BUSINESS & FINANCE

Ξεκινούν οι «fast track» συντάξεις: Κατάθεση αιτήσεων τον Μάιο – Πληρωμή τον Αύγουστο 

Ξεκινούν οι «fast track» συντάξεις: Κατάθεση αιτήσεων τον Μάιο – Πληρωμή τον Αύγουστο 

Στα τέλη Μαΐου «παίρνει μπροστά» το σύστημα για τη νέα fast track διαδικασία για την εκκαθάριση των νέων συντάξεων αλλά και των συντάξεων «εμπιστοσύνης» -όπως τις έχει ονομάσει ο υπουργός Εργασίας, Κωστής Χατζηδάκης-, δηλαδή τις εκκρεμείς συντάξεις. Αναφορικά με τις νέες συντάξεις που κατατίθενται αυτό το μήνα θα ενταχθούν στο σύστημα των «γρήγορων» συντάξεων που σημαίνει πως τον Αύγουστο ήδη όσοι έχουν καταθέσει τα χαρτιά τους θα λαμβάνουν τη σύνταξή τους.

Με τροπολογία που κατατέθηκε τον προηγούμενο μήνα, προβλέπεται πως οι νέες συντάξεις  θα εκδίδονται εντός 3 μηνών από την αίτηση του ασφαλισμένου, ενώ ανάλογη διαδικασία προβλέπεται και για τις εκκρεμείς συντάξεις οι οποίες θα πρέπει να μηδενίσουν μέχρι τον Ιούνιο που αποτελεί το ορόσημο που έχει τεθεί και από τους θεσμούς.

Μέσω της νέας ρύθμισης για τις νέες συντάξεις, ο ΕΦΚΑ είναι υποχρεωμένος να εκδίδει συντάξεις εντός τριών μηνών, να ολοκληρώνει δηλαδή τον σχετικό έλεγχο εντός αυτού του διαστήματος. Εάν η προθεσμία αυτή δεν τηρείται, τότε οι αρμόδιες υπηρεσίες για να εκδώσουν την απόφαση θα πρέπει να στηρίζονται σε δυο δεδομένα:

Αφενός στα στοιχεία που περιέχει το ηλεκτρονικό σύστημα «ΑΤΛΑΣ» για το ασφαλιστικό ιστορικό του αιτούντος, αφετέρου στα επιπλέον στοιχεία που έχει ο ίδιος προσκομίσει για τον χρόνο της ασφάλισής του.  

Στη περίπτωση των εκκρεμών, η διαδικασία θα είναι ακόμη ταχύτερη: Για τους συνταξιούχους δηλαδή που είναι ήδη σε αναμονή, η σύνταξη θα εκδίδεται με βάση τα στοιχεία του συστήματος «ΑΤΛΑΣ», τα στοιχεία που έχουν οι ίδιοι προσκομίσει στον ΕΦΚΑ, αλλά και με βάση τις δηλώσεις τους για επιπλέον ασφαλιστικό χρόνο, ακόμα και αν γι’ αυτές δεν έχουν υποβάλει αποδεικτικά. Δηλαδή θα βγαίνει η σύνταξη, χωρίς περαιτέρω έλεγχο, με βάση τη δήλωση-απάντηση του ασφαλισμένου στο ιστορικό ασφαλιστικό που λαμβάνει από τον ΕΦΚΑ. Υπενθυμίζεται πως το στοκ των εκκρεμών συντάξεων είναι κοντά στις 73.000.

Πώς θα γίνονται οι έλεγχοι 

Οι πράξεις απονομής συντάξεων που εκδόθηκαν με ταχείες διαδικασίες θα μπορούν να ελέγχονται εντός τριών ετών με μέγιστη ελεγκτική διάρκεια τα 5 έτη. Αν προκύψει ότι το ασφαλιστικό ιστορικό που λήφθηκε υπόψη για την έκδοσή τους ήταν λανθασμένο, οι πράξεις μεταρρυθμίζονται ή ανακαλούνται κατά περίπτωση. Παρόλα αυτά, εάν προκύψουν μικρότερες συντάξεις μετά τον έλεγχο, στο συνταξιούχο δεν θα μπορούν να καταλογιστούν αξιώσεις πέραν της τριετίας.

Αν από τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι ο ασφαλιστικός χρόνος που ελήφθη υπόψη για την έκδοση της σύνταξης είναι μεγαλύτερος του πραγματικού χρόνου μέχρι δύο (2) έτη, επιτρέπεται στον ασφαλισμένο να καλύψει τις αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές εντός ενός έτους, είτε με καταβολή, είτε με παρακράτηση από την καταβαλλόμενη σύνταξη, είτε με συνδυασμό των δύο τρόπων. Η κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών γίνεται είτε με την τρέχουσα αξία τους, είτε με τρόπο παρόμοιο με αυτόν της αναγνώρισης πλασματικού χρόνου. Εάν ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, η πράξη απονομής σύνταξης διατηρεί την ισχύ της και δεν συντρέχει περίπτωση αναζήτησης αχρεωστήτως καταβληθεισών συντάξεων.

Ειδικά οι δηλώσεις περί χρόνου ασφάλισης, επιπλέον αυτού που προκύπτει από το ΠΣ «ΑΤΛΑΣ», οι οποίες ελήφθησαν υπόψη για να εκδοθούν συντάξεις για αιτήματα που είχαν υποβληθεί έως τις 31 Μαρτίου 2022 -χωρίς την προσκόμιση φυσικών παραστατικών που να τις θεμελιώνουν-, ελέγχονται εντός προθεσμίας πέντε (5) ετών και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τα δέκα (10) χρόνια. 

Στην περίπτωση των παλαιών-εκκρεμών συντάξεων ο έλεγχος θα είναι πιο αυστηρός. Στο πλαίσιο αυτό, αν ζητηθούν έγγραφα που τεκμηριώνουν τον επιπλέον ασφαλιστικό χρόνο και αυτά δεν προσκομισθούν από τον ασφαλισμένο, η καταβολή της σύνταξης αναστέλλεται, μέχρι να ολοκληρωθεί ο έλεγχος και να ανακληθεί ή μεταρρυθμισθεί, αναλόγως, η πράξη απονομής σύνταξης.

Η αναζήτηση αχρεωστήτως καταβληθεισών παροχών, στο βαθμό που αυτές καταβλήθηκαν βάσει δηλώσεων του ασφαλισμένου για τις οποίες δεν υποβλήθηκε τεκμηρίωση (δεν συνοδεύονταν δηλαδή από δικαιολογητικά), ανατρέχει στην έκδοση της πράξης απονομής σύνταξης. Δεν υπάρχει δηλαδή ο χρονικός περιορισμός της τριετίας που ισχύει στις περιπτώσεις όπου η δήλωση του ασφαλισμένου για επιπλέον ασφαλιστικό χρόνο είχε τεκμηρίωση.

Διευκρινίζεται ότι οι περιορισμοί στον έλεγχο, το χρονικό σημείο αυτού και την αναζήτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, δεν ισχύουν για τις περιπτώσεις κατά την οποία η συνταξιοδοτική απόφαση εκδόθηκε κατόπιν απατηλής συμπεριφοράς του ασφαλισμένου, αν δηλαδή αυτός υπέβαλε στοιχεία γνωρίζοντας ότι ήταν πλαστά ή αναληθή. Στις περιπτώσεις αυτές θα αναζητούνται και ποινικές ευθύνες, εάν υπάρχουν.

moneyreview.gr

Διαβάστε επίσης:

Εκκρεμείς συντάξεις: Εκκαθάριση 78.000 συντάξεων και μηδενισμός τους μέχρι τέλη Ιουνίου

e-ΕΦΚΑ: Ρεκόρ α΄ τριμήνου στις εκδόσεις συντάξεων

Πώς θα γίνονται οι έλεγχοι των fast track συντάξεων

 

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News