BUSINESS & FINANCE

Η προστασία της πρώτης κατοικίας στο τραπέζι κυβέρνησης – θεσμών

φωτ. InTime News

Ο Φορέας Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων και η επιδότηση των ευάλωτων νοικοκυριών προκειμένου να διατηρήσουν το δικαίωμα να παραμείνουν στην πρώτη τους κατοικία, αναμένεται να τεθεί στο επίκεντρο των συζητήσεων της κυβέρνησης με τους θεσμούς που ξεκινούν αυτή την εβδομάδα. Το υπουργείο Οικονομικών έχει έτοιμη την πρόσκληση που θα ανοίγει τη διαγωνιστική διαδικασία για την ανάδειξη του προτιμητέου επενδυτή, ο οποίος θα πρέπει να εισφέρει επαρκή κεφάλαια για την αγορά των κατοικιών και να διαθέτει προηγούμενη εμπειρία στη διαχείριση ακινήτων. Η πρόσκληση αναμένεται να δημοσιευθεί εντός του Σεπτεμβρίου με στόχο ο Φορέας να συσταθεί στις αρχές του επόμενου χρόνου. 

Η δημιουργία ενός Φορέα στον οποίο θα μπορούν τα ευάλωτα νοικοκυριά να μεταβιβάσουν την πρώτη τους κατοικία όταν έχουν κόκκινα δάνεια στις τράπεζες προκειμένου να αποφύγουν την έξωση, προβλέπεται στο νόμο για την ρύθμιση οφειλών και την παροχή δεύτερης ευκαιρίας (πτωχευτικό νόμο). Ο Φορέας Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων θα χρηματοδοτηθεί με ιδιωτικά κεφάλαια και θα αγοράζει τα ακίνητα μέσω πλειστηριασμού στην εμπορική τους αξία. 

Η προστασία της πρώτης κατοικίας μέσω του Φορέα Επαναμίσθωσης Ακινήτων θα συνοδευτεί με ειδικό πρόγραμμα επιδότησης από το δημόσιο. Δικαίωμα επιδότησης θα έχουν όσοι θεωρούνται ευάλωτοι με βάση την οικονομική τους κατάσταση και το δηλώσουν στην πλατφόρμα της Ειδικής Γραμματείας Ιδιωτικού Χρέους, που άνοιξε στις αρχές Ιουλίου. Ήδη 1.700 ευάλωτα νοικοκυριά έχουν κάνει αίτηση στην πλατφόρμα αποδεχόμενοι να παραχωρήσουν και το ακίνητό τους στον Φορέα, όταν αυτός τεθεί σε λειτουργία.

Έως ότου συσταθεί ο Φορέας και προκειμένου να αποτραπεί ο πλειστηριασμός αυτών των ακινήτων, οι τράπεζες έχουν προτείνει ένα μεταβατικό καθεστώς για την επιδότηση του ενοικίου κατά το ίδιο μοντέλο. Κάνοντας αίτηση στην πλατφόρμα και εφόσον η περιουσιακή και οικονομική τους κατάσταση τεκμηριώνει τον χαρακτηρισμό τους ως ευάλωτου, τα νοικοκυριά αυτά θα παίρνουν ένα πιστοποιητικό και βάσει αυτού θα μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα επιδότησης της μηνιαίας δόσης από το Δημόσιο.

Το πρόγραμμα αναμένεται να συζητηθεί με τους θεσμούς και σύμφωνα με την πρόταση που έχουν καταθέσει οι τράπεζες θα τεθεί σε ισχύ πριν τη σύσταση του Φορέα, με στόχο όπως αναφέρεται στη σχετική πρόταση «να γεφυρώσει τη νομοθετική υποχρέωση ένταξης στον Φορέα έως την ενεργοποίησή του». Η υποβολή αίτησης στην πλατφόρμα και η δήλωση ένταξης θα μπορεί να γίνει με ανοιχτή ημερομηνία, όχι όμως την τελευταία στιγμή, δηλαδή λίγο πριν το ακίνητό τους βγει σε πλειστηριασμό. Αυτό τουλάχιστον προτείνουν οι τράπεζες στην πρόταση που έχουν υποβάλλει με βάση την οποία, αιτήσεις ένταξης στην πλατφόρμα δεν θα γίνονται δεκτές 60 ημέρες μετά από την ημερομηνία του εγγράφου κατάσχεσης ή τη δημοσίευση της απόφασης με την οποία κηρύσσεται ο ευάλωτος οφειλέτης σε πτώχευση στο ηλεκτρονικό μητρώο φερεγγυότητας. 

Οι δόσεις

Η μηνιαία δόση που θα πληρώνει ο δανειολήπτης τόσο κατά την ενδιάμεση περίοδο, δηλαδή έως την ενεργοποίηση του Φορέα, αλλά και στη συνέχεια, θα προκύπτει με βάση την εμπορική αξία του ακινήτου. Το Κράτος θα παρεμβαίνει επιδοτώντας το ενοίκιο που θα πρέπει να πληρώνει ο δανειολήπτης στο Φορέα προκειμένου να μένει στο ακίνητο που του έχει παραχωρηθεί. Το ύψος του επιδόματος θα ξεκινά από 70 ευρώ και μπορεί να φτάσει κατ’ ανώτατο έως 210 ευρώ, ανάλογα με τον αριθμό των προστατευόμενων μελών του κάθε νοικοκυριού. Η κρατική επιδότηση με τη μορφή επιδόματος στέγασης, θα διασφαλίζει σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του αρμόδιου υπουργείου ότι, το ευάλωτο νοικοκυριό θα είναι σε θέση να πληρώνει το ενοίκιο που συμφωνεί με το Φορέα, διασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό σταθερές πηγές εσόδων για τον ιδιώτη που θα πρέπει να αποσβέσει το επενδεδυμένο κεφάλαιο. 

Η χορήγηση του επιδόματος θα προϋποθέτει αφενός ότι το συγκεκριμένο νοικοκυριό έχει χαρακτηριστεί ευάλωτο και αφετέρου ότι θα παραδώσει υποχρεωτικά το ακίνητο στο Φορέα. Σε διαφορετική περίπτωση η πρώτη κατοικία δεν προστατεύεται και εκποιείται είτε μέσω αναγκαστικών μέτρων που παίρνει η Τράπεζα είτε μέσω δικαστικής πτώχευσης.  Όπως προβλέπεται στο νόμο τα νοικοκυριά αυτά θα έχουν το δικαίωμα να επαναγοράσουν το ακίνητο μετά από 12 χρόνια και εφόσον στο μεσοδιάστημα είναι συνεπείς στην καταβολή του ενοικίου που θα πρέπει να πληρώνουν στον Φορέα. 

Το ενοίκιο που θα πρέπει να πληρώνει ο ευάλωτος δανειολήπτης θα προκύπτει επίσης βάσει της εμπορικής αξίας του ακινήτου, διαιρεμένης για 12 χρόνια και με επιβάρυνση το μέσο επιτόκιο ενός στεγαστικού δανείου. Ο δανειολήπτης θα χάνει το δικαίωμα να διαμένει στο ακίνητο ή να επαναγοράσει το σπίτι εφόσον καθυστερήσει να καταβάλει τρία ενοίκια.

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News