Business & Finance Παρασκευή 16/12/2022, 21:04
BUSINESS & FINANCE

ΚΕΠΕ: Ταχεία η ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας από το σοκ της πανδημίας

ΚΕΠΕ: Ταχεία η ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας από το σοκ της πανδημίας

Η ταχεία ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας από το σοκ της πανδημίας, με σημαντικές βελτιώσεις σε διάφορους δείκτες παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας παρά τους δημοσιονομικούς κινδύνους που ελλοχεύουν από το ασταθές διεθνές περιβάλλον επισημαίνεται στην Ετήσια Έκθεση του Εθνικού Συμβουλίου Παραγωγικότητας της Ελλάδας που παρουσιάστηκε σήμερα, Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2022 στις 14:00, στο Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ).

Στην εκδήλωση συμμετείχαν οι: Παναγιώτης Λιαργκόβας, Πρόεδρος και Επιστημονικός Διευθυντής του ΚΕΠΕ και του Εθνικού Συμβουλίου Παραγωγικότητας, Θεόδωρος Τσέκερης, Ερευνητής Α’ ΚΕΠΕ και Επικεφαλής Συντονιστικής Επιτροπής του Εθνικού Συμβουλίου Παραγωγικότητας, Άδωνις Γεωργιάδης, Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νίκος Χριστοδουλάκης, Ομότιμος Καθηγητής ΟΠΑ, και Γιώργος Τσίπρας, Βουλευτής Δυτικής Αττικής, Πρώην Διευθυντής Οικονομικού Γραφείου Πρωθυπουργού.

Από τους συμμετέχοντες, πρώτος πήρε τον λόγο ο Παναγιώτης Λιαργκόβας, ο οποίος επικεντρώθηκε στην παρουσίαση του Εθνικού Συμβουλίου Παραγωγικότητας της Ελλάδας. Το πεδίο δραστηριοτήτων του Συμβουλίου επικεντρώνεται στη μέτρηση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας, τον εντοπισμό́ κρίσιμων παραγόντων και τη διαμόρφωση και αξιολόγηση πολιτικών που ενισχύουν την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας. Επιπροσθέτως, έμφαση από τον κ. Λιαργκόβα δόθηκε στο ρόλο των αντίστοιχων ευρωπαϊκών συμβουλίων για την καταγραφή των εξελίξεων-προκλήσεων και τη διάγνωση αδυναμιών στην παραγωγικότητα και ανταγωνιστικότητα, τον εντοπισμό προσδιοριστικών παραγόντων και τη διατύπωση συμπερασμάτων, προτεραιοτήτων και τεκμηριωμένων μέτρων πολιτικής.

Στην συνέχεια, τον λόγο πήρε ο Θεόδωρος Τσέκερης, ο οποίος παρουσίασε την Ετήσια Έκθεση του Εθνικού Συμβουλίου Παραγωγικότητας της Ελλάδας για το έτος 2022. Τα ευρήματα της έκθεσης δείχνουν την ταχεία ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας από το σοκ της πανδημίας, με σημαντικές βελτιώσεις σε διάφορους δείκτες παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας, αλλά το ασταθές διεθνές περιβάλλον ελλοχεύει σημαντικούς δημοσιονομικούς κινδύνους. Άλλα βασικά ευρήματα της Έκθεσης όπως σημείωσε ο κ. Τσέκερης είναι η ανάγκη διαμόρφωσης, εφαρμογής και αξιολόγησης συνεκτικού πλέγματος πολιτικών, όπως (α) η τόνωση των επενδύσεων που αφορούν σε δημιουργία νέων επιχειρήσεων από ξένους επενδυτές με περαιτέρω βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος, (β) η προώθηση της πράσινης μετάβασης, και (γ) η ενίσχυση των πόρων για ερευνά και ανάπτυξη, βελτιώνοντας παράλληλα την αποτελεσματικότητα των δαπανών, και προωθώντας την εκπαίδευση και την απασχόληση εξειδικευμένου προσωπικού. Επιπλέον, ο κ. Τσέκερης τόνισε ότι, σύμφωνα με τους ενδιαφερόμενους φορείς της ελληνικής οικονομίας, απαιτείται η αύξηση σε παραγωγικές επενδύσεις, η αύξηση του μεγέθους των επιχειρήσεων και, τέλος, οι μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας και την εκπαίδευση, τον δημόσιο τομέα και τη λειτουργία των αγορών.

Αμέσως μετά το λόγο πήρε ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος όμως λόγω αυξημένου φόρτου εργασίας παρενέβη μέσω διαδικτυακής σύνδεσης. Ο κ. Γεωργιάδης καταρχάς ευχαρίστησε το ΚΕΠΕ για την θεσμική συνεισφορά στον σχεδιασμό της οικονομικής πολιτικής της χώρας και ιδίως στην εγκυρότητα τον αποτελεσμάτων των ερευνών και των προβλέψεων του. Στην συνέχεια, αναφέρθηκε στις θετικές τάσεις στην παραγωγικότητα που αποτυπώθηκαν στην έκθεση του 2022, τονίζοντας όμως και την ανάγκη να εστιάσουμε και στις αδυναμίες που εντόπισε η έκθεση και να προχωρήσουμε στις κατάλληλες μεταρρυθμίσεις για την επόμενη μέρα. Τέλος, έκλεισε την παρέμβαση του με την αναφορά του στόχου της χώρας μας να κινηθεί με ρυθμούς ανάπτυξης μεγαλύτερους του μέσου ευρωπαϊκού όρου και τον ρόλο που μπορεί να έχει το Συμβούλιο σε αυτό.

Ο Νίκος Χριστοδουλάκης αφού έκανε μία παρουσίαση της πορείας της παραγωγικότητας της ελληνικής οικονομίας στις τελευταίες δεκαετίες, επικεντρώθηκε στη “σωτήρια” όπως την χαρακτηρίζει απόφαση της ΕΕ για το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας αλλά και στα προβλήματα σχεδιασμού και υλοποίησης του. Οι δύο άξονες τον προτάσεων του για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων είναι, πρώτον, ο νέος σχεδιασμός και προτεραιότητες για το υπόλοιπο του Ταμείου και, δεύτερον, οι νέες διαδικασίες για μεγαλύτερη διαφάνεια, επενδυτική ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Η παρουσίαση του πρώην Υπουργού Οικονομίας κατέληξε με τρεις βασικές προτάσεις πολιτικής: (1) επενδύσεις με εγχώρια προστιθέμενη αξία,
(2) σχεδιασμός περιφερειακής παρουσίας της ελληνικής οικονομίας, ως απάντηση στην νέα παγκοσμιοποίηση και (3) παραγωγικά οικοσυστήματα, ήτοι συνεργασίες μικρομεσαίων και δικτύωση με μεγαλύτερες επιχειρήσεις. Τέλος, δεν παρέλειψε να τονίσει ότι με την προκήρυξη των εκλογών υπάρχει ο κίνδυνος να προκληθούν αναταράξεις στη ομαλή πορεία του Ταμείου.

Τέλος, ο Γιώργος Τσίπρας ξεκίνησε την ομιλία του τονίζοντας ότι δεν έχει εκλείψει το στοιχείο του κρατικού σχεδιασμού, μετά ειδικά την κρίση του 2009, ενώ σήμερα το ενεργειακό κόστος αποτελεί ένα από τα πιο επίκαιρα ζητήματα. Μετά αναφέρθηκε σε μια σειρά από ζητήματα όπως τη σημασία της διάκρισης μεταξύ παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας και τον ιδιαίτερο ρόλο που διαδραματίζει για την ελληνική οικονομία η κατανάλωση και κυρίως πώς αυτή επηρεάζει το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Ο κ. Τσίπρας αφού τόνισε την ανάγκη για επενδύσεις συμφώνησε με τα σχόλια και τις προτάσεις του κ. Χριστοδουλάκη για το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και επισήμανε την ανάγκη να συμμετέχει σε αυτό το σύνολο της οικονομίας και όχι μόνο σε λίγες επιχειρήσεις. Τέλος, στηλίτευσε το γεγονός ότι παρά τις καλές επιδώσεις των ελληνικών πανεπιστήμιων σε ακαδημαϊκό επίπεδο αυτές δεν αξιοποιούνται από τον ιδιωτικό τομέα σε όρους επιχειρηματικότητας και καινοτομίας.

moneyreview.gr

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News