Business & Finance Παρασκευή 19/08/2022, 14:25
BUSINESS & FINANCE

Εξαιρέσεις από τον «κόφτη» στο φυσικό αέριο: Μάχη βιομηχανιών για μια θέση στη λίστα

Εξαιρέσεις από τον «κόφτη» στο φυσικό αέριο: Μάχη βιομηχανιών για μια θέση στη λίστα

Σε θέση μάχης για να ενταχθούν στη λίστα του ΔΕΣΦΑ με τις εταιρείες που θα εξαιρεθούν από την υποχρεωτική μείωση της κατανάλωσης φυσικού αερίου κατά 15% σε περίπτωση ευρωπαϊκού συναγερμού είναι οι ελληνικές βιομηχανίες.

Η Ε.Ε. δίνει τη δυνατότητα στα κράτη-μέλη να εξαιρούν μεγάλες επιχειρήσεις οι οποίες παρέχουν αγαθά ή και υπηρεσίες που θεωρούνται κρίσιμα και στρατηγικής σημασίας για την ομαλή λειτουργία της κοινωνίας, όπως σημειώνει ρεπορτάζ της Καθημερινής. 

Μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου οι βιομηχανίες που επιδιώκουν την κατά προτεραιότητα εξαίρεση από τον υποχρεωτικό «κόφτη» του 15% στην κατανάλωση φυσικού αερίου σε περίπτωση ευρωπαϊκού συναγερμού, θα πρέπει να τεκμηριώσουν αναλυτικά στον ∆ΕΣΦΑ ότι πληρούν τα κριτήρια που προβλέπει το σχέδιο προληπτικής δράσης της ΡΑΕ, το οποίο ενσωματώνει αυτά που θέτει το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Οι κρίσιμοι τομείς

Η Ε.Ε., πέραν των προστατευόμενων καταναλωτών (νοικοκυριά, νοσοκομεία και μονάδες φροντίδας υγείας όλων των βαθμίδων, σχολικά συγκροτήματα, αεροδρόμια, κτίρια που στεγάζουν υπηρεσίες του δημοσίου τομέα και άλλες κοινωνικές υπηρεσίες) δίνει τη δυνατότητα στα κράτη-μέλη να εξαιρούν κατά προτεραιότητα μεγάλους καταναλωτές, που παρέχουν αγαθά ή και υπηρεσίες, τα οποία αξιολογούνται ως κρίσιμα και στρατηγικής σημασίας για την ομαλή λειτουργία της κοινωνίας. Ως κρίσιμοι κοινωνικοί τομείς ορίζονται η υγεία, η ασφάλεια και το περιβάλλον, η προστασία, η άμυνα, τα διυλιστήρια και τα τρόφιμα. Κρίσιμοι επίσης θεωρούνται οικονομικοί τομείς ή βιομηχανίες που είναι μέρη διασυνοριακών εφοδιαστικών αλυσίδων και προσφέρουν αγαθά και υπηρεσίες κρίσιμες, όχι μόνο σε εθνικό αλλά και ευρωπαϊκό επίπεδο. Το σκεπτικό της εξαίρεσης σε αυτή την περίπτωση λέει ότι οι διαταραχές στη λειτουργία μιας επιχείρησης ενδέχεται να μην επηρεάσουν κρίσιμους τομείς σε ένα κράτος-μέλος, αλλά μπορεί να επηρεάσουν σε μεγάλο βαθμό κρίσιμους τομείς σε άλλα κράτη-μέλη και άρα θα πρέπει να αξιολογούνται οι επιπτώσεις στη μείωση της παραγωγής σε παγκόσμιο ή ευρωπαϊκό επίπεδο και όχι μεμονωμένα.

Για παράδειγμα, η βιομηχανία ιατρικού εξοπλισμού και φαρμακευτικών προϊόντων, η χημική βιομηχανία (π.χ. προϊόντα που χρησιμοποιούνται σε τρόφιμα και σε τομείς της υγείας), η κλωστοϋφαντουργική βιομηχανία (για σκοπούς υγειονομικής περίθαλψης και άμυνας) αποτελούν μέρος αλυσίδων αξίας, οι οποίες είναι κρίσιμες για σημαντικούς τομείς ή τομείς στρατηγικής σημασίας. Ενας άλλος παράγοντας που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη είναι εάν μια εταιρεία έχει το μονοπώλιο στην Ευρώπη ή παγκοσμίως ή κυριαρχικό ρόλο στην αγορά σε μια κρίσιμη αλυσίδα αξίας. Εάν η μείωση της παροχής φυσικού αερίου σε μία εγκατάσταση εμποδίσει την παραγωγή ενός βασικού προϊόντος σε ολόκληρη την Ε.Ε. ή ευρύτερα, αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη.

Ενα άλλο κριτήριο που θα πρέπει να αξιολογηθεί για την κατά προτεραιότητα εξαίρεση από τη μείωση της κατανάλωσης είναι η δυνατότητα υποκατάστασης του φυσικού αερίου με άλλα καύσιμα. Επίσης, θα πρέπει να αξιολογηθούν οι επιπτώσεις στις εγκαταστάσεις μιας επιχείρησης από την υποχρεωτική διακοπή της λειτουργίας της.

Λειτουργούν συνεχώς

Ιδιαίτερη προσοχή, σύμφωνα με την Ε.Ε. και το σχέδιο της ΡΑΕ, θα πρέπει να δοθεί στους τομείς οι οποίοι πρέπει να λειτουργούν συνεχώς και όπου η απότομη διακοπή της τροφοδοσίας με φυσικό αέριο μπορεί να προκαλέσει μη αναστρέψιμες ζημιές στις εγκαταστάσεις (π.χ. βιολογικά φάρμακα και άλλα μέρη της βιομηχανίας υγείας, κάποια μέρη μηχανολογίας, βιομηχανία υφασμάτων και συγκεκριμένα στον υποτομέα φινιρίσματος, φαρμακοβιομηχανία, στους περισσότερους τομείς χημικών διεργασιών – λιπάσματα, γυαλί, χάλυβα, αλουμίνιο, διυλιστήρια, ασβέστη, τομείς κεραμικών).

Αρκετές βιομηχανίες, ενεργοβόρες και μη, απαιτούν μια ελάχιστη ποσότητα φυσικού αερίου για αδιάλειπτη παραγωγή, καθώς εάν η παραγωγή σταματήσει, δεν μπορεί να επανεκκινήσει χωρίς σημαντικές καθυστερήσεις, ρυθμιστική έγκριση και κόστος. Σε τέτοιες περιπτώσεις η ελάχιστη ποσότητα κατανάλωσης φυσικού αερίου θα πρέπει να καθοριστεί και να προσδιοριστεί ως κρίσιμη και να δοθεί προτεραιότητα αντίστοιχα, ανάλογα με την επίδοση αυτών των βιομηχανιών σε σχέση με τα άλλα κριτήρια.

Η ένταξη

Με βάση τα παραπάνω κριτήρια, ο ∆ΕΣΦΑ θα δημιουργήσει έναν κατάλογο «σημαντικών βιομηχανιών». Για την ένταξή τους σε αυτόν η κάθε ενδιαφερόμενη βιομηχανία θα πρέπει να υποβάλει μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου αναλυτική έκθεση τεκμηρίωσης για την πλήρωση των προβλεπόμενων κριτηρίων (μέρος ή για το σύνολο), μελέτη επιπτώσεων από την ενδεχόμενη διακοπή, στοιχεία που να αποδεικνύουν τη μη ικανότητα χρήσης εναλλακτικού καυσίμου ή πρώτης ύλης, καθώς και προτεινόμενο σχέδιο διακοπής τροφοδοσίας, το οποίο θα περιλαμβάνει αναλυτικά τις διαδικασίες για τη συντονισμένη διακοπή (μερική ή ολική) τροφοδοσίας σε φυσικό αέριο για την ασφάλεια της μονάδας και του προσωπικού της. Τα στοιχεία θα πρέπει να κοινοποιηθούν ταυτόχρονα στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας.

Ετσι, τα αρμόδια επιτελεία των μεγάλων βιομηχανιών της χώρας ξέχασαν τα μπάνια του Αυγούστου και δουλεύουν πυρετωδώς για να τεκμηριώσουν κατά τον πλέον πειστικό τρόπο το δικαίωμα ένταξης στον κατάλογο των «σημαντικών βιομηχανιών» και να εξαιρεθούν από τις περικοπές φορτίων φυσικού αερίου.  

Τα εναλλακτικά σχέδια δράσης της ΡΑΕ

Οι αποφάσεις που θα ληφθούν από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές αξιολογούνται από την πλευρά της ελληνικής βιομηχανίας ως υψηλού ρίσκου. Θα πρέπει οι ελληνικές αρχές να εξετάσουν τους φακέλους με μεγάλη προσοχή και ελαστικότητα, ώστε να μη βρεθούν σε δυσμενή θέση οι εγχώριες βιομηχανίες σε σχέση με βιομηχανίες άλλων χωρών, τονίζει στην «Κ» ο πρόεδρος της Ενωσης Βιομηχανικών Καταναλωτών Ενέργειας (ΕΒΙΚΕΝ), Αντώνης Κοντολέων.

Η ΕLFE (πρώην Βιομηχανία Φωσφορικών Λιπασμάτων) που χρησιμοποιεί το φυσικό αέριο ως πρώτη ύλη, τα διυλιστήρια, τα οποία όμως έχουν ήδη υποκαταστήσει σε μεγάλο βαθμό το φυσικό αέριο με άλλα καύσιμα λόγω κόστους, και άλλοι μεγάλοι καταναλωτές φυσικού αερίου, όπως η Αλουμίνιον της Ελλάδας, η υαλουργική βιομηχανία Γιούλα, η εταιρεία έλασης αλουμινίου ΕΛΒΑΛ κ.ά. θα διεκδικήσουν μια θέση στον κατάλογο του ∆ΕΣΦΑ, παίρνοντας μέρος σε μια μάχη που ξεκινάει αθόρυβα με πολλές πιθανότητες να εξελιχθεί σε… βιομηχανικό εμφύλιο.

Το προληπτικό σχέδιο δράσης της ΡΑΕ, που έχει λάβει προέγκριση από την Κομισιόν και αναμένει μέχρι τις 23 Αυγούστου τα σχόλια των άλλων κρατών-μελών για να λάβει την οριστική έγκριση στις 25 του μηνός, προβλέπει και τη δημιουργία ενός εμπορικού προϊόντος μείωσης της βιομηχανικής παραγωγής για διάστημα ενός μήνα προκειμένου να εξοικονομηθούν φορτία. Εναλλακτικά, προβλέπεται η απελευθέρωση φορτίων μέσω του μέτρου της διακοψιμότητας σε μακροπρόθεσμη βάση έναντι αμοιβής στο πλαίσιο της πρότασης που υπέβαλε στην Ε.Ε. ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Μάλιστα, η ΡΑΕ αναμένεται να καλέσει μέσα στις επόμενες ημέρες σε συνάντηση τις βιομηχανίες από κοινού με τον ∆ΕΣΦΑ για να διερευνηθούν οι προθέσεις ως προς την εθελοντική συμμετοχή στο εν λόγω μέτρο.

Διαβάστε επίσης: 

Το Plan B της βιομηχανίας για τον ρωσικό χειμώνα

Σκέψεις στήριξης της βιομηχανίας για τη μείωση κατανάλωσης αερίου

Φυσικό αέριο: Συναγερμός στην ελληνική βιομηχανία από την πρόταση για μείωση 15% στην κατανάλωση

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News