BUSINESS & FINANCE

Τα 4+1 αγκάθια του ΤΧΣ και των τραπεζών

Διαπραγμάτευση ΥΠΟΙΚ – θεσμών

Τα 4+1 αγκάθια του ΤΧΣ και των τραπεζών

Με ανοιχτά όλα τα κρίσιμα θέματα για τις τράπεζες πραγματοποιείται στις 25 Ιανουαρίου η συζήτηση μεταξύ της ηγεσίας του υπουργείου Οικονομικών και των επικεφαλής των θεσμών, στην οποία θα εξεταστεί το νομοσχέδιο για το ΤΧΣ.

Ο νέος νόμος θέτει ως προτεραιότητα την αποεπένδυση του Ταμείου από τις τράπεζες στις οποίες διατηρεί συμμετοχή, θέτοντας ως κύριο σκοπό του, εκτός από τη συνεισφορά του ΤΧΣ στη διατήρηση της σταθερότητας του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, «την αποτελεσματική διάθεση των μετοχών που κατέχει, βάσει συγκεκριμένης στρατηγικής διάθεσης, με στόχο την πλήρη και ολοκληρωτική αποεπένδυση σε έγκαιρο χρονικό διάστημα». Τα κρίσιμα θέματα του νομοσχεδίου που θα αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης με τους θεσμούς είναι:

• η κατάργηση του βέτο και η διατήρησή του κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις που έχουν να κάνουν με την επίδοση κάθε τράπεζας στη μείωση των κόκκινων δανείων

• τα ειδικά δικαιώματα του Ταμείου και η διασύνδεσή τους με το ποσοστό που διαθέτει το ΤΧΣ σε κάθε τράπεζα, 

• η νέα διοικητική δομή του Ταμείου και το πόσα μέλη θα μπορεί να διορίζει απευθείας το υπουργείο, χωρίς δηλαδή την έγκριση του euroworking group.

• η ευχέρεια να δίνεται bonus στα τραπεζικά στελέχη και τέλος

• η αλλαγή των κανόνων για τη σύνθεση των μελών των διοικητικών συμβουλίων των τραπεζών.

Σύμφωνα με πληροφορίες το υπουργείο Οικονομικών εμφανίζεται διατεθειμένο να περιορίσει το δικαίωμα του βέτο που έχει σήμερα το Ταμείο για μια σειρά θέματα στις τράπεζες, με εξαίρεση τις αποφάσεις που έχουν να κάνουν με την κεφαλαιακή τους ενίσχυση, όπως οι αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, η διάθεση μετοχών κλπ. Το βέτο για τα υπόλοιπα θέματα επιδιώκεται να συνδεθεί με την πρόοδο που έχει κάνει κάθε τράπεζα στη μείωση των κόκκινων δανείων, χωρίς να έχει συμφωνηθεί ακόμη πιο θα είναι το όριο, δηλαδή εάν θα είναι 5% ή 10% το ποσοστό των NPEs, βάσει του οποίου θα συμφωνηθεί ο περιορισμός του.

Αντίστοιχη διασύνδεση, αλλά με το ποσοστό που έχει σήμερα το ΤΧΣ στο μετοχικό κεφάλαιο κάθε τράπεζας επιδιώκει να επιτύχει το υπουργείο Οικονομικών και στα ειδικά δικαιώματα που έχει σήμερα το Ταμείο. Σήμερα το ΤΧΣ ελέγχει ποσοστό 40,3% στην Εθνική τράπεζα και 27% στην τράπεζα Πειραιώς. Το ποσοστό του στην Alpha Bank έχει μειωθεί στο 9%, ενώ στην Eurobank είναι μόλις 1,4%. Έτσι όσο μικρότερο είναι το ποσοστό του ΤΧΣ σε μια τράπεζα τόσο λιγότερα θα είναι και τα ειδικά δικαιώματα που διαθέτει. Υπενθυμίζεται ότι τα ειδικά δικαιώματα με βάση τον υφιστάμενο νόμο αφορούν:

α)Το δικαίωμα να ζητεί τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. 

β) Το δικαίωμα αρνησικυρίας στη λήψη οποιασδήποτε απόφασης του Δ.Σ. της τράπεζας :

i) σχετικής με τη διανομή μερισμάτων και την πολιτική παροχών και πρόσθετων απολαβών (bonus) προς τον Πρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τα λοιπά μέλη τουΔ.Σ., για όσους έχουν τη θέση ή εκτελούν καθήκοντα γενικού διευθυντή Και για τους αναπληρωτές τους

ii) που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τα συμφέροντα των καταθετών ή να επηρεάσει σοβαρά τη ρευστότητα ή τη φερεγγυότητα ή την εν γένει συνετή και εύρυθμη λειτουργία του πιστωτικού ιδρύματος (όπως επιχειρηματική στρατηγική, διαχείριση στοιχείων ενεργητικού – παθητικού κ.λπ.),

iii) που αφορά εταιρικές πράξεις που μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά τη συμμετοχή του Ταμείου στο μετοχικό κεφάλαιο της τράπεζας 

γ) Το δικαίωμα να ζητεί την αναβολή επί 3 εργάσιμες ημέρες της συνεδρίασης του Δ.Σ. της τράπεζας προκειμένου να λάβει οδηγίες από την Εκτελεστική Επιτροπή του Ταμείου. 

δ) Το δικαίωμα να ζητεί τη σύγκληση του Δ.Σ.

ε) Το δικαίωμα να εγκρίνει τον οικονομικό διευθυντή. 

Ενόψει και της χάραξης της στρατηγικής αποεπένδυσης από τις τράπεζες , το υπουργείο Οικονομικών επιδιώκει να ενισχύσει το ρόλο του στη διοίκηση του Ταμείου, διορίζοντας π.χ. απευθείας 4 από τα 7 μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου που θα συγκροτηθεί μετά και την αλλαγή της δομής του Ταμείου. Σήμερα διορίζει απευθείας μόνο ένα μέλος (και ένα μέλος προτείνει η ΤτΕ) , ενώ τα υπόλοιπα 5 μέλη του Γενικού Συμβουλίου πρέπει να εγκριθούν από τους euroworking group μετά από πρόταση της Επιτροπής Επιλογής που «ελέγχεται» από τους θεσμούς. 

Η κατάργηση του πλαφόν για τις  αμοιβές τόσο των μελών του διοικητικού συμβουλίου όσο και των στελεχών σε θέσεις γενικών διευθυντών και αναπληρωτών γενικών διευθυντών, θεωρείται σύμφωνα με πληροφορίες κρίσιμο θέμα όχι μόνο για τις τράπεζες, αλλά και για τους θεσμούς, που θεωρούν ότι, με βάση τους κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης, η απελευθέρωση των αμοιβών αποτελεί ένδειξη καλής λειτουργίας της Τράπεζας. Να σημειωθεί ότι το ΤΧΣ δεν έχει χρειαστεί μέχρι σήμερα να ασκήσει βέτο στο θέμα αμοιβών, καθώς ισχύει ο νόμος που ορίζει ότι οι αμοιβές αυτές δεν μπορούν να υπερβαίνουν το σύνολο των αποδοχών του Διοικητή της ΤτΕ, ενώ δεν επιτρέπονται τα bonus για όλο το χρονικό διάστημα συμμετοχής του πιστωτικού ιδρύματος στο πρόγραμμα κεφαλαιακής ενίσχυσης, που προκύπτει από το σχετικό νόμο. 

Κρίσιμο θέμα στην συνάντηση θα είναι και αυτό της κατάργησης των αυστηρών κριτηρίων (15ετής εμπειρία σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και 3 χρόνια θητείας ως μέλη διεθνούς τραπεζικού ομίλου) για την στελέχωση των διοικητικών συμβουλίων των τραπεζών, που εισηγείται το  υπουργείο Οικονομικών, αλλά δεν φαίνεται να βρίσκει ευήκοα ώτα στους θεσμούς, που θεωρούν ότι πρόκειται για κανόνες που έχουν λειτουργήσει και ενισχύουν την εύρυθμη λειτουργία των των ελληνικών τραπεζών. 

Διαβάστε επίσης: 

Προστασία πρώτης κατοικίας: Πού διαφωνούν οι θεσμοί για τη δεύτερη ευκαιρία

ΤΧΣ: Διοικητικές αλλαγές εν όψει της αναμόρφωσης

Αναβιώνει η στεγαστική πίστη: «Κλείδωσαν» για πολλά χρόνια φθηνά δάνεια

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News