Business & Finance Παρασκευή 3/06/2022, 17:55 ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Η αξία της επενδυτικής επιλογής

Η αξία της επενδυτικής επιλογής

Την τρέχουσα περίοδο οι αποδόσεις των καταθέσεων έχουν περιοριστεί σημαντικά και ο υψηλός πληθωρισμός μειώνει την αγοραστική αξία των χρημάτων.

Σε αυτό το νέο περιβάλλον, οι σημερινοί αποταμιευτές και δυνητικοί επενδυτές αναζητούν εναλλακτικούς τρόπους τοποθέτησης των χρημάτων τους.

Οι νέες επενδυτικές λύσεις περιορισμένου κινδύνου μπορούν να προσφέρουν στους ενδιαφερόμενους τη δυνατότητα επίτευξης μίας υψηλότερης απόδοσης σε σχέση με τις αποδόσεις των παραδοσιακών καταθετικών προϊόντων.

Κάποιοι ίσως αναρωτιούνται εάν ο κόσμος των αγορών απαιτεί ιδιαίτερες οικονομικές γνώσεις, σημαντική εμπειρία ή μεγάλη ενασχόληση από την πλευρά του επενδυτή, αναλογιζόμενοι κατά περίπτωση τη φύση και το εύρος των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών.

Σε άλλους ενδεχομένως να κυριαρχεί η πεποίθηση ότι οι επενδύσεις απαιτούν μεγάλα ποσά αρχικού κεφαλαίου ή ότι θα πρέπει να δεσμεύσουν τα χρήματά τους για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και με αβέβαια αποτελέσματα.

Η σχέση ρίσκου – απόδοσης

Η αλήθεια είναι ότι οι επενδυτικές επιλογές συνδέονται με κάποιο μικρότερο ή μεγαλύτερο επίπεδο κινδύνου. Όσο μικρότερος είναι ο αναλαμβανόμενος κίνδυνος, τόσο χαμηλότερη θα είναι η αναμενόμενη απόδοση, χωρίς να είναι εγγυημένη, και το αντίστροφο.

Ωστόσο, κάθε επενδυτής έχει τη δυνατότητα να επιλέξει κάθε φορά το ρίσκο που μπορεί να ανεχθεί, για τα χρήματα που επενδύει. Έχει δηλαδή την ευχέρεια να ορίσει τη σχέση αναμενόμενης απόδοσης – αναλαμβανόμενου κινδύνου, ώστε να ανταποκρίνεται στη γνώση και την εμπειρία του, τη χρηματοοικονομική του κατάσταση, τους επενδυτικούς του στόχους, και όλα εκείνα τα στοιχεία που συνθέτουν το επενδυτικό του προφίλ.

Η νέα πρόταση της Εθνικής Τράπεζας

Λαμβάνοντας υπόψη το τρέχον χρηματοοικονομικό περιβάλλον και τις ανάγκες των πελατών, η Εθνική Τράπεζα λάνσαρε μία νέα καινοτόμο επενδυτική πρόταση, το Επενδυτικό Νέας Γενιάς.

Το επενδυτικό αυτό προϊόν έρχεται να συστήσει τον κόσμο των επενδύσεων σε περισσότερους αποταμιευτές, προσφέροντας παράλληλα την προστασία που θέλουν να αισθάνονται.

Η προσφερόμενη προστασία καθώς και το γεγονός ότι μπορεί κανείς να ξεκινήσει να επενδύει ακόμη και με ένα μικρό ποσό, καθιστούν το εν λόγω προϊόν μια προσιτή επιλογή.

Πιο συγκεκριμένα, το Επενδυτικό Νέας Γενιάς αποτελεί ένα Επενδυτικό Προϊόν, η απόδοση του οποίου συνδέεται με την μεταβολή της τιμής υποκείμενου στοιχείου (π.χ. χρηματοπιστωτικού μέσου, όπως, ενδεικτικά, αμοιβαίου κεφαλαίου κλπ. ή δείκτη, ισοτιμίας, συνδυασμού αυτών, κ.ά.). Τα ειδικότερα χαρακτηριστικά του προϊόντος αυτού, όπως υποκείμενο στοιχείο αναφοράς αποδόσεων, χρονική διάρκεια, ελάχιστο ποσό συμμετοχής, τρόπος υπολογισμού τυχόν απόδοσης, ποσοστό εγγύησης αρχικού κεφαλαίου στη λήξη, κ.ά., καθορίζονται ανά έκδοση, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας του προϊόντος.

Επισημαίνεται ότι η Εθνική Τράπεζα διαθέτει παραπάνω από μία εκδόσεις του προϊόντος, τα χαρακτηριστικά των οποίων ενδέχεται να διαφοροποιούνται σημαντικά.

Η απόδοση της έκδοσης που παρουσιάζεται παρακάτω συνδέεται με την πορεία του Α/Κ ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ – ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ, χωρίς το ίδιο το επενδυτικό προϊόν να αποτελεί αμοιβαίο κεφάλαιο.

Ειδικότερα, στη συγκεκριμένη έκδοση του προϊόντος, παρέχεται 91% εγγύηση του αρχικού επενδεδυμένου κεφαλαίου στη λήξη. Η διάρκεια του προϊόντος είναι 3ετής, ενώ το απαιτούμενο ποσό επένδυσης είναι χαμηλό, καθώς διαμορφώνεται στα 1.000 ευρώ.

Με τον τρόπο αυτό απολαμβάνετε έμμεσα πολλά από τα οφέλη της επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια, όπως την προοπτική δυνητικά υψηλών αποδόσεων, την επαγγελματική διαχείριση και την αξιοποίηση επενδυτικών ευκαιριών σε διεθνές επίπεδο.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Δήλος Στρατηγικών Τοποθετήσεων – Μικτό Εξωτερικού τελεί υπό τη διαχείριση της εταιρείας διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ, θυγατρικής της Εθνικής Τράπεζας. Ανήκει στην κατηγορία των Μικτών Α/Κ. Επενδύει κυρίως σε αγορές του εξωτερικού σε ένα συνδυασμό μετοχικών αξιών, κρατικών ή/και εταιρικών ομολογιακών τίτλων, καταθέσεων καθώς ή/και μέσων χρηματαγοράς. Ως γεωγραφική κατανομή του προϊόντος ορίζεται η Ευρωζώνη, ενώ η προτεινόμενη περίοδος διακράτησής του είναι τα 3 έτη. Για την πληρέστερη ενημέρωση σας πατήστε εδώ.

Τα Αμοιβαία Κεφάλαια διέπονται από συγκεκριμένο θεσμικό πλαίσιο και προσφέρουν επαγγελματική διαχείριση, πλήρη διαφάνεια, πρόσβαση σε διεθνείς αγορές, περιορισμό του επενδυτικού κινδύνου μέσω ευρείας διασποράς των επενδύσεων σε μεγάλο φάσμα αξιών, χαμηλό κόστος, γνώση και εμπειρία αξιόπιστων διαχειριστών καθώς και αξιοποίηση της δύναμης ενός πολύ μεγάλου κεφαλαίου που συγκεντρώνεται από πολλούς επενδυτές μαζί.

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ.

Ταυτόχρονα, έχετε υψηλό επίπεδο προστασίας του κεφαλαίου σας στη λήξη του προϊόντος, αναλαμβάνοντας εξαρχής ένα σαφώς περιορισμένο επίπεδο κινδύνου, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, με δυνατότητα ρευστοποίησης τη στιγμή που επιθυμείτε.

Και όλα αυτά με την αξιοπιστία 180 χρόνων της Εθνικής Τράπεζας που βρίσκεται δίπλα στον πελάτη με πιστοποιημένα στελέχη στην παροχή επενδυτικών υπηρεσιών, που διαθέτουν γνώση και εμπειρία.

Μπορείτε να επισκεφθείτε τα καταστήματα της Εθνικής Τράπεζας για να ενημερωθείτε αναλυτικά από τα πιστοποιημένα στελέχη επενδυτικών προϊόντων για τις τρέχουσες εκδόσεις του καινοτόμου προϊόντος Επενδυτικό Νέας Γενιάς.

Αξιοποιήστε τη δυνατότητα να γίνετε και εσείς κομμάτι της Νέας γενιάς Επενδυτών που τώρα γεννιέται. Χωρίς να απαιτούνται σπουδαίες οικονομικές γνώσεις, χωρίς μεγάλο αρχικό κεφάλαιο, χωρίς δέσμευση για μεγάλο χρονικό διάστημα. Δώστε αξία στα χρήματά σας με την προστασία, τη στήριξη και τη διαχρονική υπευθυνότητα αυτών που πάντα γνώριζαν και γνωρίζουν.

Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σημειώνεται ότι τα χαρακτηριστικά του προϊόντος εξειδικεύονται ανά έκδοση και αναφέρονται στους όρους αυτής. Η Εθνική Τράπεζα παρέχει τις επενδυτικές υπηρεσίες λήψης/διαβίβασης ή/και εκτέλεσης εντολών για την κατάρτιση συναλλαγών σε επενδυτικά προϊόντα, η επένδυση στα οποία ενέχει κινδύνους, όπως ο κίνδυνος απώλειας του αρχικού κεφαλαίου επένδυσης. Η διάθεση του προϊόντος γίνεται βάσει του επενδυτικού προφίλ πελάτη.

Το κείμενο/παρουσίαση δεν συνιστά παροχή συμβουλής, επενδυτικής ή άλλης (όπως λογιστικής, χρηματοοικονομικής, νομικής ή φορολογικής συμβουλής), ή σύστασης ή προτροπής ή υπόδειξης για την αγορά, πώληση επενδυτικών προϊόντων ή συμμετοχή σε αυτά, ούτε συνδέεται με την παρεπόμενη υπηρεσία της έρευνας στον τομέα των επενδύσεων και χρηματοοικονομικής ανάλυσης ή άλλες μορφές γενικών συστάσεων που σχετίζονται με συναλλαγές σε χρηματοπιστωτικά μέσα/επενδυτικά προϊόντα.

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ουδεμία ευθύνη φέρει για την ακρίβεια ή/και την πληρότητα ή/και επικαιροποίηση των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο κείμενο/παρουσίαση και οι οποίες (πληροφορίες) έχουν ληφθεί από πηγές που δεν έχουν επαληθευτεί ανεξάρτητα από την Εθνική Τράπεζα, η οποία δεν έχει καμία υποχρέωση και δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη σε σχέση με ή ως συνέπεια τυχόν επενδυτικής απόφασης που βασίστηκε στο εν λόγω κείμενο/παρουσίαση. Οι όποιες επενδυτικές αποφάσεις πελατών δε θα πρέπει να στηρίζονται στα περιεχόμενα του παρόντος.

Εάν υφίσταται αμφιβολία για οποιοδήποτε μέρος του περιεχομένου του κειμένου/παρουσίασης, θα πρέπει να αναζητηθεί και ληφθεί συμβουλή ανεξάρτητου επαγγελματία.

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News