ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Το come back της Άβαξ – Η ακτινογραφία των μεγεθών α’ εξαμήνου

Φωτ. ΑΒΑΞ

Οριστικά φαίνεται ότι εγκαταλείπει ο όμιλος Άβαξ το σερί ζημιών των προηγούμενων χρήσεων. Τουλάχιστον αυτή την τάση φανερώνουν τα οικονομικά αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου της φετινής χρονιάς, με την εισηγμένη να καταγράφει βελτίωση κερδοφορίας και κύκλου εργασιών. Οι καλύτερες επιδόσεις σχετίζονται και με την κινητικότητα στις κατασκευές, με τον όμιλο να εκτιμά πως to 2021 “θα σημάνει την έξοδο από μία παρατεταμένη περίοδο στασιμότητας της κατασκευαστικής δραστηριότητας και ζημιογόνων οικονομικών αποτελεσμάτων ως απότοκο της οικονομικής κρίσης με αναπλήρωση  του  χαμένου  εδάφους  του  2020  και  επιτάχυνση  του  ρυθμού  εκτέλεσης όλων  των  παλαιότερων  έργων”.

Παρόλ’αυτά, η Άβαξ διαπιστώνει καθυστερήσεις στα υπό εκτέλεση έργα, όπως και στις διαδικασίες των διαγωνισμών στις αναθέσεις νέων έργων.

Μεγέθη

Σε επίπεδο ομίλου, η Άβαξ, σε ετήσια βάση, παρουσιάζει αυξημένο κύκλο εργασιών κατά 24,7%, στα 324,3 εκατ. ευρώ, κόστος πωλήσεων 299,5 εκατ. ευρώ και κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (Ebitda) ύψους 20,4 εκατ. ευρώ. Διψήφια αύξηση, κατά 23,3% εμφανίζει και η κερδοφορία προ φόρων που είναι ύψους 7,6 εκατ. ευρώ, αλλά τα κέρδη μετά φόρων υποχωρούν σε 5,6 εκατ. ευρώ από 10,5 εκατ. ευρώ, οπότε ο καταβλητέος φόρος ήταν μειωμένος. Τα ίδια κεφάλαια του ομίλου διαμορφώθηκαν σε 98,6 εκατ. ευρώ έναντι 90,5 εκατ. στο τέλος του 2020, ενώ ο καθαρός δανεισμός της εταιρείας ανέρχεται σε 485 εκατ. ευρώ και είναι μειωμένος (-5%), συγκριτικά με τα τέλη του 2020.

Ως αποτέλεσμα πολυάριθμων χρήσεων με αρνητικά αποτελέσματα, η Άβαξ έχει συσσωρεύσει ζημίες ύψους 419,3 εκατ. ευρώ, ενώ η δραστηριότητα εντός Ελλάδας παρέμεινε ζημιογόνος το πρώτο εξάμηνο (-10,5 εκατ. ευρώ).

Ωστόσο, η Άβαξ έχει επιστρέψει σε εισροές από την λειτουργία, οι οποίες ανήλθαν σε 366,2 χιλ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο έναντι -21,3 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2020. Οι εισροές από επενδύσεις αυξήθηκαν σε 41,4 εκατ. ευρώ από 19,8 εκατ. ευρώ, με τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα να διαμορφώνονται σε 50,2 εκατ. ευρώ.

Ανά τομείς δραστηριότητας, όπως φαίνεται από τα γραφήματα του Moneyreview.gr, η Άβαξ εμφανίζει βελτίωση εσόδων και Ebitda σε όλους, εξαιρουμένης της ενέργειας όπου υπάρχουν ζημίες.

Άβαξ, έσοδα ανά τομέα 'α εξαμήνου

Ανά τομείς

Στις κατασκευές, όπου διαθέτει ανεκτέλεστο 1,7 δισ. ευρώ, τα βελτιωμένα μεγέθη αποδίδονται στη βελτίωση του μείγματος έργων, ιδίως  στη  μητρική,  στην  απεμπλοκή  από  παλαιότερα  ζημιογόνα  έργα  στον  Περσικό  Κόλπο,  και στην πλήρη αποκατάσταση  της λειτουργίας  των εργοταξίων και  της  διεθνούς εφοδιαστικής αλυσίδας. Τα  διεθνή έργα αύξησαν περαιτέρω  την αναλογία  τους έναντι  των εγχώριων έργων, φτάνοντας στο πρώτο εξάμηνο  του  2021  το  75%  του  συνόλου  των  εσόδων  από κατασκευές.  Η  συμμετοχή  του  διεθνούς σκέλους  των κατασκευών στο συνολικό μείγμα εσόδων αυξήθηκε ελαφρώς, φτάνοντας  το 59% το πρώτο εξάμηνο, έναντι 57% στο αντίστοιχο εξάμηνο του 2020 και του 2019. Το μεγαλύτερο έργο που εκτελεί η εταιρεία είναι η πρώτη φάση της γραμμής 4 του Μετρό.  

Πώς αντιμετωπίζει ο όμιλος τις αυξήσεις  στο  κόστος  των  υλικών  και  στο  κόστος  μεταφοράς;  Στο εσωτερικό  αντιμετωπίζονται  με  τις  συμβατικές  αναθεωρήσεις  τιμών, ενώ  στο  εξωτερικό,  που  δεν  προβλέπονται αναθεωρήσεις  τιμών,  συμπεριλαμβάνονται  στο  κόστος  παραγωγής.

Άβαξ, Ebitda ανά τομέα 'α εξαμήνου

Στις παραχωρήσεις, όπου καταγράφεται βελτίωση μεγεθών, τα κυκλοφοριακά δεδομένα συνεχίζουν να βελτιώνονται, προσεγγίζοντας  ή και ξεπερνώντας σε ορισμένες περιπτώσεις τα στοιχεία της αντίστοιχης περιόδου προ της πανδημίας. Στην Αττική Οδό καταγράφεται αύξηση κυκλοφορίας κατά 4%

Στην ενέργεια, τα  κυριότερα  ενεργειακά  έργα  σε  εξέλιξη  περιλαμβάνουν την  μελέτη και κατασκευή  σταθμού  ενέργειας  ισχύος 1.650MW στο Ιράκ, την μελέτη και κατασκευή συστήματος αποθείωσης καυσαερίων στη λιγνιτική μονάδα V ισχύος 375ΜWe του σταθμού παραγωγής ενέργειας  του Αγίου Δημητρίου στην Κοζάνη, και τον αγωγό φυσικού αερίου IGΒ για  τη διασύνδεση  των δικτύων φυσικού αερίου Ελλάδας και Βουλγαρίας.

Στον  τομέα  της  παραγωγής  ενέργειας,  η  100%  θυγατρική  Volterra  διαθέτει  ένα  χαρτοφυλάκιο  δέκα έργων ΑΠΕ  συνολικής  ισχύος  285MW,  τα  οποία  βρίσκονται  σε  διάφορα στάδια  ανάπτυξης  (σε  λειτουργία,  έτοιμα  προς  κατασκευή  ή  υπό  κατασκευή,  έτοιμα  για  συμμετοχή  στις ανταγωνιστικές διαδικασίες, και σε ανάπτυξη).

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News