BUSINESS & FINANCE

Sunlight: Τι περιλαμβάνει η νέα επένδυση ύψους 105 εκατ. ευρώ

Φωτ. Intimenews

Την υλοποίηση επένδυσης ύψους 105 εκατ. ευρώ στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης με αντικείμενο την παραγωγή «φιλικής ενέργειας» με καινοτόμες μπαταρίες τεχνολογιών λιθίου ανακοίνωσε σήμερα, σε συνέντευξη Τύπου, το υπουργείο Ανάπτυξης και η διοίκηση του ομίλου Sunlight. Από τα κεφάλαια αυτά πόροι 49,9 εκατ. ευρώ αντιστοιχούν σε κρατική επιχορήγηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014-2020 για ανάπτυξη καινοτόμων μπαταριών λιθίου. 

«Αναμένουμε την τυπική έγκριση εντός μηνός. Πρόκειται για μία τυπική διαδικασία. Αφορά στην πρώτη βιομηχανική ανάπτυξη καινοτόμων στοιχείων λιθίου με χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση παρότι έχουμε προχωρήσει πολύ σε ότι αφορά την παραγωγή ενέργειας από Ανανεώσιμες πηγές, έχουμε μείνει πολύ πίσω στην αποθήκευσή της. Είναι η πρώτη φορά που ελληνική εταιρεία συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Καινοτομίας Μπαταριών» ανέφερε ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γιάννης Τσακίρης, που διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις για την ένταξη του έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Το συνολικό κόστος του ερευνητικού έργου ανέρχεται σε 105,26 εκατ. ευρώ. Με τη χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ πρόκειται να καλυφθεί σημαντικό τμήμα του κόστους του έργου που αντιστοιχεί στο μεγαλύτερο μέρος του κενού χρηματοδότησης (funding gap) και ανέρχεται στα 49,9 εκατ. ευρώ. Η Sunlight θα καλύψει με ίδια κεφάλαια τα υπόλοιπα 55,26 εκατ. ευρώ του κόστους του έργου.

«Πρόκειται για μεγάλη επιτυχία της Ελλάδας στον τομέα των μπαταριών. Οι αγορές που δραστηριοποιούμαστε προβλέπεται να τριπλασιαστούν τα επόμενα χρόνια. Η επένδυσή μας θα ενισχύσει τη χώρα με άμεσα και έμμεσα οφέλη με τη δημιουργία περισσότερων από 200 νέων θέσεων εργασίας υψηλού επιπέδου και την πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού, κάνοντας πράξη το brain gain» σημείωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Sunlight Λάμπρος Μπίσαλας.

Η επένδυση θα υλοποιηθεί από το 2021 μέχρι και το 2025, περιλαμβάνοντας εκτός από την ανάπτυξη ερευνητικού έργου τη δημιουργία πιλοτικής μονάδας παραγωγής. Ουσιαστικά, με την επένδυση της Sunlight ενισχύεται το υπάρχον κέντρο έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας που λειτουργεί ήδη στην Ξάνθη. 

Τι ακολουθεί

Στο δια ταύτα της επένδυσης, σήμερα ολοκληρώθηκε η διαδικασία κοινοποίησης του ερευνητικού έργου της Sunlight, στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού (DG COMP) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με σκοπό την έγκριση καθεστώτος ενίσχυσης. Σε διάστημα ενός μήνα αναμένεται να ληφθεί η έγκριση και να ξεκινήσει το ερευνητικό έργο.             

Το ερευνητικό έργο αποσκοπεί στη δημιουργία εφαρμογών και μπαταριών για αυτοματοποιημένα οχήματα (Automated Guided Vehicles -AGVs), ηλεκτρικά λεωφορεία πόλεων, τη ναυτιλία και τα «έξυπνα» συστήματα αποθήκευσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Για τη μαζική μετάβαση από τη χρήση ορυκτών σε ηλεκτρικές λύσεις, η διαθεσιμότητα μπαταριών είναι καθοριστικός παράγοντας. Η ανάγκη για αποδοτικές μπαταρίες – στις εφαρμογές μεταφορών, ενέργειας και βιομηχανίας – αυξάνεται με γρήγορους ρυθμούς, όπως αναφέρθηκε κατά τη συνέντευξη Τύπου. Η αγορά των μπαταριών συνεχώς και αυξάνεται και προβλέπεται ότι η αξία αυτής της αγοράς στην Ευρώπη το 2025 θα φτάσει περίπου τα 250 δισ. ευρώ.

Θα δημιουργηθούν 800-1.500 έμμεσες και άμεσες θέσεις εργασίας. Περισσότερες από 200 νέες άμεσες θέσεις εργασίας θα δημιουργηθούν στην Ελλάδα (160 στη Sunlight και 40 σε συνεργαζόμενες εταιρείες), καθώς και 30 θέσεις εργασίας στις θυγατρικές της Sunlight στη Γερμανία, Ιταλία και Αμερική, που θα περιλαμβάνουν επιστημονικό προσωπικό υψηλού επιπέδου γνώσεων και εξειδίκευσης. Προβλέπεται και η συνεργασία με ΑΕΙ καθώς και η χρηματοδότηση μεταπτυχιακών και διδακτορικών ερευνητών.

Όσον αφορά το ερευνητικό έργο της Sunlight, σύμφωνα με ενημέρωση του υπουργείου Ανάπτυξης, περιλαμβάνεται στην πρόταση «Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα  Καινοτομίας Μπαταριών» (“European Battery Innovation” – EuBatIn), η οποία αποτελεί “Important Project of Common European Interest” (IPCEI) και επιτυγχάνει έτσι τη δυνατότητα εξασφάλισης κρατικής ενίσχυσης συμβατής με την εσωτερική αγορά. Είναι η πρώτη ελληνική εταιρεία που συμμετέχει σε συνεργασία εταιρειών που διαμορφώνουν κοινή πρόταση με τη μορφή IPCEI. Στο πλαίσιο του IPCEI κάθε συμμετέχουσα εταιρεία λαμβάνει κρατική ενίσχυση από τη χώρα προέλευσής της.

Τα βασικά κριτήρια απόφασης του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την επιχορήγηση της Sunlight ήταν ο καινοτόμος χαρακτήρας του ερευνητικού έργου στην αποθήκευση ενέργειας και η έμμεση και άμεση ωφέλεια για τη χώρα και το «πράσινο μέλλον» της ενέργειας.

Στο επίκεντρο του πράσινου deal

Σύμφωνα με το υπουργείο Ανάπτυξης, σε συνέχεια της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας (European Green Deal), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέτει στον σχεδιασμό της τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 55%  έως το 2030 σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990, γεγονός που απαιτεί την περαιτέρω απανθρακοποίηση και την ενίσχυση των φιλικών προς το περιβάλλον πηγών ενέργειας.

Με το Green Deal αναγνωρίζεται ότι η  προώθηση νέων μορφών συνεργασίας στη βιομηχανία και των επενδύσεων σε στρατηγικές αλυσίδες αξίας είναι αποφασιστικής σημασίας για την επίτευξη των στόχων του Green Deal. Η Επιτροπή θα συνεχίσει να υλοποιεί το στρατηγικό σχέδιο δράσης για τις μπαταρίες και να στηρίζει την «Ευρωπαϊκή Συμμαχία για τις Μπαταρίες».

Ως μία δυναμική εταιρεία τεχνολογίας στην παραγωγή μπαταριών για τη διεθνή αγορά αποθήκευσης ενέργειας, η SUNLIGHT επιδιώκει τη μεταμόρφωσή της στα νέα δεδομένα της αγοράς και την ανάπτυξή της με έμφαση σε φιλικές προς το περιβάλλον μορφές χρήσης και αποθήκευσης της ενέργειας.

Τι είναι το IPCEI

Όπως εξηγεί το υπουργείο Ανάπτυξης, πρόκειται για ένα σημαντικό έργο Κοινού Ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος (IPCEI), μια συγκεκριμένη δυνατότητα εξασφάλισης κρατικής ενίσχυσης συμβατής με την εσωτερική αγορά. Το 2014 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπογράμμισε τον ρόλο των IPCEI εκδίδοντας σχετική Ανακοίνωση που καθορίζει τους όρους εφαρμογής αυτής της δυνατότητας (2014/C 188/02).

Η ΕΕ στηρίζει την εφαρμογή των αρχών της Ανακοίνωσης αυτής στην έρευνα και την καινοτομία στον ευρωπαϊκό τομέα προτεραιότητας των μπαταριών.

Η παραγωγή μπαταριών στην Ευρώπη έχει στρατηγικό ενδιαφέρον για την οικονομία και την κοινωνία μας, λόγω των δυνατοτήτων της σε ό,τι αφορά τις καθαρές μεταφορές και την ενέργεια, τη δημιουργία θέσεων εργασίας, τη βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητα. Η εστίαση στην αναβάθμιση της καινοτομίας στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος European Battery Innovation (EuBatIn) αποδίδει ισχυρές βιομηχανικές συνεργασίες. Τα Σημαντικά Έργα Κοινού Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος εξομαλύνουν την πορεία για τις δημόσιες αρχές και τις βιομηχανίες από διάφορα κράτη-μέλη ώστε να ενοποιήσουν και να σχεδιάσουν φιλόδοξα έργα καινοτομίας με θετικά αποτελέσματα πάνω σε βιομηχανικούς τομείς και περιοχές.

moneyreview.gr

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News