Business & Finance Πέμπτη 1/12/2022, 16:47 ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
BUSINESS & FINANCE

Η Ώρα των Κβαντικών Υπολογιστών

Η Ώρα των Κβαντικών Υπολογιστών

Σήμερα, βιώνουμε μια από τις πιο συναρπαστικές περιόδους στην ιστορία της Πληροφορικής, που θυμίζουν εποχές “ανακάλυψης” των πρώτων ψηφιακών υπολογιστικών συστημάτων, τον προηγούμενο αιώνα.

Στις μέρες μας συντελούνται πραγματικά εντυπωσιακές εξελίξεις στον Τομέα των Ψηφιακών Τεχνολογιών. Μια νέα πραγματικότητα, αυτή των Κβαντικών Υπολογιστών (Quantum Computers), έχει ανατείλει, υπερβαίνοντας τα σύνορα της Υπολογιστικής, όπως την γνωρίζουμε σήμερα, και μεταβάλλοντας αμετάκλητα τον κλάδο της Πληροφορικής.

Η Ώρα των Κβαντικών Υπολογιστών-1

Οι Kβαντικοί Yπολογιστές (Quantum Computers) είναι σχεδιασμένοι με διαφορετική αρχιτεκτονική, βασισμένη στις αρχές της κβαντικής μηχανικής, με δυνατότητες εκτέλεσης πολύπλοκων αλγορίθμων σε χρόνους που είναι απρόσιτοι μέχρι σήμερα ακόμα και από τους πιο ισχυρούς, σύγχρονους υπερυπολογιστές. Οι αλλαγές που πρόκειται να επιφέρουν, διερευνώνται ακόμα και αναμένονται να είναι συναρπαστικές, προοιωνίζοντας ταχύτατη πρόοδο σε τομείς όπως η χημεία, η βιομηχανία των υλικών, η μηχανική μάθηση και Τεχνητή Νοημοσύνη, η ενέργεια, η ανακάλυψη νέων φαρμάκων και θεραπειών κ.ά. Οι Κβαντικοί Υπολογιστές θα υποστηρίζουν ένα ευρύτατο φάσμα με υψηλότατη επιστημονική, κοινωνική και επιχειρηματική αξία. Θα είναι για παράδειγμα εφικτή η πολύ ταχύτερη και αποτελεσματικότερη ανάπτυξη νέων φαρμάκων και η επίλυση πολύπλοκων προβλημάτων της εφοδιαστικής αλυσίδας και του προγραμματισμού της που θα οδηγήσει σε σημαντικότατη εξοικονόμηση χρόνου, κόστους και ενεργειακής κατανάλωσης. Επίσης θα επιταχυνθεί η ανάπτυξη και δοκιμή νέων υλικών για χρήση σε πολλαπλές εφαρμογές.

O Τομέας Έρευνας της ΙΒΜ, με διαχρονικό όραμα την διαμόρφωση των τεχνολογιών του μέλλοντος και την προώθηση της θεμελιώδους επιστήμης των υπολογιστών, ηγείται και καινοτομεί στην ανάπτυξη των Κβαντικών Υπολογιστών (Quantum Computers) καθώς και στην ενίσχυση των υφιστάμενων προτύπων Ασφάλειας και την ανάπτυξη Quantum-safe κρυπτογραφικών πρωτοκόλλων.

Πράγματι, γινόμαστε μάρτυρες μιας πρωτοφανούς σύγκλισης τεχνολογιών και μεθοδολογιών – bits και neurons και qbits – που πλαισιώνονται από τις σημερινές τεχνολογίες, όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη (ΑΙ) και το ευρύτερο περιβάλλον του υβριδικού υπολογιστικού νέφους. (Hybrid Cloud). Ο συνδυασμός των υφιστάμενων νέων τεχνολογιών με το αναδυόμενο πεδίο εφαρμογής της κβαντικής τεχνολογίας, θα επιφέρουν βαθιές τομές στην επιχειρηματικότητα, στη λειτουργία οργανισμών και στην ευρύτερη κοινωνία, μεταβάλλοντας ριζικά το γνώριμο τοπίο.

Η Ώρα των Κβαντικών Υπολογιστών-2

Στο επίκεντρο των προσπαθειών μας είναι η ανάπτυξη της κοινότητας Quantum μέσα από περιβάλλοντα ανοιχτών προτύπων όπως το Qiskit, όπου έχουν πρόσβαση οι ακαδημαϊκοί φορείς και τα συνεργαζόμενα δίκτυα παγκοσμίως αλλά και στην Ελλάδα. Σε ότι αφορά τη χώρα μας, ο εθνικός μακροπρόθεσμος σχεδιασμός υιοθέτησης αυτών των τεχνολογιών θα πρέπει να εστιάσει στην αξιοποίηση του διαθέσιμου ανθρώπινου δυναμικού υψηλών προδιαγραφών της χώρας, με στόχο την επιθυμητή διαφοροποίηση, συνεισφέροντας στην ανάπτυξη νέων επαγγελμάτων με υψηλή ζήτηση στο μέλλον. Επιγραμματικά, θα λέγαμε ότι όσο περισσότερο «ταλέντο» εισέρχεται στο πεδίο της Κβαντικής Τεχνολογίας, τόσο επιταχύνεται ο ρυθμός της προόδου και βέβαια το ανταγωνιστικό εθνικό πλεονέκτημα.

Πρόσφατα, η ΙΒΜ έχει προβεί σε μια σειρά συνεργασιών για πιλοτική εφαρμογή της κβαντικής τεχνολογίας σε επιμέρους κλάδους. Για παράδειγμα η ΙΒΜ και η Vodafone ανακοίνωσαν συνεργασία για την αξιοποίηση της κβαντικής υπολογιστικής στις τηλεπικοινωνίες και τη διερεύνηση της εφαρμογής ασφαλούς κρυπτογραφικής κβαντικής τεχνολογίας της IBM (Quantum Safe) σε όλη την τεχνολογική υποδομή της εταιρείας. Στον τραπεζικό τομέα, η ΙΒΜ συνεργάζεται με την Crédit Mutuel Alliance Fédérale με στόχο την ενίσχυση των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών με την αξιοποίηση της εν λόγω τεχνολογίας. Με τον γερμανικό όμιλο Bosch, η ΙΒΜ διερευνά την από κοινού ανάπτυξη δυνητικών εφαρμογών της κβαντικής υπολογιστικής στο πεδίο της επιστήμης των υλικών.

Περισσότεροι από 200 οργανισμοί και ακαδημαϊκοί φορείς, με περισσότερους από 450.000 χρήστες διαθέτουν πλέον πρόσβαση στον μεγαλύτερο στόλο κβαντικών υπολογιστών παγκοσμίως: πάνω από 20 κβαντικοί υπολογιστές της ΙΒΜ είναι πλέον προσβάσιμοι μέσω του ΙΒΜ Cloud.

Η Ώρα των Κβαντικών Υπολογιστών-3
Σπύρος Πουλίδας – Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, ΙΒΜ Ελλάδος & Κύπρου

Στην Ελλάδα, έχουν ανακοινωθεί οι πρώτες πρωτοβουλίες αξιοποίησης των αναδυόμενων κβαντικών τεχνολογιών με την πρόσφατη ανακοίνωση ίδρυσης του πρώτου Ινστιτούτου Κβαντικής Υπολογιστικής και Κβαντικής Τεχνολογίας στη χώρα, στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος». Παράλληλα, η ΙΒΜ συνεργάζεται με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, όπου παρέχεται για πρώτη φορά στη χώρα διεθνές μεταπτυχιακό στον τομέα των κβαντικών υπολογιστών με τίτλο «Quantum computing and Quantum Technologies» σε συνεργασία με τον Δημόκριτο, για τις ανάγκες του οποίου έχει διασφαλισθεί πρόσβαση στους κβαντικούς υπολογιστές της ΙΒΜ μέσω του ΙΒΜ Cloud.

Καθώς εξελίσσεται ταχύτατα μια επανάσταση στο τομέα των ψηφιακών τεχνολογιών με την ανάπτυξη των Κβαντικών Υπολογιστών, η ΙΒΜ συνεισφέρει δυναμικά στη διαμόρφωση και προετοιμασία της εθνικής στρατηγικής για τους Κβαντικούς Υπολογιστές και συνεργάζεται με Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Ινστιτούτα για την βέλτιστη κατάρτιση του επιστημονικού δυναμικού της χώρας με στόχο την απόκτηση εθνικού ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.

 

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News