Business & Finance Δευτέρα 4/10/2021, 10:28
BUSINESS & FINANCE

Παπουτσάνης: Αύξηση 24% στον κύκλο εργασιών το εννεάμηνο

Αύξηση 24% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο κατέγραψε ο κύκλος εργασιών της Παπουτσάνης ΑΒΕΕ κατά το εννεάμηνο του 2021. Συγκεκριμένα, το σύνολο των πωλήσεων της εταιρείας για τη συγκεκριμένη περίοδο, ανήλθε σε 38,2 εκατ. ευρώ, έναντι 30,8 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020.

Σύμφωνα με την εταιρεία, οι κύριοι λόγοι που συνέβαλαν στην αύξηση του κύκλου εργασιών ήταν οι υψηλές επιδόσεις που σημείωσε η εταιρεία στις κατηγορίες των επώνυμων προϊόντων, εξαιρουμένων των αντισηπτικών, παραγωγών για τρίτους και στις πωλήσεις σαπωνόμαζας. Προς αυτή την κατεύθυνση συνέβαλε και η έστω μερική ανάκαμψη της ξενοδοχειακής αγοράς, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το 22% των συνολικών εσόδων προέρχεται από πωλήσεις επωνύμων προϊόντων της Παπουτσάνης στην Ελλάδα και το εξωτερικό, το 11% από πωλήσεις προς την ξενοδοχειακή αγορά, το 51% από παραγωγές προϊόντων για τρίτους και το 16% από βιομηχανικές πωλήσεις σαπωνομαζών.

Οι εξαγωγές της εταιρείας Παπουτσάνης ανήλθαν σε 22,5 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2021, που αντιπροσωπεύει το 59% του συνολικού κύκλου εργασιών, καταγράφοντας αύξηση ύψους 55% με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Όπως ανέφερε ο Μενέλαος Τασόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος της Παπουτσάνης ΑΒΕΕ, σχολιάζοντας τα αποτελέσματα της εταιρείας, η σταθερή ενίσχυση των οικονομικών επιδόσεων της Παπουτσάνης, δημιουργεί αισιοδοξία για την περαιτέρω αναπτυξιακή της πορεία. «Η έμφαση στην καινοτομία σε συνδυασμό με ανάπτυξη προϊόντων μεγαλύτερης προστιθέμενης αξίας, στην προώθηση των επώνυμων προϊόντων αλλά και οι σημαντικές επενδύσεις σε βιομηχανικό εξοπλισμό, έρευνα και ανάπτυξη αλλά εξίσου σημαντικό και σε ανθρώπινο δυναμικό που συνεχίζουν να υλοποιούνται, αποδεικνύεται ότι αποδίδουν» επισήμανε. 

Ο κ. Τασόπουλος εκτίμησε πως για το τελευταίο τρίμηνο του έτους θα επιτευχθεί περαιτέρω σημαντική ανάπτυξη σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2020, χάρη στις νέες συνεργασίες που είναι σε εξέλιξη αλλά και τη βελτίωση των ρυθμών ανάπτυξης της ξενοδοχειακής αγοράς στην Ελλάδα και εξωτερικό. «H σημερινή συγκυρία των ιστορικά υψηλών ναύλων από την ευρύτερη περιοχή της Ασίας σε συνδυασμό με τις μεγάλες καθυστερήσεις στις παραδόσεις μας ευνοούν σημαντικά και όσον αφορά τις πωλήσεις ξενοδοχειακών προϊόντων αλλά και περισσότερο ίσως σαπωνόμαζας ακόμα και αν πρόκειται για τους πιο βασικούς τύπους (commodities) που παραδοσιακά εξυπηρετούνται από την Ινδονησία και Μαλαισία» σημείωσε. 

Οι επιδόσεις ανά τομέα δραστηριότητας

Επώνυμα προϊόντα

Οι πωλήσεις επώνυμων προϊόντων, εξαιρουμένων των αντισηπτικών, αυξήθηκαν κατά 44% το εννεάμηνο του 2021 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020  και κατά  2% συμπεριλαμβανομένου του αντισηπτικού. Σημειώνεται ότι κατά το 2020 η συγκεκριμένη κατηγορία ωφελήθηκε σημαντικά από τις αυξημένες πωλήσεις αντισηπτικών, ως συνέπεια της πανδημίας του COVID-19.

Ξενοδοχειακά προϊόντα

Η κατηγορία κατά το εννεάμηνο του 2021 αυξήθηκε κατά 48% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020. Εκτιμάται βελτίωση του ρυθμού ανάπτυξης κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2021, αλλά και για το σύνολο του έτους, καθώς τα μηνύματα από την αγορά ξενοδοχειακών είναι ιδιαιτέρως θετικά, κυρίως στο εξωτερικό.

Προϊόντα τρίτων (βιομηχανικές πωλήσεις, ιδιωτική ετικέτα)

Η συγκεκριμένη κατηγορία παρουσίασε αύξηση 27% σε σχέση με το εννεάμηνο του 2020. Η ανάπτυξη αυτή προήλθε κυρίως από την περαιτέρω σημαντική διεύρυνση συνεργασιών με πολυεθνικές εταιρείες του εξωτερικού για την παραγωγή των προϊόντων τους, συνεργασίες που έχουν ήδη ξεκινήσει από το 2019 και συνεχίζουν να αναπτύσσονται. 

Βιομηχανικές πωλήσεις σαπωνομαζών

Η συγκεκριμένη κατηγορία αναπτύχθηκε κατά 38% και αφορά κυρίως εξαγωγές. Η ανάπτυξη οφείλεται στην εδραίωση της εταιρείας ως ενός από τους βασικότερους προμηθευτές ειδικών σαπωνωμαζών στη διεθνή αγορά, στη συνεχή διεύρυνση του πελατολογίου αλλά και στην προσφερόμενη γκάμα προϊόντων.  Η παράλληλη έναρξη διάθεσης των συνθετικών σαπωνομαζών, ειδικών προϊόντων, πολύ θετικού οικολογικού αποτυπώματος και μεγάλης προστιθέμενης αξίας, εκτιμάται ότι θα ενισχύσει  περαιτέρω την κατηγορία.

Διανομή μερίσματος από κέρδη προηγούμενων χρήσεων

Σημειώνεται ότι την 01.10.2021 το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τη διανομή επιπλέον μερίσματος από τα κέρδη του οικονομικού έτους (χρήσης) 2020 στους δικαιούχους μετόχους συνολικού ποσού ευρώ 539.536,74, το οποίο σήμερα αντιστοιχεί σε 0,02 ευρώ ανά μετοχή, εξαιρουμένων σύμφωνα με το άρθρο 50 παρ. 1 περ. β) των ιδίων μετοχών της εταιρείας, που σήμερα ανέρχονται σε 28.007. Ως έχει η κατάσταση σήμερα το ποσό αυτό αντιστοιχεί σε καθαρό πληρωτέο μέρισμα 0,019 ευρώ ανά μετοχή μετά την παρακράτηση φόρου ποσοστού 5%. Όπως διευκρινίζεται σε σχετική ανακοίνωση, το ποσό του μερίσματος ανά μετοχή είναι δυνατόν να αλλάξει στην περίπτωση που, μέχρι την ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων του μερίσματος, η εταιρεία έχει αποκτήσει και άλλες ίδιες μετοχές, οπότε το ποσό μερίσματος που αντιστοιχεί σε αυτές θα προσαυξήσει το μέρισμα των λοιπών μετοχών.

Θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση για τις ημερομηνίες αποκοπής και πληρωμής. Για περισσότερες πληροφορίες οι μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της εταιρείας.

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News