BUSINESS & FINANCE

Εθνική τράπεζα: «Η ενεργειακή κρίση έχουν κάνει ακόμα πιο ξεκάθαρη την ανάγκη για ενεργειακή ανεξαρτησία»

Εθνική τράπεζα: «Η ενεργειακή κρίση έχουν κάνει ακόμα πιο ξεκάθαρη την ανάγκη για ενεργειακή ανεξαρτησία»

Κεφάλαια άνω των 10 δισ. ευρώ στοχεύει να διοχετεύσει η Εθνική τράπεζα σε έργα ενέργειας και υποδομών αξιοποιώντας κατά το βέλτιστο τρόπο πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης, τα υπόλοιπα προγράμματα μέσω ΕΙΒ/EIF και το Ταμείο Υποδομών, εργαλείο το οποίο έχει ενεργοποιήσει αποκλειστικά η Εθνική Τράπεζα

Αυτό επεσήμανε ο Γενικός Διευθυντής Εταιρικής και Επενδυτικής Τραπεζικής της Εθνικής Τράπεζας, Βασίλης Καραμούζης, μιλώντας στο FIN FORUM 2022, σημειώνοντας ότι οι εκταμιεύσεις δανείων της Τράπεζας το 2021 ξεπέρασαν τα 5.5 δισ. ευρώ και είναι αυξημένες 15% σε ετήσια βάση (εξαιρώντας εκταμιεύσεις στο πλαίσιο στήριξης των ελληνικών επιχειρήσεων λόγω της πανδημίας). «Tο 40% από τα δάνεια αυτά διοχετευθηκαν σε έργα ενέργειας και υποδομών επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω τομέας αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για εμάς» επεσήμανε ο κ. Καραμούζης, αναφερόμενος και στις σημαντικές χρηματοδοτήσεις όπως: 

  • Το αεροδρόμιο του Καστελίου 210 εκατ. ευρώ, έργο υψηλής σημασίας για τη Κρήτη και το τουριστικό μας προϊόν.
  • Το FSRU της Αλεξανδρούπολης 300 εκατ. ευρώ, έργο που ήταν ήδη σημαντικό αλλά και μετά τα πρόσφατα γεγονότα στην Ουκρανία έχει γίνει ζωτικής σημασίας για τη χώρα άλλα και την Ευρώπη γενικότερα.

«Η ενεργειακή κρίση του τελευταίου διαστήματος και ο πόλεμος που ήρθε να την ενισχύσει έχουν κάνει ακόμα πιο ξεκάθαρη την ανάγκη για ενεργειακή ανεξαρτησία», υπογράμμισε ο κ. Καραμούζης. «Αυτή περνάει ξεκάθαρα από τις ΑΠΕ αλλά και μεταβατικά θα πρέπει να γίνει σημαντική χρήση του φυσικού αερίου με περισσότερες επιλογές από ότι έχουμε σήμερα. Η εθνική αυτή ανάγκη έχει γεωστρατηγική σημασία αλλά είναι και μια καλή επιχειρηματική επιλογή. Όταν ολοκληρωθεί θα σημαίνει ότι τα ελληνικά νοικοκυριά αλλά και οι επιχειρήσεις θα έχουν σίγουρη και φθηνή πρόσβαση σε καθαρή ενέργεια. Οι τράπεζες, όπως κάναμε και σε άλλες κρίσεις, πρέπει να είμαστε γρήγοροι, ευέλικτοι και να στηρίξουμε αυτή τη στρατηγική επιλογή όχι μόνο γιατί είναι εθνική ανάγκη αλλά και γιατί έχει σωστή επιχειρηματική λογική. Είναι αυτό που λεμέ good business».

Η πράσινη μετάβαση, σημείωσε «δεν περιλαμβάνει μόνο τις κλασικές ΑΠΕ, αλλά και την αποθήκευση ενέργειας, τις νέες πράσινες τεχνολογίες, όπως το πράσινο υδρογόνο, την ενεργειακή αναβάθμιση, τις πράσινες μεταφορές και την αειφόρο χρήση των πόρων». Η συμβολή της πολιτείας στη διευκόλυνση των επενδύσεων σε αυτούς τους τομείς εδράζεται σε δύο άξονες: 

α) τη δημιουργία ενός σύγχρονου και αποτελεσματικού θεσμικού πλαισίου με βάση τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές και

β) τη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων στις περιπτώσεις των νέων πράσινων ενεργειακών τεχνολογιών που έχουν ακόμη υψηλό κόστος παραγωγής.

Ενδεικτικά αναφέρω ότι αναμένεται το νέο νομοσχέδιο για την αδειοδότηση των ΑΠΕ και το πλαίσιο αδειοδότησης και ενισχύσεων  για έργα αμιγούς αποθήκευσης (μεμονωμένοι σταθμοί αποθήκευσης) και για έργα ΑΠΕ και αποθήκευσης. Επίσης η αγορά αναμένει το θεσμικό πλαίσιο που θα διέπει τα υπεράκτια αιολικά πάρκα, για τα οποία ο στόχος που έχει θέσει η κυβέρνηση είναι η ανάπτυξη 2 GW μέχρι το 2030.

Η πολιτεία πρέπει επίσης να προχωρήσει γρήγορα τους νέους διαγωνισμούς για τις παραδοσιακές τεχνολογίες ΑΠΕ. Η πραγματοποίηση της πρώτης ανταγωνιστικής διαδικασίας ΑΠΕ για το 2022 εκτιμάται ότι θα είναι προς τον Ιούνιο, καθώς έχει καθυστερήσει η προκήρυξη.   

Ως προς τις επιχειρήσεις, εμείς ως Εθνική Τράπεζα σημείωσε ο κ. Καραμούζης «αυτό που χρειαζόμαστε είναι ένα υγιές, τεκμηριωμένο και αξιόπιστο επιχειρηματικό σχέδιο και μετόχους που πιστεύουν, στηρίζουν και έχουν την ικανότητα να υλοποιήσουν το επιχειρηματικό αυτό σχέδιο. Σε συνεργασία με την επιχείρηση, θα σχεδιάσουμε τη χρηματοδότηση με γνώμονα την επιτυχή υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου προσφέροντας ολιστικές και αξιόπιστες λύσεις».

Η πράσινη μετάβαση αποτελεί τη βασική προτεραιότητα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του στόχου για επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας ως το 2050. Αποτελεί επίσης και ένα βασικό πυλώνα του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» που θα χρηματοδοτηθεί από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και αναμένεται να απορροφήσει το 38% του προϋπολογισμού των  31 δισ. ευρώ του σχεδίου, δηλαδή περίπου 12 δισ., ευρώ ποσό το οποίο μοχλευόμενο με τραπεζικούς και ιδιωτικούς πόρους, θα χρηματοδοτήσει πράσινες επενδύσεις τουλάχιστον διπλάσιου μεγέθους. Μεγάλη ανάπτυξη αναμένεται να εμφανίσουν τα επόμενα χρόνια και οι κατασκευές λόγω των δράσεων του Ταμείου Ανάκαμψης, της επιτάχυνσης της οικοδομικής δραστηριότητας και της τουριστικής ανάπτυξης.

«Οι ελληνικές τράπεζες έχουν διαχρονικά αποδείξει ότι μπορούν να ανταποκριθούν άμεσα και θετικά στις νέες συνθήκες ζήτησης και αυτό θα πράξουν και τώρα», υπογράμμισε ο Γενικός Διευθυντής Εταιρικής και Επενδυτικής Τραπεζικής της Εθνικής Τράπεζας,:

  • Υπενθυμίζω ότι η ισχυρή ανάπτυξη της αγοράς των ΑΠΕ από 1 GW εγκαταστημένης ισχύος το 2008 σε 8,6 GW τον 11/2021 προήλθε ως επί το πλείστον από χρηματοδότηση από το εγχώριο χρηματοπιστωτικό σύστημα.
  • Ενώ και στον τομέα των κατασκευών οι ελληνικές τράπεζες έχουν χρηματοδοτήσει από τα μικρότερα μέχρι και τα ποιο μεγάλα και σύνθετα έργα υποδομών, όπως π.χ. οι οδικοί άξονες, τα αεροδρόμια, μονάδες επεξεργασίας απορριμμάτων, κλπ., πολλά από τα οποία με τη μορφή παραχωρήσεων ή ΣΔΙΤ. 

«Κατά συνέπεια διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία και τεχνογνωσία για τη χρηματοδότηση των νέων έργων» , κατέληξε και επιιπλέον «έχουν υψηλή κεφαλαιακή επάρκεια και ισχυρή ρευστότητα που τους επιτρέπει την απρόσκοπτη χρηματοδότηση των επενδύσεων της κλίμακας που αναφέρατε σε σύντομο χρονικό διάστημα».

Διαβάστε επίσης:

Κλιματικά stress tests στις 4 τράπεζες: Τι θα μετρήσουν και πώς

Ταμείο Ανάκαμψης: Πράσινο φως για τα πρώτα 3,6 δισ. ευρώ στην Ελλάδα

Ουκρανική κρίση: Τι φοβούνται οι ελληνικές τράπεζες

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News