Business & Finance Δευτέρα 21/12/2020, 14:27
BUSINESS & FINANCE

Fourlis: Πράσινο φως σε ΑΜΚ σχεδόν 10 εκατ. ευρώ

Φωτ. Intimenews

Την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου (ΑΜΚ) κατά 9,88 εκατ. ευρώ, με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού από τα μη διανεμηθέντα κέρδη των προηγούμενων ετών, ενέκρινε η γενική συνένελυση των μετόχων της Fourlis.

Η ΑΜΚ θα πραγματοποιηθεί με αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,81 σε 1,00 ευρώ.

Μετά την ολοκλήρωση της ΑΜΚ, το μετοχικό κεφάλαιο θα ανέρχεται σε 52 εκατ. ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σήμερα, σαφώς επηρεασμένη από το ευρύτερο κλίμα, η μετοχή της Fourlis υποχωρεί κατά 3,40%.

Η ανακοίνωση της Fourlis

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης εισηγήθηκε τη λήψη απόφασης για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 9.880.942,59 ευρώ προς κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού που έχει σχηματισθεί από μη διανεμηθέντα κέρδη προηγούμενων χρήσεων (κέρδη εις νέον) και συγκεκριμένα του ποσού των 10.400.992,20 ευρώ μειωμένου κατά το ποσό των 520.049,61 ευρώ, ήτοι ποσοστό 5%, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 64 § 1 περίπτ. α΄ ν. 4172/2013 ως ισχύει, το οποίο θα παρακρατηθεί και θα αποδοθεί στο Ελληνικό Δημόσιο υπέρ των μετόχων. Πλην της προαναφερθείσας παρακράτησης, η παραπάνω κεφαλαιοποίηση δεν υπόκειται σε φόρο εισοδήματος ή σε άλλη φορολογική υποχρέωση του νομικού προσώπου και των μετόχων του.

Η κατά τα ανωτέρω, δια της κεφαλαιοποιήσεως του προαναφερθέντος αποθεματικού, αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,81 ευρώ σε 1,00 ευρώ. Μετά την ως άνω αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέρχεται στο ποσό των πενήντα δύο εκατομμυρίων τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα ενός ευρώ (52.004.961,00 €)  διαιρούμενο σε πενήντα δύο εκατομμύρια τέσσερις χιλιάδες εννιακόσιες εξήντα μία (52.004.961) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00 €) η καθεμιά μετοχή, σχετικώς τροποποιηθησομένου του άρθρου 3 του Καταστατικού. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου της και ενέκρινε το θέμα.

moneyreview.gr

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News