ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ABBank: Αυξημένα κέρδη και επιθετική επέκταση του δανειακού χαρτοφυλακίου

ABBank: Αυξημένα κέρδη και επιθετική επέκταση του δανειακού χαρτοφυλακίου

Βελτιωμένες επιδόσεις εμφάνισε κατά την χρήση του 2022 η ABBank, βασικοί μέτοχοι της οποίας κατά την τρέχουσα περίοδο βρίσκονται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις για την πώληση ποσοστού της τάξης του 55% του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας. Η εν λόγω διαδικασία, που τρέχει η Axia Ventures, συγκέντρωσε αξιόλογο επενδυτικό ενδιαφέρον και εντός των επόμενων εβδομάδων αναμένεται να ξεκαθαρίσει η εικόνα τόσο για τον προτιμώμενο επενδυτή όσο και για το τίμημα, το οποίο ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες της αγοράς, κινείται σαφώς πάνω από την λογιστική αξία. 

Παράλληλα ο οίκος Standard & Poor’s, στο πλαίσιο της προγραμματισμένης επικαιροποίησης της πιστοληπτικής αξιολόγησης, διατηρεί τις προοπτικές της τράπεζας ως θετικές και το credit rating σε Β επισημαίνοντας την ύπαρξη «έμπειρου management με αποδεδειγμένη ικανότητα εκτέλεσης» αλλά όμως και την «συγκεντρωμένη έκθεση στη ναυτιλιακή βιομηχανία».

Κατά τη χρήση του 2022 η ABBank ενέγραψε καθαρά κέρδη της τάξης των 16 εκατ. ευρώ, αυξημένα άνω των 9 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2021. Ο βασικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας (CET-1) διαμορφώθηκε στο 18,7% με πλήρη απορρόφηση των ΔΠΧΑ-9 και χωρίς τα εποπτικά κεφάλαια να περιλαμβάνουν αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση. Ο δε δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων βρίσκεται στα επίπεδα του 1% με 100% προβλέψεις. Με αυτά τα δεδομένα η απόδοση ιδίων κεφαλαίων (ROE) της ABBank διαμορφώθηκε στο 16%, στοιχείο που σύμφωνα με κύκλους της αγοράς είναι αυτό που προσέλκυσε και το επενδυτικό ενδιαφέρον.  Το σύνολο του ενεργητικού της ABBank στα τέλη του 2022 διαμορφώθηκε κοντά στο 1,1 δισ. ευρώ αυξημένο άνω των 100 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2021, ενώ οι καταθέσεις ανήλθαν σε 1 δισ. ευρώ έναντι 842 εκατ. ευρώ το 2021. Το δανειακό της χαρτοφυλάκιο της Τράπεζας διαμορφώθηκε στα 530 εκατ. ευρώ περίπου με το 84% εξ αυτών να αφορούν σε ναυτιλιακές χρηματοδοτήσεις.  

Σύμφωνα με την Standard & Poor’s η ABBank «επεκτάθηκε ραγδαία, ξεπερνώντας την ανάπτυξη του κλάδου, υποστηριζόμενη από τον καθαρότερο ισολογισμό της και την ισχυρότερη κεφαλαιοποίηση από τους Έλληνες ομολόγους της». Ο οίκος αναμένει ότι η Τράπεζα θα «επιδιώξει επιθετική επέκταση του δανειακού της χαρτοφυλακίου κατά το 2023» ενώ επισημαίνει ότι αν και εύθραυστο λόγω της συγκεντρωμένης έκθεσης στη ναυτιλιακή βιομηχανία, το ιστορικό της ποιότητας του ενεργητικού της παραμένει ισχυρό και καλύτερο από τον μέσο όρο του εγχώριου τραπεζικού συστήματος. «Πιστεύουμε ότι οι συντηρητικές και καλά ανεπτυγμένες πρακτικές διαχείρισης κινδύνων της Τράπεζας και οι μακροχρόνιες σχέσεις της με την εξειδικευμένη πελατειακή της βάση θα της επιτρέψουν να περιορίσει κάθε επιδείνωση της ποιότητας των περιουσιακών στοιχείων που θα μπορούσε να προέλθει από την επιθετική ανάπτυξη δανεισμού». Επιπλέον, σύμφωνα πάντα με την Standard & Poor’s, τα σταθερά κέρδη υποστηρίζουν ένα ισχυρό προφίλ κεφαλαιοποίησης προσαρμοσμένο ως προς τον κίνδυνο, το οποίο παραμένει ένα βασικό πλεονέκτημα αξιολόγησης. «Πιστεύουμε ότι η τράπεζα θα αναλώσει εν μέρει τα κεφαλαιακά της αποθέματα καθώς συνεχίζει να επεκτείνει το χαρτοφυλάκιό της αλλά δεν αναμένουμε ότι μια τέτοια ανάπτυξη θα μπορούσε να επηρεάσει την κεφαλαιακή της επάρκεια», καταλήγει. 

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News