Business & Finance Τρίτη 3/08/2021, 11:15
BUSINESS & FINANCE

Πώς επιλέγουν υποψήφιους εργαζόμενους τα στελέχη ανθρώπινου δυναμικού

Η έλλειψη προοπτικών εξέλιξης ο βασικός λόγος που ωθεί τους εργαζόμενους να αλλάξουν δουλειά

Πώς επιλέγουν υποψήφιους εργαζόμενους τα στελέχη ανθρώπινου δυναμικού

Με βασικά κριτήρια τη συμπεριφορά και τις αξίες τους, οι οποίες πρέπει να ταιριάζουν με αυτές του οργανισμού στον οποίο πρόκειται να ενταχθούν, επιλέγουν υποψήφιους εργαζόμενους τα στελέχη ανθρώπινου δυναμικού, όπως προκύπτει από έκθεση του ομίλου Adecco, η οποία χαρτογραφεί το τοπίο στον κλάδο HR στην περιοχή της Ανατολικής Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Βόρειας Αφρικής.

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της έρευνας που παρουσιάζεται στην έκθεση HR 20.21 ένα στέλεχος ανθρώπινου δυναμικού χρειάζεται κατά μέσο όρο να πάρει συνέντευξη από πέντε υποψηφίους που θα έχουν φτάσει σε τελικό στάδιο αξιολόγησης για να καλύψει μία θέση. Αυτός ο αριθμός ποικίλλει σημαντικά ανάλογα με τον κλάδο, την προσφορά υποψηφίων στη συγκεκριμένη ειδικότητα και το ιεραρχικό επίπεδο της θέσης προς κάλυψη.

Ο μέσος χρόνος που απαιτείται για την κάλυψη μιας ανοιχτής θέσης εργασίας είναι ένας μήνας. Η περίοδος αυτή μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τις διαδικασίες της κάθε εταιρείας, την πολυπλοκότητα και τις απαιτήσεις της κάθε θέσης και το πακέτο αμοιβών και παροχών. 

Οι πιο σημαντικές δεξιότητες που απαιτούνται σε θέσεις με αυξημένη δυσκολία στην κάλυψή τους είναι η συναισθηματική νοημοσύνη, η ικανότητα επίλυσης περίπλοκων ζητημάτων, η αναλυτική σκέψη και η καινοτομία. 

Οι τομείς που έχουν τη μεγαλύτερη δυσκολία στην εύρεση υποψηφίων με τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες είναι η πληροφορική, τα τεχνικά επαγγέλματα και ο χρηματοοικονομικός τομέας.

Σε ό,τι αφορά τους λόγους που ωθούν έναν εργαζόμενο να αλλάξει δουλειά, η βασική αιτία είναι η έλλειψη προοπτικών εξέλιξης και ακολουθεί ως αιτία η κακή συνεργασία με τον προϊστάμενο.

Αισιοδοξία για προσλήψεις

Σύμφωνα με την ίδια έκθεση οι οικονομικές προβλέψεις για ανάκαμψη μετά την πανδημία είναι αισιόδοξες. Αυτό το κλίμα αισιοδοξίας είναι ορατό στις τάσεις προσλήψεων και τα στρατηγικά σχέδια στελέχωσης πολλών εταιρειών στην περιοχή της Ανατολικής Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής. Λαμβάνοντας υπόψη τα διδάγματα της πανδημίας, οι εταιρείες και τα τμήματα ανθρώπινου δυναμικού δίνουν πια περισσότερη σημασία στη διαχείριση θεμάτων που σχετίζονται με τις ίσες ευκαιρίες προς όλους, την ανάπτυξη επίκαιρων  δεξιοτήτων και την ευημερία των εργαζομένων.

«Διανύουμε μια περίοδο κατά την οποία είναι σαφής η ανάγκη επαναπροσδιορισμού του τρόπου με τον οποίο εργαζόμαστε. Ο σύγχρονος οργανισμός για να επιτύχει πρέπει να μπορεί να κατανοεί καλύτερα το περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται, καθώς η γνώση είναι πολύτιμη, ειδικά σε κρίσιμες περιόδους» δήλωσε σχολιάζοντας τα αποτελέσματα της έκθεσης HR 20.21, ο Κωνσταντίνος Μυλωνάς, Cluster Head Ελλάδας, Ρουμανίας και Βουλγαρίας, του Ομίλου Adecco.

Όπως σημείωσε ο ίδιος, τα δεδομένα και η ανάλυση τάσεων είναι σημαντικά κατά τη λήψη αποφάσεων. «Η κατανόηση των αιτιών και ο εντοπισμός πιθανών ευκαιριών όμως είναι που κάνουν πραγματικά τη διαφορά. Ο στόχος μας με την έκθεση HR 20.21 είναι να κατανοήσουμε τις στρατηγικές HR που οι οργανισμοί ακολουθούν, ποιες είναι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα στελέχη του κλάδου και ποιες προοπτικές βλέπουν για το μέλλον. Αποκομίζοντας χρήσιμη γνώση από τα ευρήματα που παρουσιάζονται στην έκθεση μπορούμε να προχωρήσουμε σε ενημερωμένες αποφάσεις και να θέσουμε τις βάσεις  για να οικοδομήσουμε ένα καλύτερο μέλλον για τον κόσμο της εργασίας» πρόσθεσε ο κ. Μυλωνάς.

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News