Business & Finance Πέμπτη 5/08/2021, 18:05
BUSINESS & FINANCE

Folli Follie: Καθαρές ζημιές 116,3 εκατ. ευρώ το 2019

Τι δείχνουν οι ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις

Folli Follie: Καθαρές ζημιές 116,3 εκατ. ευρώ το 2019

Καθαρές ζημίες 116,3 εκατ. ευρώ εμφάνισε το 2019 έναντι του 2019 η Folli-Follie, σύμφωνα με τα ελεγμένα οικονομικά αποτελέσματα για τη συγκεκριμένη χρήση. Υπενθυμίζεται ότι η εταιρεία πριν από έναν χρόνο είχε ανακοινώσει τα μεγέθη του 2019, τα οποία όμως, δεν ήταν ελεγμένα. Το 2019, η εταιρεία εμφάνισε κύκλο εργασιών 204,2 εκατ. ευρώ από 203,7 εκατ. ευρώ, ζημιές προ φόρων 116,6 εκατ. ευρώ και αρνητικά ίδια κεφάλαια 285,3 εκατ. ευρώ. Το 2019 η οικογένεια Κουτσολιούτσου έπαψε να έχει τη διοίκηση της εταιρείας, ενώ ασκήθηκαν εναντίον της ποινικές διώξεις σοβαρότατες κακουργηματικές κατηγορίες.

Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις των ορκωτών ελεγκτών, η Διοίκηση ακολούθησε διαφορετικό λογιστικό χειρισμό σχετικά με τη σύνταξη των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, παραλείποντας την ενοποίηση θυγατρικών εταιρειών για τις χρήσεις που έληξαν την 31η Δεκεμβρίου 2019 και την 31η Δεκεμβρίου 2018. Συνεπώς, τα αποτελέσματα της χρήσης, καθώς και τα ίδια κεφάλαια, όπως αυτά παρουσιάζονται στις ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, είναι αυξημένα κατά 3,1 εκατ. ευρώ περίπου στο κονδύλι «Ζημίες από διαγραφή θυγατρικών που δεν ενοποιήθηκαν».

«Δεν κατέστη εφικτό να γίνει από τη Διοίκηση αναδρομικά πλήρης διόρθωση των λαθών στις εταιρικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με τα όσα ορίζει το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 8 «Λογιστικές πολιτικές, μεταβολές των λογιστικών εκτιμήσεων και λάθη». Από τις ελεγκτικές διαδικασίες που κατέστη δυνατό να ολοκληρώσουμε για τις χρήσεις 2018 και 2019, εντοπίσαμε διαφορές οι οποίες, αν διορθώνονταν, θα μείωναν κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018 τα Ίδια Κεφάλαι

Για την πώληση των μετοχών της εταιρείας «Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών Α.Ε.», όπως αναφέρεται στις οικονομικές καταστάσεις, η Folli Follie απέκτησε και κατέχει μετοχές της Dufry AG, οι οποίες έχουν ταξινομηθεί στο κονδύλι «Επενδύσεις διαθέσιμες προς πώληση». Μετά την απόφαση του διαιτητικού δικαστηρίου (στο πλαίσιο αντιδικίας με την Dufry για την απελευθέρωση των μετοχών της τελευταίας) κρίθηκε ότι η Folli Follie πρέπει να καταβάλει ποσό 53 εκατ. ευρώ. Η Dufry AG άσκησε το δικαίωμά της να ζητήσει από τον μεσεγγυούχο την επιστροφή (μεταβίβαση) του συνόλου των Μετοχών Dufry στην ίδια, οι οποίες είναι υπό συμβατική μεσεγγύηση. Η Διοίκηση της Εταιρείας δεν έχει προβεί σε αναγνώριση της υποχρέωσης από την επιστροφή των μετοχών ή την καταβολή του εν λόγω ποσού στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ελεγχόμενης χρήσης 2019.

moneyreview.gr

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News