεμβρίου στο 62%.

Η Alpha Bank με καταθέσεις 50,1 δισ. ευρώ και δείκτη δάνεια προς καταθέσεις 78% (με βάση τα στοιχεία του γ’ τριμήνου 2022) προγραμματίζει την πρώτη αποπληρωμή τον Ιούνιο του 2023, επιστρέφοντας 8 δισ. ευρώ από το σύνολο των 13 δισ. ευρώ που έχει αντλήσει μέσω TLTRO από την ΕΚΤ. 

Υψηλές αποπληρωμές ύψους 5,5 δισ. ευρώ έχει πραγματοποιήσει μέχρι σήμερα και η Εθνική Τράπεζα, που είχε αντλήσει από το ευρωσύστημα 11,6 δισ. ευρώ. Το ύψος των καταθέσεων που διαθέτει η Τράπεζα ανέρχεται σε 55,7 δισ. ευρώ (με βάση τα στοιχεία του γ’ τριμήνου του 2022)  –ο δείκτης δάνεια προς καταθέσεις διαμορφώνεται στο 62%– και σύμφωνα με πηγές της τράπεζας «η πλεονάζουσα ρευστότητα (excess liquidity) φτάνει τα 7 δισ. ευρώ ακόμη και μετά την αφαίρεση του TLTRO». 

Στα 11,6 δισ. ευρώ είχε ανέλθει η ρευστότητα που είχε αντλήσει από την ΕΚΤ η Eurobank και οι αποπληρωμές με βάση τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία ανέρχονται στο 20% (κοντά στα 2,5 δισ. ευρώ). Η τράπεζα δρομολογεί την αποπληρωμή του 50% του υπολοίπου των 9 δισ. ευρώ εντός του 2023 και την πλήρη εξόφληση το 2024. Οι καταθέσεις της  Eurobank (με βάση τα στοιχεία γ’ τριμήνου 2022) ανέρχονται σε 55,7 δισ. ευρώ και ο δείκτης δάνεια προς καταθέσεις διαμορφώνεται στο 74%.

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News