Business & Finance Δευτέρα 11/04/2022, 15:22
BUSINESS & FINANCE

ΙΟΒΕ: Ο πρώτος χρόνος πανδημίας φέρθηκε καλά στην νέα επιχειρηματικότητα – Πού χτύπησε

ΙΟΒΕ: Ο πρώτος χρόνος πανδημίας φέρθηκε καλά στην νέα επιχειρηματικότητα – Πού χτύπησε

Ήπια ήταν η επίδραση του πρώτου έτους πανδημίας στην νέα επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα, τουλάχιστον σε σχέση με χώρες με υψηλό κατά κεφαλήν εισόδημα, αφού οι «σκληροί» δείκτες έμειναν λίγο – πολύ ανεπηρέαστοι, όπως διαπιστώνει σχετική έκθεση επιχειρηματικότητας του ΙΟΒΕ.

Από την έκθεση αυτή, που παρουσιάστηκε σήμερα στο πλαίσιο της συμμετοχής του ΙΟΒΕ στο παγκόσμιο ερευνητικό πρόγραμμα Global Enterpreneurship Monitor, προέκυψε ότι το 2020 το 8,6% του πληθυσμού (Έλληνες από 18 έως 64 ετών) βρισκόταν στα πρώτα στάδια για το άνοιγμα μίας επιχείρησης, ενώ το ποσοστό αυτό ανερχόταν στο 8,2% το αμέσως προηγούμενο έτος. Όπως διαφαίνεται από το παρακάτω γράφημα, πρόκειται για μία από τις υψηλότερες επιδόσεις όσον αφορά την επιχειρηματικότητα αρχικών σταδίων τα τελευταία χρόνια με εξαίρεση το 2008 (9,9%).

ΙΟΒΕ: Ο πρώτος χρόνος πανδημίας φέρθηκε καλά στην νέα επιχειρηματικότητα – Πού χτύπησε-1

Η δυναμική αυτή επηρεάστηκε σε μικρό βαθμό από την πανδημία, καθώς σύμφωνα με την έκθεση του ΙΟΒΕ, το ποσοστό που ανέστειλε ή διέκοψε την επιχειρηματική του δραστηριότητα το ίδιο έτος ανήλθε στο 2,2%. Το ποσοστό είναι ελαφρώς υψηλότερο από το 2,2% που σημειώθηκε το 2019, αλλά και αρκετά χαμηλότερο από τον μέσο όρο των χωρών υψηλού εισοδήματος στο 3,6%.

Το γεγονός αυτό αποδίδει εν μέρει ο ΙΟΒΕ στα μέτρα στήριξης που ελήφθησαν για την αγορά εργασίας και τις επιχειρήσεις. Επίσης, όπως σημειώνεται στην σχετική έκθεση, παρότι το 2020 η ελληνική οικονομία συρρικνώθηκε σημαντικά, το ποσοστό των ανέργων συνέχισε να υποχωρεί με πολλούς Έλληνες να ψάχνουν θέση εργασίας ή και να στρέφονται προς την επιχειρηματικότητα. Εξάλλου, βασικό κίνητρο για την στροφή προς την επιχειρηματικότητα φαίνεται πως είναι η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου, όπως καταλήγει η έρευνα.

Εισοδήματα

Μολονότι η επίδραση της πανδημίας στην επιχειρηματικότητα και την νέα επιχειρηματικότητα συγκεκριμένα φαίνεται να ήταν ήπια – τουλάχιστον τον πρώτο χρόνο – η πανδημία επηρέασε σημαντικά τα εισοδήματα των Ελλήνων. Από την έκθεση του ΙΟΒΕ προκύπτει ότι πέντε στα εννιά νοικοκυριά είδαν μείωση εισοδήματος. Πρόκειται για μεγαλύτερο ποσοστό από τον μέσο όρο στις ανεπτυγμένες χώρες και μάλιστα το 26% δηλώνει ότι η μείωση αυτή ήταν ισχυρή.

ΙΟΒΕ: Ο πρώτος χρόνος πανδημίας φέρθηκε καλά στην νέα επιχειρηματικότητα – Πού χτύπησε-2

Επίσης, στην Ελλάδα το 46% δηλώνει ότι γνωρίζει άτομα που έκλεισαν την επιχείρηση τους λόγω της πανδημίας, έναντι 13% που δηλώνει ότι γνωρίζει κάποιον που άνοιξε μια επιχείρηση λόγω της πανδημίας. Αξίζει να σημειωθεί παράλληλα ότι το 80% των επιχειρηματιών αρχικών σταδίων δεν βλέπει νέες ευκαιρίες στον ορίζοντα.

Θετικά και αρνητικά σημεία

Όσον αφορά άλλους δείκτες επιχειρηματικότητας, η καινοτομικότητα και η εξωστρέφεια των νέων εγχειρημάτων βελτιώθηκε, οι όροι εξωστρέφειας των νέων εγχειρημάτων βελτιώθηκαν ελαφρώς. Από την άλλη πλευρά όμως, οι προσδοκίες μεγέθυνσης και σημαντικής συνεισφοράς στην απασχόληση περιορίστηκαν. Επίσης, σημειώνεται ότι η ενδεχόμενη διστακτικότητα του πληθυσμού απέναντι στην επιχειρηματικότητα και στις ευκαιρίες που αυτή δημιουργεί, δεν συνδέεται με αρνητικές προδιαθέσεις για αντίστοιχη επαγγελματική επιλογή.

Στα ειδικότερα σημεία της έκθεσης, τα οποία παρουσίασε ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του Παρατηρητηρίου Επιχειρηματικότητας του ΙΟΒΕ, Άγγελος Τσακανίκας, μπορούν να σημειωθούν οι ακόλουθες θετικές εξελίξεις:

 • Η διατήρηση σε υψηλό επίπεδο της καθιερωμένης επιχειρηματικότητας
 • Η αριθμητική υπεροχή των νέων επιχειρηματιών έναντι των επίδοξων, οι οποίοι δεν είναι πάντα βέβαιο ότι θα προχωρήσουν όντως σε νέες ενάρξεις
 • Οι καλύτερες επιδόσεις σε εξωστρέφεια και καινοτομία των νέων εγχειρημάτων
 • Η ήπια επίδραση της πανδημίας στη διακοπή λειτουργίας επιχειρήσεων
 • Η διατήρηση σε υψηλά επίπεδα της αυτοπεποίθησης του πληθυσμού σχετικά με τις γνώσεις και τις ικανότητες για επιχειρηματική δραστηριοποίηση, παρά τις αβεβαιότητες που δημιουργεί η πανδημία
 • Η σταθερή συμμετοχή στην επιχειρηματικότητα ατόμων με υψηλότερο μορφωτικό επίπεδο
 • Η βελτιωμένη αξιολόγηση της επιχειρηματικότητας ως επαγγελματικής επιλογής και κοινωνικού status από την ελληνική κοινωνία

Στις αρνητικές εξελίξεις μπορούν να σημειωθούν:

 • Η μείωση της γυναικείας επιχειρηματικότητας
 • Η υποχώρηση του αριθμού των άτυπων επενδυτών
 • Η περιορισμένη προσφορά θέσεων εργασίας από τα νέα εγχειρήματα, τόσο κατά την έναρξη όσο και σε βάθος πενταετίας σε περίπτωση που το εγχείρημα επιβιώσει
 • Η (έστω οριακή) υποχώρηση των εγχειρημάτων στον πρωτογενή τομέα και στη μεταποίηση
 • Οι μεγαλύτερες δυσκολίες στην έναρξη μιας επιχείρησης αλλά και οι περιορισμένες ευκαιρίες
 • Ο φόβος της αποτυχίας ως ανασταλτικός παράγοντας επιχειρηματικής δραστηριοποίησης επανέρχεται σε υψηλά επίπεδα

moneyreview.gr

Διαβάστε επίσης:

Ακρίβεια: «Ξύπνησαν» οι καταναλωτικές συνήθειες της εποχής των μνημονίων

Ακίνητα: Πώς επηρεάζονται οι τιμές από τον πόλεμο – Τα σχέδιο για φθηνά σπίτια

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News