Business & Finance Πέμπτη 4/11/2021, 16:19
BUSINESS & FINANCE

Επιτροπή Παιγνίων: Εγκρίθηκαν τροποποιήσεις του νομοθετικού πλαισίου από τη Βουλή

Επιτροπή Παιγνίων: Εγκρίθηκαν τροποποιήσεις του νομοθετικού πλαισίου από τη Βουλή

Σε οργανωτική και επιχειρησιακή ανάταξη προσβλέπει η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) μέσω των νομοθετικών ρυθμίσεων που υπερψηφίστηκαν σήμερα στη Βουλή. Η υλοποίησή τους, με την έκδοση των σχετικών αποφάσεων, θα ξεκινήσει άμεσα, ενώ σύντομα πρόκειται να υποβληθούν στον υπουργό Οικονομικών συγκεκριμένες προτάσεις περί νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων, με στόχο τη βελτίωση της λειτουργίας της αγοράς.

Σε σχετικό του μήνυμα, ο πρόεδρος, Δημήτρης Ντζανάτος, αφήνει να εννοηθεί ότι η ΕΕΕΠ έχει ανάγκη από αναδιαμόρφωση, αφού από την έναρξη της λειτουργίας της το 2013 μέχρι σήμερα, η Αρχή έχει χάσει 131 στελέχη, εν μέρει λόγω χαμηλών αποδοχών και ανεπαρκών κινήτρων σε σχέση με το φόρτο εργασίας μετά τη μείωση των ατόμων.

Επίσης, τα εναπομείναντα 42 στελέχη έχουν παραμείνει με αποσπάσεις λόγω γραφειοκρατικών αγκυλώσεων και αδράνειας των συναρμόδιων φορέων και υπηρεσιών. Όπως επισημαίνει ο Δημήτρης Ντζανάτος, οι αμοιβές για το προσωπικό το 2015 ήταν 4,5 εκ. ευρώ ενώ σήμερα το αντίστοιχο ποσό ανέρχεται περίπου σε 1,1 εκ. ευρώ, καταγράφοντας πτώση της τάξης του 76%.

Όσον αφορά τα έσοδα, το 2019, πριν την επέλαση της πανδημίας, τα άμεσα έσοδα από τη συμμετοχή του δημοσίου στο μικτό κέρδος των παιγνίων ανερχόταν περίπου στα 850 εκατ. ευρώ, ενώ τα συνολικά άμεσα έσοδα, συμπεριλαμβανομένων και των φόρων εισοδήματος σε περίπου 1.060 χιλ. ευρώ. Για το 2021 τα συνολικά άμεσα έσοδα υπολογίζονται σε περίπου 1,2 δισ. ευρώ και για το 2025 σε 1,8 δισ. ευρώ.

Ο πρόεδρος της ΕΕΕΠ σημειώνει πως η Αρχή έχει φέρει σε πέρας ένα τεράστιο έργο, συμπεριλαμβανομένου του εκσυγχρονισμού του κανονιστικού πλαισίου για τα παίγνια, της αδειοδότησης της αγοράς των διαδικτυακών παιγνίων, της χορήγησης της άδειας του Καζίνο στο Ελληνικό και τη μεταφορά του Καζίνο της Πάρνηθας.

Οι ρυθμίσεις που ψηφίστηκαν δεν λύνουν όλα τα θεσμικού χαρακτήρα προβλήματα, όπως επισημαίνει ο πρόεδος της ΕΕΕΠ, αλλά δημιουργούν τις προϋποθέσεις σταθεροποίησης και ανάταξης της ΕΕΕΠ στο οργανωτικό και λειτουργικό επίπεδο. Ειδικότερα:

  • Τα αποσπασμένα στελέχη που έχουν παραμείνει, μπορούν να μεταταχθούν με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, γεγονός που θα σταθεροποιήσει τον αριθμό του και θα εξαλείψει την αβεβαιότητα που κυριαρχούσε.
  • Δίνεται η δυνατότητα, πάντα μέσα στα περιθώρια των δυνατοτήτων που παρέχει ο δημόσιος τομέας, για άμεση κάλυψη κενών στη στελέχωση και σταδιακά για τη διαμόρφωση μίας επαρκώς, λειτουργικής και αποδοτικής οργανωτικής δομής
  • Είναι πλέον εφικτό, μέσα από συγκεκριμένες διαδικασίες, να θεσπιστούν ικανά κίνητρα απόδοσης που θα αναβαθμίσουν τις αμοιβές του προσωπικού που θα συμβάλλει με την προσφορά και την παραγωγικότητά του στην επιτυχή άσκηση του έργου της Αρχής. Εξάλλου, με τον τρόπο αυτό η ΕΕΕΠ θα γίνει περισσότερο ελκυστική και για άλλα στελέχη του δημόσιου τομέα υψηλής εξειδίκευσης.
  • Δίνεται η δυνατότητα σύναψης προγραμματικών συμβάσεων με εκπαιδευτικά ιδρύματα και άλλους φορείς, ώστε τόσο η αγορά των παιγνίων όσο και Αρχή, να συνδεθούν στο ερευνητικό πεδίο, στην εκπαίδευση και την επιμόρφωση με τα πανεπιστήμια και άλλους εκπαιδευτικούς φορείς, συμβάλλοντας με τη δράση τους στην αναβάθμιση της ποιότητας και της παραγωγικότητας του κλάδου.
  • Τέλος, δίνεται η δυνατότητα αναδιοργάνωσης του ελεγκτικού μηχανισμού, εναρμονίζοντας τις ώρες εργασίας του ελεγκτικού μηχανισμού με αυτές της αγοράς, ώστε η εποπτεία και ο έλεγχος να καθίστανται ευχερέστερα και να αντιμετωπίζονται έγκαιρα τα επιμέρους ζητήματα που προκύπτουν κατά τη διεξαγωγή.

moneyreview.gr

Διαβάστε επίσης:

«Ναι» στη μεταφορά του Καζίνο Πάρνηθας στο Μαρούσι

Lamda: Το καζίνο παραμένει μέρος του σχεδίου για το Ελληνικό

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News