Business & Finance Τρίτη 10/08/2021, 18:32
BUSINESS & FINANCE

ΑΚΤΩΡ: Αποπληρώθηκε το δάνειο – γέφυρα των 50 εκατ. ευρώ

Ολοκληρώθηκε η ΑΜΚ των 98,6 εκατ. ευρώ

ΑΚΤΩΡ: Αποπληρώθηκε το δάνειο – γέφυρα των 50 εκατ. ευρώ

Την εμπρόθεσμη αποπληρωμή ομολογιακού δανείου, ύψους 50 εκατ. ευρώ, ανακοίνωσε το διοικητικό συμβούλιο της ΑΚΤΩΡ.

Επρόκειτο για την χρηματοδότηση – γέφυρα, η οποία είχε παρασχεθεί στον κατασκευαστικό βραχίονα της Ελλάκτωρ και στην οποία συμμετείχαν οι Ολλανδοί του Reggeborgh, η Optima Bank, η Eurobank και η Εθνική Τράπεζα.

Στόχος του ομολογιακού δανείου ήταν η διασφάλιση της ομαλής και απρόσκοπτης λειτουργίας της εταιρείας.

Η παραπάνω εξέλιξη έρχεται ως συνέπεια της πρόσφατης ολοκλήρωσης της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου (ΑΜΚ) της Ελλάκτωρ, η οποία κατάφερε να αντλήσει 120,5 εκατ. ευρώ.

Από το εν λόγω ποσό, 98,6 εκατ. ευρώ κατευθύνθηκαν στην ΑΚΤΩΡ, μέσω ισόποσης ΑΜΚ, με κύριο στόχο την ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης, την κάλυψη των υποχρεώσεών της σε Ελλάδα και εξωτερικών, καθώς και τη διεκδίκηση νέων έργων.

Η ανακοίνωση της εισηγμένης:

  1. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΑΚΤΩΡ που έλαβε χώρα στις 06.08.2021, αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΑΚΤΩΡ κατά το ποσόν των ευρώ τριών εκατομμυρίων τετρακοσίων χιλιάδων (€ 3.400.000), με την έκδοση έξι εκατομμυρίων οκτακοσίων χιλιάδων (6.800.000) κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας πενήντα λεπτών του ευρώ (€ 0,50) εκάστη και τιμής διαθέσεως ευρώ δέκα τεσσάρων και πενήντα λεπτών (€ 14,50) εκάστη. Η υπέρ το άρτιο διαφορά που προκύπτει μεταξύ της ονομαστικής αξίας και της τιμής διαθέσεως των νέων μετοχών, ύψους ευρώ ενενήντα πέντε εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων (€ 95.200.000) θα αποτελέσει ειδικό αποθεματικό κατά το Νόμο και το Καταστατικό της ΑΚΤΩΡ. Κατόπιν δηλώσεως της εταιρείας «ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.», μετόχου κατά ποσοστό 20,78% στην ΑΚΤΩΡ, ότι δεν προτίθεται να ασκήσει το δικαίωμα προτίμησης που έχει κατά το νόμο και το Καταστατικό της ΑΚΤΩΡ, η ως άνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αναλήφθηκε πλήρως από την Εταιρεία με την  καταβολή του ποσού των ευρώ ενενήντα οκτώ εκατομμυρίων εξακοσίων χιλιάδων (€ 98.600,000) πραγματοποιήθηκε την ίδια ημέρα, ήτοι 06.08.2021.
  2. Κατόπιν ειδικής εξουσιοδότησης που παρέσχε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΚΤΩΡ κατά την από 09.08.2021 συνεδρίασή του για την εμπρόθεσμη  εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεών της προς τους ομολογιούχους δανειστές, προέβη την 10.08.2021, σε πλήρη και ολοσχερή αποπληρωμή (περιλαμβανομένων τόκων και τυχόν εξόδων) του Ομολογιακού Δανείου (Bridge Financing), ποσού ευρώ πενήντα εκατομμυρίων (€50.000.000)  

moneyreview.gr

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News