Business & Finance Πέμπτη 5/08/2021, 17:48
BUSINESS & FINANCE

Εθνική Τράπεζα: Άλμα κερδών κατά 34% στο εξάμηνο

Μείωση 4 δισ. ευρώ στα NPEs

Εθνική Τράπεζα: Άλμα κερδών κατά 34% στο εξάμηνο

Σε 622 εκατ. ευρώ ανήλθαν στο α’ εξάμηνο του 2021 τα καθαρά κέρδη του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας, καταγράφοντας άνοδο κατά 34% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2020.

Την ίδια ώρα, τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά 7% και διαμορφώθηκαν στα 591 εκατ. ευρώ, ενώ οι λειτουργικές δαπάνες περιορίστηκαν κατά 8%. Οι προβλέψεις δε, μειώθηκαν στα 70 εκατ. ευρώ.

Πιο αναλυτικά:

 • Τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά 7% σε ετήσια βάση, σε 591 εκατ. το a’ εξάμηνο 2021, αντανακλώντας το όφελος από την συνεχιζόμενη ανατιμολόγηση των καταθέσεων προθεσμίας και τη συμμετοχή της ΕΤΕ στο Πρόγραμμα Συναλλαγών Μακροχρόνιας Αναχρηματοδότησης (TLTRO III).
 • Ελλείψει περιοριστικών μέτρων, τα καθαρά έσοδα από προμήθειες ανέκαμψαν το β’ τρίμηνο 2021 (+4% σε τριμηνιαία βάση), οδηγώντας στην αύξηση των καθαρών εσόδων από προμήθειες κατά 10% σε ετήσια βάση, σε 136 εκατ. το α’ εξάμηνο 2021.
 • Η σημαντική περιστολή των δαπανών προσωπικού στην Ελλάδα (-15% σε ετήσια βάση) οδήγησε στη δραστική αποκλιμάκωση των λειτουργικών δαπανών κατά 8% σε ετήσια βάση το α’ εξάμηνο 2021. Ο δείκτης κόστους προς οργανικά έσοδα στην Ελλάδα σημείωσε εντυπωσιακή βελτίωση κατά 9 ποσοστιαίες μονάδες σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκε στο 51% κατά το α’ εξάμηνο 2021.
 • Τα κέρδη από χρηματοοικονομικές πράξεις και λοιπά έσοδα διαμορφώθηκαν σε 449 εκατ. το α’ εξάμηνο 2021, ενσωματώνοντας υψηλά κέρδη σχετιζόμενα με συναλλαγές χρεογράφων (κυρίως Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου).
 • Προβλέψεις απομείωσης ύψους  70 εκατ. το β’ τρίμηνο 2021 και 147 εκατ. το α’ εξάμηνο 2021, ήτοι 109 μονάδες βάσης επί του μέσου όρου δανείων μετά από προβλέψεις.
 • Τα οργανικά κέρδη ενισχύθηκαν κατά 58% σε ετήσια βάση, σε 208 εκατ. ευρώ, αντανακλώντας την ανάκαμψη των οργανικών εσόδων και την περαιτέρω βελτιστοποίηση του λειτουργικού κόστους της τράπεζας.

Tο υπόλοιπο Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (ΜΕΑ) στην Ελλάδα μειώθηκε σε 4,02 δισ. 

 • Στην Ελλάδα, τα ΜΕΑ διαμορφώθηκαν σε 4,0 δισ. το β’ τρίμηνο 2021 ή 1,4 δισ. μετά από προβλέψεις, εκ των οποίων τα ρυθμισμένα ΜΕΑ που παρουσιάζουν καθυστέρηση κάτω των 30 ημερών ανέρχονται σε 1,4 δισ. (περίπου 35% του συνόλου)
 • Η οργανική μείωση των ΜΕΑ διατηρήθηκε κατά το β’ τρίμηνο 2021 και ανήλθε συνολικά σε 0,2 δισ. ευρώ το α’ εξάμηνο 2021 επιβεβαιώνοντας τον στόχο που έχει θέσει η ΕΤΕ για σωρευτική μείωση ΜΕΑ ύψους 0,8 δισ. το 2021 – 2022
 • Ο δείκτης ΜΕΑ στην Ελλάδα διαμορφώθηκε σε 12,8% (μείωση κατά 50 μ.β. σε τριμηνιαία βάση) και σε 12,7% σε επίπεδο Ομίλου. Ο δείκτης κάλυψης ΜΕΑ από σωρευμένες προβλέψεις ανήλθε σε 66,4% στην Ελλάδα (66,8% σε επίπεδο Ομίλου), ενισχυμένος κατά 360 μ.β. περίπου από την αρχή του έτους.
 • Η κατάσταση πληρωμών των ενήμερων πελατών που είχαν ενταχθεί σε προγράμματα διευκόλυνσης καταβολής οφειλών συνεχίζει να ξεπερνά τις προσδοκίες της Τράπεζας, καθώς μόνο το 3% βρίσκεται σε καθεστώς αθέτησης πληρωμών (άνω των 90 ημερών) τον Ιούλιο 2021, ενώ μόλις το 1% παρουσιάζει μικρή καθυστέρηση (άνω των 30 ημερών).
 • Το 60% περίπου των ενήμερων πελατών που είχαν ενταχθεί σε προγράμματα διευκόλυνσης καταβολής οφειλών είναι χαμηλού ρίσκου και δεν έχουν ζητήσει περαιτέρω διευκολύνσεις πληρωμών μετά τη λήξη των εν λόγω προγραμμάτων

Δείκτης CET1 στο 16,0%, με το Συνολικό Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας να ανέρχεται σε 17%

 • Ο δείκτης CET1 ανήλθε σε 16,0%, ενισχυμένος κατά 30 μ.β. περίπου σε σχέση με την αρχή του έτους. Με πλήρη επίδραση του ΔΠΧΑ 9 (fully loaded – FL), ο δείκτης CET1 FL διαμορφώθηκε σε 13,8% , αυξημένος κατά 100μ.β. από την αρχή του έτους.
 • Ο Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας ανήλθε σε 17,0% και υπερβαίνει τις κεφαλαιακές απαιτήσεις για το 2021 κατά περίπου 600 μ.β.
 • Η ολοκλήρωση της συναλλαγής Frontier και της πώλησης της Εθνικής Ασφαλιστικής θα ενισχύσει τον Συνολικό Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας της Τράπεζας κατά περίπου 170 μ.β. σε ~18,8% .
 • Η ETE ολοκλήρωσε με επιτυχία την Άσκηση Προσομοίωσης Ακραίων Συνθηκών του 2021, με τον δείκτη CET1 FL να διαμορφώνεται σε 15,5% το 2023 υπό το Βασικό σενάριο (+270 μ.β. το 2021-23), ενώ υπό το Δυσμενές σενάριο σημειώθηκε μέγιστη αρνητική επίπτωση 6,4 π.μ. στο δείκτη CET1 FL. Λαμβάνοντας υπόψιν τα κέρδη μετά φόρων του α’ εξαμήνου 2021 και την ολοκλήρωση της συναλλαγής Frontier και της πώλησης της Εθνικής Ασφαλιστικής, ο Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας αυξάνεται κατά σχεδόν 300μ.β.

Οι εκταμιεύσεις δανείων στην Ελλάδα ανήλθαν σε 2,0 δισ. ευρώ το α’ εξάμηνο 2021

 • Τα εξυπηρετούμενα δάνεια στην Ελλάδα ενισχύθηκαν κατά 1,2 δισ. σε ετήσια βάση, ως αποτέλεσμα της αύξησης στα εξυπηρετούμενα δάνεια Εταιρικής Τραπεζικής (+1,5 δισ., σε ετήσια βάση), ενώ η απομόχλευση των εξυπηρετούμενων δανείων Λιανικής Τραπεζικής εμφανίζει τάσεις επιβράδυνσης
 • Οι εγχώριες καταθέσεις διαμορφώθηκαν σε 49,6 δισ. το α’ εξάμηνο 2021, αυξημένες κατά 6,3 δισ. ή 14,5% σε ετήσια βάση, αντανακλώντας τις εισροές καταθέσεων όψεως και ταμιευτηρίου, οι οποίες υπερβαίνουν πλέον το 80% των συνολικών καταθέσεων της ΕΤΕ στην Ελλάδα
 • Η χρηματοδότηση από το Ευρωσύστημα (TLTRO III) διατηρείται σε 11,6 δισ., ενισχύοντας τα καθαρά έσοδα από τόκους και το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο Ενεργή στήριξη των πελατών μας εν όψει της ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας

moneyreview.gr

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News