Business & Finance Τετάρτη 16/02/2022, 17:04
BUSINESS & FINANCE

Κομισιόν: Πρωτοβουλίες για ασφαλές διαστημικό σύστημα επικοινωνιών της ΕΕ

Κομισιόν: Πρωτοβουλίες για ασφαλές διαστημικό σύστημα επικοινωνιών της ΕΕ

Δύο πρωτοβουλίες υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση, αφενός μία πρόταση κανονισμού για ασφαλή διαστημική συνδεσιμότητα αφετέρου μία κοινή ανακοίνωση για την προσέγγιση της ΕΕ σχετικά με τη διαχείριση της διαστημικής κυκλοφορίας (STM), καθώς έκρινε πως η διαστημική πολιτική της πρέπει να εξελίσσεται και να προσαρμόζεται. Οι σημερινές πρωτοβουλίες θα συμβάλουν στη διασφάλιση της αποδοτικότητας και της ασφάλειας των πόρων που διαθέτουμε ήδη και, παράλληλα, στην ανάπτυξη ευρωπαϊκής διαστημικής τεχνολογίας αιχμής προς όφελος των πολιτών και της οικονομίας.

Ασφαλής διαστημική συνδεσιμότητα

Η Επιτροπή προτείνει ένα φιλόδοξο σχέδιο για ένα ασφαλές διαστημικό σύστημα επικοινωνιών της ΕΕ, το οποίο:

  • θα διασφαλίσει την μακροπρόθεσμη διαθεσιμότητα αδιάκοπης πρόσβασης σε ασφαλείς και οικονομικά αποδοτικές υπηρεσίες δορυφορικών επικοινωνιών παγκοσμίως. Θα υποστηρίξει την προστασία κρίσιμων υποδομών, την επιτήρηση, εξωτερικές δράσεις, τη διαχείριση κρίσεων και εφαρμογές ζωτικής σημασίας για την οικονομία, την ασφάλεια και την άμυνα των κρατών μελών·
  • θα επιτρέψει στον ιδιωτικό τομέα την παροχή εμπορικών υπηρεσιών που μπορούν να διευκολύνουν την πρόσβαση σε προηγμένες, αξιόπιστες και ταχείες συνδέσεις για όλους τους πολίτες και τις επιχειρήσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη, ακόμα και στις νεκρές ζώνες για τις επικοινωνίες, διασφαλίζοντας συνοχή σε όλα τα κράτη μέλη. Πρόκειται για έναν από τους στόχους της προτεινόμενης ψηφιακής δεκαετίας 2030. Το σύστημα θα παρέχει επίσης συνδεσιμότητα σε γεωγραφικές περιοχές στρατηγικού ενδιαφέροντος, όπως η Αφρική και η Αρκτική, στο πλαίσιο της στρατηγικής Global Gateway (παγκόσμια πύλη) της ΕΕ.

Τόσο οι ανάγκες των κυβερνητικών χρηστών όσο και οι λύσεις δορυφορικής επικοινωνίας αλλάζουν ταχύτατα. Το ασφαλές διαστημικό σύστημα επικοινωνιών της ΕΕ επιδιώκει να καλύψει αυτές τις αυξανόμενες και μεταβαλλόμενες ανάγκες, ενώ επίσης θα περιλαμβάνει τις πλέον πρόσφατες κβαντικές τεχνολογίες επικοινωνίας για ασφαλή κρυπτογράφηση. Θα βασίζεται στην ανάπτυξη καινοτόμων και ανατρεπτικών τεχνολογιών και στην αξιοποίηση του οικοσυστήματος του προγράμματος «Νέο Διάστημα».

Το συνολικό κόστος υπολογίζεται σε 6 δισ. ευρώ. Η συνεισφορά της Ένωσης στο πρόγραμμα από το 2022 έως το 2027 ανέρχεται σε 2,4 δισ. ευρώ σε τρέχουσες τιμές. Η χρηματοδότηση θα προέλθει από διάφορες πηγές του δημόσιου τομέα [προϋπολογισμός της ΕΕ, συνεισφορές των κρατών μελών και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ΕΟΔ)] και από επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα.

Η πρωτοβουλία αυτή θα ενισχύσει περαιτέρω την ανταγωνιστικότητα του διαστημικού οικοσυστήματος της ΕΕ, καθώς η ανάπτυξη νέων υποδομών θα προσφέρει ακαθάριστη προστιθέμενη αξία (ΑΠΑ) ύψους 17-24 δισ. ευρώ και πρόσθετες θέσεις εργασίας στη διαστημική βιομηχανία της ΕΕ, με περαιτέρω θετικές δευτερογενείς επιπτώσεις στην οικονομία χάρη στους κατάντη τομείς που χρησιμοποιούν τις καινοτόμες υπηρεσίες συνδεσιμότητας. Οι πολίτες θα επωφεληθούν επίσης από τα τεχνολογικά πλεονεκτήματα, την αξιοπιστία και τις λειτουργικές επιδόσεις αυτών των υπηρεσιών δορυφορικών επικοινωνιών που εξασφαλίζουν διαδικτυακές συνδέσεις υψηλής ταχύτητας σε ολόκληρη την ΕΕ.

Διαχείριση της διαστημικής κυκλοφορίας

Η κοινή ανακοίνωση καθορίζει μια προσέγγιση της ΕΕ για τη διαχείριση της διαστημικής κυκλοφορίας. Στόχος είναι η ανάπτυξη συγκεκριμένων πρωτοβουλιών, τόσο επιχειρησιακών όσο και νομοθετικών, για την προώθηση της ασφαλούς, προστατευμένης και βιώσιμης χρήσης του διαστήματος, ενώ παράλληλα θα διατηρείται η στρατηγική αυτονομία της ΕΕ και η ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας. 

Η προσέγγιση της ΕΕ επικεντρώνεται σε τέσσερα στοιχεία:

  • αξιολόγηση των μη στρατιωτικών και στρατιωτικών απαιτήσεων και επιπτώσεων της διαχείρισης της διαστημικής κυκλοφορίας για την ΕΕ·
  • ενίσχυση της τεχνολογικής μας ικανότητας για την αναγνώριση και τον εντοπισμό διαστημικών σκαφών και διαστημικών υπολειμμάτων·
  • θέσπιση του κατάλληλου κανονιστικού και νομοθετικού πλαισίου·
  • σύναψη διεθνών συμπράξεων για τη διαχείριση της διαστημικής κυκλοφορίας και τη συνεργασία σε πολυμερές επίπεδο.

moneyreview.gr

Διαβάστε επίσης:

Η Κομισόν απαντάει στον Έλον Μασκ με δορυφόρους αξίας 6 δισ. ευρώ

Πόσοι Έλληνες έκαναν ακόμη ένα βήμα προς το διάστημα

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News