Business & Finance Πέμπτη 29/07/2021, 11:10
BUSINESS & FINANCE

ΤΙΤΑΝ: Αύξηση του κύκλου εργασιών και των καθαρών κερδών το α΄ εξάμηνο

ΤΙΤΑΝ: Αύξηση του κύκλου εργασιών και των καθαρών κερδών το α΄ εξάμηνο

Με βελτιωμένο κύκλο εργασιών και σημαντική αύξηση των καθαρών κερδών έκλεισε το πρώτο εξάμηνο του 2021 για τον Όμιλο «ΤΙΤΑΝ». Ειδικότερα, ο όγκος των πωλήσεων κινήθηκε ανοδικά σε όλες τις κατηγορίες προϊόντων το πρώτο εξάμηνο του έτους. Σε επίπεδο ομίλου, οι πωλήσεις τσιμέντου και κλίνκερ, συμπεριλαμβανομένων των εξαγωγών, αυξήθηκαν κατά 11% λόγω αύξησης της ζήτησης στις περισσότερες αγορές. Οι πωλήσεις αδρανών υλικών και έτοιμου σκυροδέματος αυξήθηκαν κατά 4% και 5% αντίστοιχα.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 821,1 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας άνοδο 4,4% έναντι του πρώτου εξαμήνου του 2020, χάρη στη βελτίωση όγκων και τιμών. Η εξασθένηση του αμερικανικού δολαρίου και των συνδεδεμένων με αυτό νομισμάτων περιόρισαν την αύξηση του κύκλου εργασιών σε ευρώ. Σε τοπικά νομίσματα η αύξηση ήταν 11,7%. Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα 142,6 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 4,2% (και 10,3% σε τοπικά νομίσματα), καθώς η άνοδος των τιμών ενέργειας και ναύλων λειτούργησε ανασταλτικά.

Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας υπερδιπλασιάστηκαν και διαμορφώθηκαν στα 58,0 εκατ. έναντι 22,4 εκατ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020, υποβοηθούμενα από τη σημαντική μείωση των χρηματοοικονομικών εξόδων. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της εταιρείας, οι περισσότερες χώρες όπου δραστηριοποιείται ο Όμιλος δεν ήταν μεταξύ των περιοχών που είχαν δεχτεί ισχυρό πλήγμα στις αρχές της πανδημίας και κατά συνέπεια τα αποτελέσματα του Ομίλου το πρώτο εξάμηνο του 2020 είχαν επιδείξει ανθεκτικότητα και είχαν βελτιωθεί σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο του 2019.

Επιδόσεις γεωγραφικών τομέων 

  • ΗΠΑ

Τα θεμελιώδη μεγέθη στις αγορές των ΗΠΑ διατήρησαν τη δυναμική τους το πρώτο εξάμηνο του έτους. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της εταιρείας, εν μέσω ενός θετικού μακροοικονομικού περιβάλλοντος, η ζήτηση ενισχύεται αφενός μεν λόγω των ισχυρών τάσεων της αγοράς κατοικιών, η οποία ευνοείται από τα χαμηλά επιτόκια και την έλλειψη διαθέσιμων προς πώληση κατοικιών, αφετέρου δε λόγω των αυξανόμενων έργων υποδομής. Η ανάπτυξη στις Μεσοατλαντικές Πολιτείες διατηρήθηκε σε υψηλά επίπεδα και η ζήτηση εξακολούθησε να κινείται ανοδικά στη Φλόριντα, με τις τάσεις να διαφοροποιούνται στις κατά τόπους περιοχές. Η αγορά στη μητροπολιτική περιοχή της Νέας Υόρκης επιβεβαίωσε τις θετικές ενδείξεις που παρατηρήθηκαν το πρώτο τρίμηνο του έτους. Συνολικά, η στενότητα της αγοράς αποτυπώθηκε στην αύξηση του κόστους των πρώτων υλών και γενικά της εφοδιαστικής αλυσίδας, καθώς και στην έλλειψη εργατικού δυναμικού, περιορίζοντας τα περιθώρια κέρδους. Ο κύκλος εργασιών στις ΗΠΑ αυξήθηκε 10,2% σε δολάρια ΗΠΑ το πρώτο εξάμηνο του 2021, αλλά σε ευρώ παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητος (+0,8%) στα 479,3 εκατ. ευρώ. Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) ανήλθαν σε 81,2 εκατ. (αύξηση 1,9% σε δολάρια ΗΠΑ), ενώ σε ευρώ μειώθηκαν κατά 6,8% σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο του 2020. Αυτή η απόκλιση οφείλεται στο υψηλότερο κόστος συντήρησης κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, καθώς επίσης στα αυξημένα κόστη μεταφορών και εργασίας.

  • Ελλάδα & Δυτική Ευρώπη

Στην Ελλάδα οι ενθαρρυντικές τάσεις της ζήτησης που παρατηρήθηκαν το 2020 συνεχίστηκαν και το πρώτο εξάμηνο του 2021. Έπειτα από ένα ισχυρό πρώτο τρίμηνο, η ζήτηση εξακολούθησε να αυξάνεται. Ο κλάδος κατοικιών κινήθηκε ανοδικά στα κύρια αστικά κέντρα, ενώ πολλά περιφερειακά κατασκευαστικά έργα και ιδιωτικές επενδύσεις συνεχίζονται σε όλη τη χώρα, γεγονός που αντισταθμίζει την ήπια κάμψη που παρατηρείται στα έργα που σχετίζονται με τον τουρισμό. Η θετική πορεία της αγοράς επέτρεψε αύξηση των τιμών, περιορίζοντας τις συνέπειες των υψηλότερων τιμών ενέργειας και ναύλων. Οι εξαγωγές του Ομίλου επίσης αυξήθηκαν το πρώτο εξάμηνο χάρη στην ισχυρή ανάκαμψη της ζήτησης στις αγορές που εξυπηρετείτο δίκτυο του Ομίλου. Ωστόσο, τα περιθώρια των εξαγωγών επλήγησαν λόγω της εξασθένησης του αμερικανικού νομίσματος έναντι του ευρώ και λόγω αύξησης των ναύλων. Ο συνολικός κύκλος εργασιών για την Ελλάδα και τη Δυτική Ευρώπη κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021 αυξήθηκε κατά 17,4% και ανήλθε σε 133,5 εκατ., ενώ τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα 17 εκατ. ευρώ έναντι 8,2 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2020.

  • Νοτιοανατολική Ευρώπη

Οι επιδόσεις στη Νοτιοανατολική Ευρώπη διατηρήθηκαν σε υψηλά επίπεδα με τις πωλήσεις να καταγράφουν σημαντική αύξηση σε όλες τις αγορές της περιοχής. Αν και οι υψηλότερες τιμές ενέργειας, ιδιαίτερα της ηλεκτρικής ενέργειας, επηρέασαν τα περιθώρια κέρδους, οι συνολικές επιδόσεις διατηρήθηκαν σε υψηλά επίπεδα χάρη στη μεγαλύτερη αξιοποίηση του παραγωγικού δυναμικού των εργοστασίων. Η κατασκευαστική δραστηριότητα τόσο για κατοικίες όσο και για εμπορικά ακίνητα, που αποτελούν τις κύριες πηγές ζήτησης, διατήρησαν τη δυναμική τους στις χώρες στις οποίες δραστηριοποιείται ο Όμιλος. Ο κύκλος εργασιών για την Νοτιοανατολική Ευρώπη συνολικά αυξήθηκε κατά 14,1% και ανήλθε σε 132,3 εκατ. ευρώ ενώ τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 7,5% στα 42 εκατ. κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021.

  • Ανατολική Μεσόγειος

Η κατανάλωση τσιμέντου στην Αίγυπτο παρέμεινε αμετάβλητη το πρώτο εξάμηνο του έτους. Ωστόσο, την περίοδο Μαρτίου και Απριλίου, πριν ξεκινήσει το Ραμαζάνι η αγορά κατέγραψε ήπια αύξηση. Οι ιδιωτικές κατασκευές κατοικιών και τα έργα ανάπτυξης των Νέων Πόλεων συνέχισαν να στηρίζουν την ζήτηση. Από τις αρχές του έτους σημειώθηκε σημαντική βελτίωση των τιμών, οι οποίες βρίσκονταν σε χαμηλά επίπεδα, ωστόσο το αυξανόμενο κόστος των πρώτων υλών αντιστάθμισε εν μέρει τη βελτίωση των περιθωρίων κέρδους. Η Αίγυπτος κατέγραψε περιορισμένα θετικά λειτουργικά κέρδη (EBITDA) το Α’ εξάμηνο του έτους. Στην Τουρκία, οι εγχώριες πωλήσεις της Adocim αυξήθηκαν σημαντικά σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι με παράλληλη αύξηση και των τιμών, γεγονός που αντανακλά την πλήρη κάλυψη της προσφοράς από την αυξημένη ζήτηση. Οι επενδύσεις στις κατασκευές νέων κατοικιών εξακολουθούν να παρέχουν ένα ασφαλές περιβάλλον για τις αποταμιεύσεις, να εξυπηρετούν τις ανάγκες στέγασης του αυξανόμενου πληθυσμού και να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των νέων αντισεισμικών κανονισμών. Επιπλέον, το πλήθος των ιδιωτικών επενδύσεων σε μικρής κλίμακας έργα στους κλάδους της μεταποίησης και της βιομηχανίας ενισχύει τη ζήτηση. Η εξασθένηση όμως του τοπικού νομίσματος και η έκθεση της χώρας σε κόστη που τιμολογούνται σε ξένο νόμισμα περιόρισαν την κερδοφορία της Τουρκίας και τη συνεισφορά της στα αποτελέσματα της Ανατ. Μεσογείου. Ο συνολικός κύκλος εργασιών στην Ανατολική Μεσόγειο διαμορφώθηκε στα 75,9 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας πτώση 6,4% έναντι της αντίστοιχης περιόδου πέρυσι, αν και σε τοπικό νόμισμα υπήρξε άνοδος 8,6%. Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα 2,4 εκατ., αύξηση 1,4% έναντι του Α’ εξαμήνου του 2020.

Βραζιλία (Κοινοπραξία)

Η αγορά στο βορειοανατολικό τμήμα της Βραζιλίας εξακολούθησε να κινείται ανοδικά, σημειώνοντας αύξηση 15% έναντι του πρώτου εξαμήνου του 2020, διατηρώντας την πορεία ανάκαμψης που παρατηρείται τα τελευταία τέσσερα τρίμηνα. Οι πωλήσεις της κοινοπραξίας Apodi αυξήθηκαν χάρη στην ισχυρότερη ζήτηση του κλάδου κατοικιών και εμπορικών ακινήτων. Το πρώτο εξάμηνο του έτους η Apodi κατέγραψε αύξηση του κύκλου εργασιών στα 36,7 εκατ. ευρώ (έναντι 29,9 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2020) και των λειτουργικών κερδών (EBITDA) στα 8,8 εκατ. ευρώ (έναντι 3,5 εκατ. το 2020), ενισχύοντας τη συνεισφορά της στα καθαρά αποτελέσματα του Ομίλου.

Χρηματοδότηση & Επενδύσεις 

Οι ελεύθερες ταμειακές ροές του ομίλου ανήλθαν σε 60,5 εκατ. ευρώ, χαμηλότερες κατά 8,4 εκατ. σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο του 2020. Οι ταμειακές ροές ευνοήθηκαν από τα υψηλότερα επίπεδα των λειτουργικών κερδών (EBITDA), αλλά περιορίστηκαν από τις υψηλότερες επενδυτικές δαπάνες που ανήλθαν σε 54,3 εκατ., σημειώνοντας αύξηση ύψους 13,8 εκατ. σε σύγκριση με τις περιορισμένες λόγω κορονοϊού επενδυτικές δαπάνες το αντίστοιχο διάστημα του 2020.

Τα καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα το πρώτο εξάμηνο του 2021 ήταν κατά 16,4 εκατ. χαμηλότερα και ανήλθαν σε 15,7 εκατ. ευρώ, αντανακλώντας εν μέρει τις χαμηλότερες δανειακές υποχρεώσεις, τα χαμηλότερα επιτόκια δανεισμού, καθώς και τη θετική διαφορά από το περσινό κόστος ύψους 7 εκατ. από την αποτίμηση συμβάσεων hedging σταθερού επιτοκίου σε δολάρια.

Στα τέλη του πρώτου εξαμήνου του 2021 ο καθαρός δανεισμός του ομίλου ανήλθε σε 691,4 εκατ., υψηλότερος κατά 7 εκατ. σε σύγκριση με το τέλος του 2020. Τα ταμειακά διαθέσιμα μειώθηκαν σε 93,7 εκατ., μετά την αποπληρωμή ομολογιών ύψους 166 εκατ. που έληξαν τον Ιούνιο του 2021.

Στις 23 Μαρτίου 2021 το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την επιστροφή κεφαλαίου ύψους 0,40 ευρώ ανά μετοχή σε όλους τους μετόχους που ήταν εγγεγραμμένοι στο μετοχολόγιο της εταιρείας στις 29 Απριλίου 2021. Tο αντίστοιχο ποσό καταβλήθηκε στις 2 Ιουλίου 2021. Στις 22 Ιουνίου 2021 ολοκληρώθηκε η διαδικασία ακύρωσης ποσοστού 5% των μετοχών της TCI. Κατά συνέπεια, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας που ανέρχεται σε 1.159.347.807,86 ευρώ κατανέμεται σε 78.325.475 μετοχές. Στις 30 Ιουνίου 2021 η TITAN Cement Group κατείχε 1.307.520 ίδιες μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό 1,67% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου.

Η εικόνα του β΄ τριμήνου

Οι επιδόσεις του δεύτερου τριμήνου κατέδειξαν περαιτέρω τη θετική επίδραση από τα βελτιωμένα θεμελιώδη μεγέθη των αγορών, την αποκατάσταση του κλίματος εμπιστοσύνης και τη συσσωρευμένη ζήτηση. Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) του δεύτερου τριμήνου του 2021 θα ήταν κατά περίπου 10 εκατ. ευρώ υψηλότερα εάν το εκτιμώμενο κόστος συντήρησης δεν είχε μετατεθεί στο δεύτερο τρίμηνο του τρέχοντος έτους.

Tο δεύτερο τρίμηνο του 2021 ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του ομίλου σημείωσε αύξηση 12,2% σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο του 2020 και διαμορφώθηκε στα 450,3 εκατ. Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) μειώθηκαν κατά 10,1%, κυρίως λόγω της αναβολής της αναστολής λειτουργίας του εργοστασίου στο Pennsuco στις ΗΠΑ και της μετάθεσης των συναφών δαπανών στο δεύτερο τρίμηνο του 2021 αντί του πρώτου τριμήνου το 2020, αλλά και λόγω της αύξησης των τιμών ενέργειας και ναύλων που είχαν αντίκτυπο σε διάφορες γεωγραφικές περιοχές. Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους (NPAT) για το τρίμηνο διαμορφώθηκαν στα 42,7 εκατ., σε σύγκριση με 38,2 εκατ. κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2020.

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News