BUSINESS & FINANCE

ΕΚΤ: «Καμπανάκι» στις τράπεζες για πρόσθετα κεφάλαια λόγω κλιματικών κινδύνων

ΕΚΤ: «Καμπανάκι» στις τράπεζες για πρόσθετα κεφάλαια λόγω κλιματικών κινδύνων

Αυστηρότερη θα γίνει για τις τράπεζες τα επόμενα χρόνια η υποχρέωση γνωστοποίησης στοιχείων για την έκθεση του δανειακού τους χαρτοφυλακίου στους κλιματικούς κινδύνους. Την προειδοποίηση αυτή απηύθυνε σήμερα η ΕΚΤ με αφορμή την δημοσιοποίηση της έκθεσης προόδου που έχουν σημειώσει οι ευρωπαϊκές τράπεζες όσον αφορά την γνωστοποίηση των κλιματικών και περιβαλλοντικών κινδύνων, με βάση τον οδηγό που είχε δημοσιεύσει η ΕΚΤ τον Νοέμβριο του 2020. Η ΕΚΤ, όπως σημειώνει σε ανακοίνωσή της η εποπτική αρχή, ενσωματώνει σταδιακά τους κλιματικούς και περιβαλλοντικούς κινδύνους στην τακτική εποπτική μεθοδολογία της, η οποία θα επηρεάσει τελικά τις κεφαλαιακές απαιτήσεις του Πυλώνα 2, παραπέμποντας ουσιαστικά στην ανάγκη για πρόσθετα κεφάλαια για τις ευρωπαϊκές τράπεζες στο κοντινό μέλλον.

Όπως σημειώνει σε ανακοίνωσή της η ΕΚΤ, σε σύγκριση με το 2020, περισσότερες τράπεζες γνωστοποιούν πλέον σημαντικές πληροφορίες για τους κλιματικούς και περιβαλλοντικούς κινδύνους. Για παράδειγμα, περισσότερο από το 70% των τραπεζών που αξιολογήθηκαν, σε αντίθεση με λίγο περισσότερο από το 50% το 2020, εξηγούν τώρα πώς το διοικητικό συμβούλιο εποπτεύει αυτούς τους κινδύνους. «Ωστόσο, το συνολικό επίπεδο διαφάνειας εξακολουθεί να είναι ανεπαρκές», επισημαίνει η ΕΚΤ. Περίπου το 75% των τραπεζών δεν γνωστοποιούν εάν οι κλιματικοί και περιβαλλοντικοί κίνδυνοι έχουν σημαντικό αντίκτυπο στο προφίλ κινδύνων τους, παρόλο που περίπου οι μισές τράπεζες που παραλείπουν να το κάνουν, έχουν δηλώσει στην ΕΚΤ ότι θεωρούν τους εαυτούς τους εκτεθειμένους σε τέτοιους κινδύνους. Επιπλέον σχεδόν το 60% των τραπεζών του δείγματος δεν περιγράφουν πώς ο κίνδυνος μετάβασης ή ο φυσικός κίνδυνος θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη στρατηγική τους.

«Η γνωστοποίηση βασικών μετρήσεων από τις τράπεζες δεν είναι επίσης επαρκώς σύμφωνη με τις προσδοκίες των εποπτικών αρχών», σημειώνει η ΕΚΤ καθώς μόνο το 50% περίπου δημοσιεύει βασικούς δείκτες απόδοσης ή κινδύνου για τους κλιματικούς και περιβαλλοντικούς κινδύνους. Επιπλέον, μόνο το 15% γνωστοποιεί εκπομπές που χρηματοδοτούνται και καλύπτουν τις εκπομπές που συμβαίνουν σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων των αντισυμβαλλομένων που συνδέονται με χαρτοφυλάκια δανείων.

Επιπλέον, πολλές τράπεζες δεν τεκμηριώνουν επαρκώς τις γνωστοποιήσεις τους για τους κλιματικούς και περιβαλλοντικούς κινδύνους. Για παράδειγμα, σχεδόν το 30% των τραπεζών που έχουν δεσμευτεί να ευθυγραμμίσουν τα ανοίγματά τους με τη Συμφωνία του Παρισιού δεν παρέχουν καμία πληροφορία που να το υποστηρίζει. Καθώς ένας αυξανόμενος αριθμός τραπεζών δεσμεύεται για μηδενικές πρωτοβουλίες, οι χρήστες των γνωστοποιήσεων τραπεζών θα αναζητούν όλο και περισσότερο λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με την πρόοδο των τραπεζών και τους συνακόλουθους κινδύνους σε περίπτωση που δεν ευθυγραμμιστούν.

Οι εποπτικές αρχές εντούτοις όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση της ΕΚΤ εντόπισαν επίσης καλές πρακτικές που εφαρμόζουν οι τράπεζες, γεγονός που επιβεβαιώνει την ικανότητα προσαρμογής του κλάδου. Για παράδειγμα, μια τράπεζα (η οποία δεν κατονομάζεται) που στοχεύει σε καθαρές μηδενικές εκπομπές στο χαρτοφυλάκιό της έως το 2050 δημοσίευσε αρκετούς ενδιάμεσους στόχους και την πρόοδο που σημειώθηκε προς αυτούς, καθώς και υποκείμενες μεθοδολογίες και σενάρια. Επίσης, ορισμένες τράπεζες αποκαλύπτουν πίνακες εργαλείων σχετικά με την απόδοση των χαρτοφυλακίων δανείων τους σε διάφορους τομείς μετάβασης, όπως η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο ή η αυτοκινητοβιομηχανία, χρησιμοποιώντας μια επιστημονική οδό μετάβασης.

Η ΕΚΤ έχει στείλει στις τράπεζες μεμονωμένες επιστολές επικαιροποίησης των στοιχείων, εξηγώντας τις κύριες αδυναμίες τους και αναμένει από αυτές να λάβουν αποφασιστικά μέτρα. Αυτό θα βοηθήσει επίσης τις τράπεζες να προετοιμαστούν για νέες ρυθμιστικές απαιτήσεις, όπως τα δεσμευτικά πρότυπα της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών για τις γνωστοποιήσεις περιβαλλοντικών, κοινωνικών και διακυβέρνησης κινδύνων στον Πυλώνα 3. Η ΕΚΤ θα επανεξετάσει τις γνωστοποιήσεις για το κλίμα και το περιβάλλον των τραπεζών και πάλι στα τέλη του 2022.

Έχοντας συμπεριλάβει τους κλιματικούς και περιβαλλοντικούς κινδύνους στις εποπτικές της προτεραιότητες για το 2022-24, η ΕΚΤ πραγματοποιεί σειρά εποπτικών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με το κλίμα φέτος. Αυτά περιλαμβάνουν το πρώτο τεστ αντοχής του κλιματικού κινδύνου και μια θεματική ανασκόπηση σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι τράπεζες ενσωματώνουν τους κλιματικούς και περιβαλλοντικούς κινδύνους στις διαδικασίες τους. Η εποπτική αρχή καταλήγει ότι «η ΕΚΤ ενσωματώνει σταδιακά τους κλιματικούς και περιβαλλοντικούς κινδύνους στην τακτική εποπτική μεθοδολογία της, η οποία θα επηρεάσει τελικά τις κεφαλαιακές απαιτήσεις του Πυλώνα 2».

Διαβάστε επίσης:

ΕΚΤ: Οι τράπεζες δεν δίνουν επαρκή στοιχεία για τους κλιματικούς κινδύνους

Κλιματικά stress tests στις 4 τράπεζες: Τι θα μετρήσουν και πώς

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News