BUSINESS & FINANCE

Παγίδες στις παροχές σε είδος: Πότε τα κουπόνια σίτισης υπολογίζονται ως εισόδημα

Παγίδες στις παροχές σε είδος: Πότε τα κουπόνια σίτισης υπολογίζονται ως εισόδημα

Πολλές είναι οι επιχειρήσεις που προσφέρουν στους εργαζόμενους τους πέρα από τον μισθό τους, συμπληρωματικά ως παροχή, ένα μηνιαίο ποσό ως διατακτικές. Πρόκειται για τα γνωστά κουπόνια, τα οποία μπορεί να εξαργυρώσει ο μισθωτός σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις κυρίως για την αγορά ειδών διατροφής, ενώ υπάρχουν και εταιρείες που χρησιμοποιούν τα κουπόνια για να δώσουν bonus στον εργαζόμενο, αποφεύγοντας  με αυτό τον τρόπο τις όποιες κρατήσεις. 

Διάταξη του υπουργείου Εργασίας οριοθετεί πλέον πότε οι διατακτικές αποτελούν παροχή σε είδος και πότε εισόδημα. Σύμφωνα με την διάταξη του υπουργείου, που μπήκε στο νομοσχέδιο για την Φθηνή Στέγη και βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση, ξεκαθαρίζει το τοπίο  για το πότε τα κουπόνια θεωρούνται παροχή σε είδος και πότε εισόδημα.

Σύμφωνα με τη ρύθμιση, οι διατακτικές σίτισης που χορηγούνται σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή από τους εργοδότες στους εργαζομένους, εμπίπτουν στην έννοια των παροχών σε είδος και  δεν θεωρούνται εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες ούτε υπόκεινται σε κοινωνικοασφαλιστικές ή άλλες κρατήσεις, εφόσον  ισχύουν οι εξής προϋποθέσεις: 

1) είναι ονομαστικές,

2) χορηγούνται σε μηνιαία βάση από τον εργοδότη στους εργαζομένους για την κάλυψη των αναγκών διατροφής τους κατά τη διάρκεια της εργασίας τους,

3) η αξία τους δεν υπερβαίνει το ποσό των έξι (6) ευρώ ανά εργάσιμη μέρα,

4) ανταλλάσσονται μόνο με γεύματα, έτοιμα φαγητά, τρόφιμα έτοιμα προς κατανάλωση, ροφήματα, σε συμβεβλημένο δίκτυο καταστημάτων, στη βάση συμβάσεων μεταξύ του εκδότη των διατακτικών σίτισης και των καταστημάτων, στις οποίες ρυθμίζεται ο τρόπος αποδοχής και ανταλλαγής των διατακτικών σίτισης από τους δικαιούχους εργαζομένους.

Σε περίπτωση που δεν ισχύουν οι παραπάνω προϋποθέσεις τότε τα «κουπόνια» θεωρούνται εισόδημα, για το οποίο θα πρέπει να καταβληθούν ασφαλιστικές εισφορές και βέβαια να πληρωθεί φόρος από τον εργαζόμενο.

Σύμφωνα με την διάταξη επίσης από τον υπολογισμό του εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις εξαιρούνται:
1) η αποζημίωση εξόδων διαμονής και σίτισης και η ημερήσια αποζημίωση που έχουν καταβληθεί από τον εργαζόμενο αποκλειστικά για σκοπούς της επιχειρηματικής δραστηριότητας του εργοδότη,
2) η αποζημίωση για έξοδα κίνησης που καταβάλλονται από τον εργοδότη για υπηρεσιακούς λόγους, συμπεριλαμβανομένης της αποζημίωσης για τη δαπάνη ηλεκτρικού ρεύματος για τη φόρτιση ατομικού ή εταιρικού οχήματος μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. CO2/ χλμ., εφόσον αφορούν έξοδα κίνησης που πραγματοποιήθηκαν από τον εργαζόμενο κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας του,

3) το επίδομα αλλοδαπής που χορηγείται σε υπαλλήλους του υπουργείου Εξωτερικών και των λοιπών δημόσιων πολιτικών υπηρεσιών,
4) οι κρατήσεις υπέρ των ασφαλιστικών ταμείων,

5) οι ασφαλιστικές εισφορές που καταβάλλει ο εργαζόμενος περιλαμβανομένων των εισφορών εργοδότη και εργαζομένου υπέρ των επαγγελματικών ταμείων, 

6) η εφάπαξ καταβαλλόμενη παροχή από ταμεία πρόνοιας και ασφαλιστικούς οργανισμούς του Δημοσίου, καθώς και επαγγελματικά ταμεία που έχουν συσταθεί με νόμο στους ασφαλισμένους και τα εξαρτώμενα μέλη του ασφαλισμένου,
7) οι παροχές ασήμαντης αξίας μέχρι του ποσού των είκοσι επτά (27) ευρώ ετησίως,
8) τα ασφάλιστρα που καταβάλλονται από τον εργαζόμενο ή τον εργοδότη για λογαριασμό του εργαζομένου στο πλαίσιο ομαδικών ασφαλιστηρίων συνταξιοδοτικών συμβολαίων,
9) τα ασφάλιστρα που καταβάλλονται από τον εργοδότη για την ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή κάλυψη του υπαλληλικού του προσωπικού ή για την κάλυψη του κινδύνου ζωής ή ανικανότητάς του στο πλαίσιο ασφαλιστηρίου συμβολαίου, μέχρι του ποσού των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ ετησίως ανά εργαζόμενο,
10) η αποζημίωση για αγορά μηνιαίων ή ετήσιων καρτών απεριορίστων διαδρομών μέσων μαζικής μεταφοράς,
11) η αγοραία αξία της παραχώρησης ενός οχήματος μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. CO2/χλμ. και με Λ.Τ.Π.Φ. έως σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ, προς έναν εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο από ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα εντός του φορολογικού έτους, 

12) η παροχή σε είδος με τη μορφή μετοχών που λαμβάνει ένας εργαζόμενος ή εταίρος ή μέτοχος από νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα ανεξαρτήτως, εάν συνεχίζει να ισχύει η εργασιακή σχέση, εφόσον ασκηθεί το δικαίωμα προαίρεσης και οι μετοχές που αποκτώνται, μεταβιβαστούν μετά από τη συμπλήρωση είκοσι τεσσάρων (24) ή τριάντα έξι (36) μηνών από την απόκτησή τους.

13) το άνευ χρηματικού ανταλλάγματος κόστος φόρτισης επιβατικού αυτοκινήτου μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. CO2/χλμ. στις εγκαταστάσεις του εργοδότη,
14) η παροχή σε είδος με τη μορφή μετοχών που λαμβάνει ένας εργαζόμενος ή εταίρος ή μέτοχος από νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα στο πλαίσιο προγραμμάτων δωρεάν διάθεσης μετοχών στα οποία τίθεται ως προϋπόθεση η επίτευξη συγκεκριμένων στόχων ή η επέλευση συγκεκριμένου γεγονότος, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η διάθεση των μετοχών,
15) ανεξαρτήτως του φορέα που το χορηγεί, το εξωϊδρυματικό επίδομα και κάθε συναφές ποσό που καταβάλλεται σε ειδικές κατηγορίες ατόμων με αναπηρίες.

Διαβάστε επίσης: 

Μισθοί: «Παγωμένες» και το 2023 οι τριετίες, ενώ η ακρίβεια καλπάζει

Ποιοι εργαζόμενοι κερδίζουν τα περισσότερα και ποιοι τα λιγότερα στην Ελλάδα

Από μερική σε πλήρη απασχόληση: Πόσα κερδίζουν εργοδότες και εργαζόμενοι

 

 

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News