Business & Finance Πέμπτη 5/08/2021, 09:23
BUSINESS & FINANCE

Frigoglass: Αύξηση πωλήσεων κατά 45% το β΄ τρίμηνο

Frigoglass: Αύξηση πωλήσεων κατά 45% το β΄ τρίμηνο

Αύξηση πωλήσεων κατά 45%, στα 105,7 εκατ. ευρώ, ως αποτέλεσμα της άρσης των περιοριστικών μέτρων και της χαμηλής συγκριτικής βάσης, ανακοίνωσε η Frigoglass ΑΒΕΕ για το δεύτερο τρίμηνο του έτους. 

Όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση της εταιρείας, η κατανάλωση αναψυκτικών και ποτών στο δεύτερο τρίμηνο αυξήθηκε, όπως αναμενόταν, μετά τη σταδιακή χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων και τον αυξητικό ρυθμό εμβολιασμών σε πολλές από τις αγορές της εταιρείας. Συνεπώς, παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση στις επενδύσεις των πελατών της σε επαγγελματικά ψυγεία. Ωστόσο, η συγκριτική βάση είναι αδύναμη αφού η επίδοση του δευτέρου τριμήνου του περασμένου έτους επηρεάστηκε σημαντικά από τους περιορισμούς για τον έλεγχο της πανδημίας. Ομοίως, παρατηρήθηκε αύξηση του όγκου πωλήσεων στον κλάδο Υαλουργίας, κατά 67% σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση, λόγω της ανάκαμψης του όγκου πωλήσεων και της αύξησης των τιμών σε όλες τις δραστηριότητες. 

Frigoglass: Αύξηση πωλήσεων κατά 45% το β΄ τρίμηνο-1

Το μικτό κέρδος (εξαιρουμένων των αποσβέσεων) αυξήθηκε κατά 48,5%, σε 22,4 εκατ. ευρώ. Η επιτυχής υλοποίηση των πρωτοβουλιών αύξησης των τιμών και τα οφέλη από την βελτιωμένη απορρόφηση του κόστους και στους δύο κλάδους, σε συνδυασμό με νέες πρωτοβουλίες βελτιστοποίησης της παραγωγής στον κλάδο Υαλουργίας, ενίσχυσαν το μικτό περιθώριο κέρδους κατά 50 μονάδες βάσης στο 21,2%. Οι παράγοντες αυτοί υπεραντιστάθμισαν το λιγότερο ευνοϊκό μείγμα πωλήσεων, το υψηλότερο κόστος πρώτων υλών και μεταφορικών καθώς και την υποτίμηση του Νάιρα.

Τα λειτουργικά έξοδα (εξαιρουμένων των αποσβέσεων) αυξήθηκαν κατά 25,1% στα 8,3 εκατ. ευρώ ως αποτέλεσμα των υψηλότερων εξόδων διοικητικής λειτουργίας. Τα μέτρα μείωσης κόστους που εφαρμόστηκαν το προηγούμενο έτος εξακολουθούν να επηρεάζουν θετικά τη βάση σταθερών δαπανών. Τα λειτουργικά έξοδα ως ποσοστό των πωλήσεων βελτιώθηκαν κατά 130 μονάδες βάσης, ανερχόμενα σε 7,8%,  ως αποτέλεσμα της αύξησης των πωλήσεων. 

Κατά συνέπεια, τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 69,7% σε 15,0 εκατ., με το αντίστοιχο περιθώριο κέρδους να βελτιώνεται κατά 200 μονάδες βάσης, σε 14,1%. Τα λειτουργικά κέρδη (EBIT) ανήλθαν σε 10,4 εκατ. ευρώ, σε σύγκριση με 3.9 εκατ. πέρυσι, ενισχυμένα από τη μείωση των αποσβέσεων λόγω της υποτίμησης του Νάιρα, τον αυστηρό έλεγχο των κεφαλαιακών δαπανών το 2020 στο πλαίσιο των μέτρων βελτίωσης της ρευστότητας καθώς και από τη διαγραφή των πάγιων στοιχείων στη Ρουμανία μετά το περιστατικό της πυρκαγιάς. Το κόστος χρηματοδότησης ανήλθε στα 5,2 εκατ. ευρώ, συγκριτικά με τα 6,0 εκατ. το προηγούμενο έτος, λόγω οριακών συναλλαγματικών κερδών, κυρίως αντανακλώντας την υπερτίμηση του νοτιοαφρικανικού Ραντ, εν αντιθέσει με τις συναλλαγματικές ζημίες πέρυσι. Οι έκτακτες δαπάνες ύψους 13,8 εκατ. που σχετίζονται με το περιστατικό πυρκαγιάς στη Ρουμανία επιβάρυναν τα κέρδη προ φόρων του τριμήνου, και συνίστανται σε μη ταμειακές δαπάνες που σχετίζονται με τη διαγραφή πάγιων στοιχείων και αποθεμάτων αξίας 12,8 εκατ. καθώς και σε ταμειακές δαπάνες ύψους 1,0 εκατ. Τα έξοδα φόρου εισοδήματος ανήλθαν σε 2,3 εκατ. ευρώ, σε σύγκριση με το 1,1 εκατ. το ίδιο διάστημα πέρυσι, κυρίως λόγω των υψηλότερων κερδών προ φόρων στη Νιγηρία. Αυτό αντισταθμίστηκε μερικώς από τον αντιλογισμό αναβαλλόμενης φορολογικής υποχρέωσης στη Ρουμανία ως συνέπεια της διαγραφής των πάγιων στοιχείων λόγω του περιστατικού της πυρκαγιάς. Οι καθαρές ζημίες ανήλθαν σε 12,2 εκατ., σε σύγκριση με 3,9 εκατ. το δεύτερο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Οι προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές ανήλθαν σε 5,4 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2021 σημειώνοντας βελτίωση €6,8 εκατ. συγκριτικά με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι. Η βελτίωση στις ελεύθερες ταμειακές ροές αντανακλά την προσήλωσή μας στη βελτίωση της ρευστότητας μέσω της αυστηρής προτεραιοποίησης των κεφαλαιακών δαπανών με έμφαση σε έργα συντήρησης και βελτίωσης της αποδοτικότητας, καθώς και την αύξηση των δεδουλευμένων εξόδων. Οι ελεύθερες ταμειακές ροές επηρεάστηκαν από την εκροή του καθαρού κεφαλαίου κίνησης, αντανακλώντας κυρίως την αύξηση των εμπορικών απαιτήσεων, λόγω των υψηλότερων πωλήσεων στο δεύτερο τρίμηνο, και την αύξηση των αποθεμάτων.

Ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός ανήλθε σε 261,2 εκατ. τον Ιούνιο του 2021, συγκριτικά με 260,7 εκατ. την ίδια περίοδο πέρυσι. Οι αυξημένες πληρωμές τόκων, μετά την έκδοση των ομολογιών προνομιακής εξασφάλισης ύψους 260 εκατ. τον Φεβρουάριο του 2020, είχαν ως αποτέλεσμα υψηλότερο προσαρμοσμένο καθαρό δανεισμό. Στο τέλος Ιουνίου 2021, τα ταμειακά μας διαθέσιμα ήταν 61,2 εκατ., ελαφρώς χαμηλότερα από τα 63,9 εκατ. πέρυσι. Το επίπεδο αυτό (Ιούνιος 2021) σε συνδυασμό με τα 13 εκατ. σε διαθέσιμες πιστωτικές γραμμές επαρκούν για την κάλυψη του κόστους χρηματοδότησης και των αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης για το τρέχον έτος.

«Τα αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου είναι ικανοποιητικά και παρουσιάζουν σαφή ανάκαμψη της ζήτησης σε πολλές από τις αγορές μας» δήλωσε ο Νίκος Μαμουλής, Διευθύνων Σύμβουλος της Frigoglass. «Αναμένουμε η αυξητική τάση της ζήτησης να διατηρηθεί για το υπόλοιπο του έτους, αν και οι επιπτώσεις από την πυρκαγιά στο εργοστάσιό μας στη Ρουμανία θα επηρεάσουν τον κλάδο Επαγγελματικής Ψύξης. Είμαστε ευγνώμονες για το γεγονός ότι δεν υπήρξαν θύματα από αυτό το ατυχές περιστατικό. Παρά τις προκλήσεις, αναμένουμε να πετύχουμε αύξηση πωλήσεων και EBITDA το 2021» πρόσθεσε ο ίδιος.

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News