BUSINESS & FINANCE

Φορείς γενικής κυβέρνησης: Πόση ρευστότητα μπορούν να διατηρούν εκτός ΤτΕ

Ποιες κυρώσεις προβλέπονται σε περίπτωση που παραβιαστεί το επιτρεπόμενο όριο καταθέσεων

Φορείς γενικής κυβέρνησης: Πόση ρευστότητα μπορούν να διατηρούν εκτός ΤτΕ

Έως το 5% των ταμειακών τους διαθεσίμων μπορούν να διατηρούν οι Φορείς Γενικής Κυβέρνησης σε πιστωτικά ιδρύματα εκτός της Τράπεζας της Ελλάδος, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις τρέχουσες συναλλακτικές τους υποχρεώσεις σε ορίζοντα 15νθημέρου. Σε περίπτωση που παραβιαστεί αυτός ο κανόνας, προβλέπεται η απομάκρυνση της διοίκησης του Φορέα και η περικοπή της χρηματοδότησής του από τον Προϋπολογισμό.

Κατά κανόνα, η διαχείριση των ταμειακών διαθεσίμων του ευρύτερου δημόσιου τομέα γίνεται από την Τράπεζα της Ελλάδος. Ωστόσο, όπως τονίζεται στο πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή, οι Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης μπορούν, ένα μέρος της ρευστότητάς τους, να το διατηρούν σε λογαριασμούς ταμειακής διαχείρισης και σε προθεσμιακές καταθέσεις μη συστημικών πιστωτικών ιδρυμάτων. Αρκεί το συγκεκριμένο ποσό να μην ξεπερνά το υπόλοιπο που διατηρούσαν οι Φορείς στις τράπεζες στις 30 Ιουνίου 2018.

Η γενική οδηγία είναι ότι το ποσό που μπορούν να διατηρούν σε τράπεζες οι Φορείς, πρέπει να αντιστοιχεί στις καθαρές ταμειακές του ανάγκες για το επόμενο 15νθήμερο, οι οποίες εξυπηρετούνται μέσω αυτών των λογαριασμών. Το όριο αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει, σε συστηματική βάση, το 5% του συνόλου των διαθεσίμων, εκτός κι αν υπάρχει αιτιολογημένη πρόταση του Φορέα και σύμφωνη γνώμη της εποπτεύουσας Γ.Δ.Ο.Υ και του Γ.Λ.Κ., οπότε υπάρχει η δυνατότητα το ποσό που τηρείται σε πιστωτικά ιδρύματα να είναι διαφορετικό από το παραπάνω όριο.

Εφόσον τα συνολικά ταμειακά διαθέσιμα των Φορέων στο τέλος κάθε μήνα, δεν ξεπερνούν, συστηματικά, τις 100.000 ευρώ, μπορούν να διατηρούνται σε πιστωτικά ιδρύματα, εκτός της Τράπεζας της Ελλάδος. Καλούνται, πάντως, οι Φορείς να περιορίσουν τους λογαριασμούς που διατηρούν σε πιστωτικά ιδρύματα στο ελάχιστο επίπεδο που απαιτείται για την ομαλή διενέργεια των συναλλαγών τους. Τα ταμειακά διαθέσιμα που υπερβαίνουν το μέγιστο όριο, θεωρούνται πλεονάζοντα και μεταφέρονται υποχρεωτικά στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Το ακριβές ύψος των πλεοναζόντων διαθεσίμων, καθώς και το μέγιστο ύψος της ρευστότητας που οι Φορείς διατηρούν σε πιστωτικά ιδρύματα, προκύπτουν μέσω του προγραμματισμού που κάνουν βάση των οδηγιών του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

Τονίζεται ότι σε περίπτωση που εντοπιστούν λογαριασμοί σε πιστωτικά ιδρύματα εκτός του Συστήματος Λογαριασμών Θησαυροφυλακίου (Σ.Λ.Θ.), στους οποίους υπάρχουν ποσά συστηματικά μεγαλύτερα από το εγκεκριμένο όριο ρευστότητας, ενημερώνεται το υπουργείο Οικονομικών για την επιβολή κυρώσεων, όπως είναι η καθαίρεση των μελών του Δ.Σ. του Φορέα, των εκτελεστικών του οργάνων και του Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών. Επίσης, δύναται να μειώνεται το ύψος της ετήσιας επιχορήγησης του Φορέα από τον Τακτικό Προϋπολογισμό.

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News