BUSINESS & FINANCE

Εθνική 2.0 – Ταμείο Ανάκαμψης: Εγκρίσεις επενδυτικών σχεδίων σε 1-2 μήνες

Εθνική 2.0 – Ταμείο Ανάκαμψης: Εγκρίσεις επενδυτικών σχεδίων σε 1-2 μήνες

Ταχείες διαδικασίες στις εγκρίσεις των επιχειρηματικών σχεδίων που θα αιτηθούν χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης θα εξασφαλίσει η Εθνική τράπεζα μέσα από το πρόγραμμα «Εθνική 2.0» που έχει εκπονήσει για την υποστήριξη των επενδυτικών προτάσεων που θα ενταχθούν στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. 

Τις πρωτοβουλίες υποστήριξης των επιχειρήσεων παρουσίασε χθες η διοίκηση της Εθνικής σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής παρουσία του αναπληρωτή υπουργού Οικονομίας Θεόδωρου Σκυλακάκη, ο οποίος χαρακτήρισε την ενεργοποίηση των κεφαλαίων του Ταμείου «τεράστια ευκαιρία για τη χώρα μας, προκειμένου να καλυφθεί το επενδυτικό κενό που έχει δημιουργηθεί την τελευταία δεκαετία». «Οι επενδύσεις στη χώρα μας τα τελευταία 10 χρόνια αντιστοιχούν στο μισό των επενδύσεων που πραγματοποιούν οι άμεσοι ανταγωνιστές μας και αν δεν καταφέρουμε να απορροφήσουμε τον όγκο των δανείων που έχουμε εξασφαλίσει μέσω του Ταμείου θα οδηγηθούμε σε απαξίωση κεφαλαίου», σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Σκυλακάκης. 

Οι τράπεζες θα έχουν κυρίαρχο ρόλο στην έγκριση των επενδυτικών σχεδίων και όπως υπογράμμισε ο CEO της ΕΤΕ Παύλος Μυλωνάς η Τράπεζα έχει δημιουργήσει την κατάλληλη υποδομή και έχει συστήσει ειδική ομάδα που έχει αναλάβει την ενημέρωση και την καθοδήγηση των επιχειρήσεων. Στόχος όπως εξήγησε ο Γενικός Διευθυντής Εταιρικής και Επενδυτικής Τραπεζικής της ΕΤΕ Βασίλης Καραμούζης είναι «η εγκριτική διαδικασία να μην ξεπερνά τους 2 μήνες για μεγάλα επενδυτικά έργα και τον 1 μήνα για μεσαία επιχειρηματικά σχέδια». 

Σε ότι αφορά τις μικρότερες επιχειρήσεις όπως υπογράμμισε η Γενική Διευθύντρια Λιανικής Τραπεζικής της ΕΤΕ Χριστίνα Θεοφιλίδη δίνεται η δυνατότητα οι δανειοδοτήσεις έως 25.000 ευρώ να εγκρίνονται εντός 48 ωρών. Με βάση έρευνα που έχει πραγματοποιήσει η Τράπεζα διαπιστώνεται έντονο κενό ενημέρωσης και για αυτό η Τράπεζα έχει δημιουργηθήσει ειδική πλατφόρμα, μέσω της οποίας οι μικρές επιχειρήσεις θα καθοδηγούνται για το ποιο προϊόν είναι κατάλληλο.

Η κατεύθυνση που υιοθετεί η Εθνική τράπεζα στοχεύει επίσης στην ευελιξία της εγκριτικής διαδικασίας, καθώς όπως υπογράμμισε ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου «θα πρέπει να είμαστε ανοιχτόμυαλοι σε ότι αφορά τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων και να μην κοιτάμε μόνο το παρελθόν αλλά να κοιτάμε και μπροστά». «Η Τράπεζα θα πρέπει να φύγει από τη λογική του να αξιολογεί μόνο με ιστορικά στοιχεία την βιωσιμότητα των επιχειρηματικών σχεδίων και να επικεντρώσει στις μελλοντικές ροές (cash flow), που θα της επιτρέψουν να αποπληρώσει το δάνειο», σημείωσε ο κ. Μυλωνάς διευκρινίζοντας ωστόσο ότι από τη συζήτηση για το ποιες επιχειρήσεις θεωρούνται bankable θα πρέπει να εξαιρεθούν οι μισές περίπου από τα 900.000 ΑΦΜ που είναι καταγεγραμμένα, καθώς πρόκειται κυρίως για επιχειρήσεις με έναν μόνο εργαζόμενο. Στόχος της Εθνικής είναι να κινητοποιήσει ένα συνολικό οικοσύστημα τραπεζικών υπηρεσιών, που όπως υπογράμμισε ο κ. Καραμούζης δεν θα εξαντλείται στο δανεισμό, αλλά «θα περιλαμβάνει κεφάλαια κίνησης με τη μορφή bridge financing, αντιστάθμιση κινδύνου, έκδοση εγγυητικών επιστολών κ.α. με στόχο ο επενδυτής να επικεντρώνεται αποκλειστικά στην επένδυσή του». 

Από την πλευρά του ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Θεόδωρος Σκυλακάκης παρότρυνε τις επιχειρήσεις να βελτιώσουν το τραπεζικό τους προφίλ προκειμένου να ανακτήσουν πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό και αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η κυβέρνηση για να δώσει κίνητρα ώστε να αποκαλύψουν τα πραγματικά τους εισοδήματα και τα κέρδη. Μεταξύ αυτών η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, του φόρου εισοδήματος και του φόρου μερισμάτων, αλλά και η διασύνδεση της επιδότησης με τις πληρωμές μέσω ηλεκτρονικών συναλλαγών, προϋποθέσεις που «στόχο έχουν να ανοίξουν για τις επιχειρήσεις που δεν δήλωναν έως τώρα εισοδήματα, την πόρτα στον τραπεζικό δανεισμό».

Το πρόγραμμα διασφαλίζει χώρο για όλες τις επιχειρήσεις – μικρές και μεγάλες – που θα θεωρηθούν επιλέξιμες με βάση τους στόχους του Ταμείου Ανάκαμψης εξήγησε ο κ. Σκυλακάκης. Υπογράμμισε ωστόσο ότι το όφελος θα είναι μεγαλύτερο για τις μικρές, που σήμερα δανείζονται με υψηλότερα επιτόκια και για τις οποίες το κόστος δανεισμού θα μειωθεί στο μισό. Τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης θα καλύπτουν από 30% έως 50% το κόστος του επιχειρηματικού σχεδίου και κατευθύνονται σε επενδυτικά σχέδια που εμπίπτουν σε πέντε κατηγορίες: α) ψηφιακός μετασχηματισμός, β) πράσινη μετάβαση, γ) εξωστρέφεια, δ) ανάπτυξη οικονομιών κλίμακας μέσω συνεργασιών, εξαγορών και συγχωνεύσεων, ε) καινοτομία – έρευνα & ανάπτυξη. Η κλιμάκωση μεταξύ του 30% και του 50% βασίζεται στον βαθμό μεγαλύτερης συνεισφοράς σε καθεμία από τις πέντε κατηγορίες, ή/και σε συνδυασμό τους. Η αξιολόγηση των επιλεξιμοτήτων θα γίνεται από ανεξάρτητους ελεγκτές, ενώ η φερεγγυότητα του επενδυτικού σχεδίου θα αξιολογείται από τα τραπεζικά ιδρύματα. Για το κάθε επενδυτικό σχέδιο απαιτείται τουλάχιστον 20% ίδια συμμετοχή του επενδυτή και τουλάχιστον 30% πόροι τρίτων. Τα επιχειρηματικά σχέδια θα αξιολογούνται με βάση τη μέθοδο FIFO – First in First Out και βασική προϋπόθεση είναι η τήρηση του κανόνα de minimis που περιορίζει το ύψος των κρατικών ενισχύσεων εντός συγκεκριμένου ορίου. 

Συνολικά θα μοχλευθούν 32 δισ. ευρώ, από τα οποία τα 12,7 δισ. ευρώ θα είναι ο δανεισμός από τις  τράπεζες και άλλα 6,6 δισ. ευρώ θα είναι η ίδια συμμετοχή των επιχειρήσεων. Με 5 δισ. ευρώ έχει δεσμευθεί ότι θα συμμετάσχει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και 500 εκατ. ευρώ η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης. Το επόμενο διάστημα αναμένεται η πρόσκληση προς τις εμπορικές τράπεζες και η υπογραφή των επιχειρησιακών συμφωνιών τόσο με την EIB όσο και με την ΕBRD, δημιουργώντας ισχυρό ανταγωνισμό μεταξύ του τραπεζικού συστήματος και των ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών οργανισμών.

Βασική καινοτομία του Ταμείου όπως έχει σχεδιαστεί, είναι η δυνατότητα ένταξης επιχειρηματικών σχεδίων που εξυπηρετούν συγχωνεύσεις, εξαγορές ή συνεργασίες επιχειρήσεων. Προϋπόθεση είναι ο μέσος συνολικός κύκλος εργασιών κατά τα 3 προηγούμενα έτη των νομικών προσώπων που μετέχουν, να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά 50% του κύκλου εργασιών του νομικού προσώπου με τον μεγαλύτερο μέσο κύκλο εργασιών μεταξύ των νομικών προσώπων που μετέχουν στην συγχώνευση, την εξαγορά ή τη συνεργασία κατά την ίδια περίοδο. «Ενθαρρύνουμε τις μεγέθυνση των επιχειρήσεων με μακροχρόνια στόχευση για τη δημιουργία οικονομιών κλίμακος» υπογράμμισε ο κ. Σκυλακάκης, εξηγώντας ότι στο στόχο αυτό μπορούν να ενταχθούν και κλάδοι που δεν είναι επιλέξιμοι, ενώ αναγνωρίζεται ως δαπάνη κεφάλαιο κίνησης και έξοδα marketing σε ποσοστό έως 30% του επενδυτικού σχεδίου.

 

 

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News