Business & Finance Παρασκευή 23/07/2021, 11:25
BUSINESS & FINANCE

Eurobank: Η στρατηγική της τράπεζας για διευρυμένη παρουσία στο εξωτερικό

«Απολύτως διαχειρίσιμα τα NPLs της πανδημίας» - Προς διψήφιες αποδόσεις ιδίων κεφαλαίων

Eurobank: Η στρατηγική της τράπεζας για διευρυμένη παρουσία στο εξωτερικό

Εκτεταμένο μοντέλο παρουσίας στο εξωτερικό, ευρύ χαρτοφυλάκιο ακινήτων, μονοψήφιο ποσοστό μη εξυπηρετούμενων δανείων και ισχυρή συμμετοχή στη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων, αποτελούν τους πυλώνες διαφοροποίησης του επιχειρηματικού μοντέλου της Eurobank σε σχέση με τον ανταγωνισμό και τη φέρουν στην πρωτοπορία των εξελίξεων. Αυτό επεσήμανε ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου της Eurobank Φωκίων Καραβίας, στην τοποθέτησή του στο πλαίσιο της ετήσιας γενικής συνέλευσης, η οποία ενέκρινε τα αποτελέσματα της προηγούμενης οικονομικής χρήσης.

Ο επικεφαλής της Eurobank έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη στρατηγική του ομίλου στο εξωτερικού, μέσω οργανικής και μη οργανικής ανάπτυξης στις τρεις βασικές αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται, δηλαδή την Κύπρο, τη Βουλγαρία και τη Σερβία που αποτελεί όπως είπε «σταθερό πυλώνα και συστατικό του διαφοροποιημένου μοντέλου του ομίλου».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην εξαγορά σημαντικού ποσοστού στην Ελληνική Τράπεζα στην Κύπρο,  η οποία όπως είπε σε συνδυασμό με την πρόσφατη εξαγορά στην Σερβία αποτελεί «την πρώτη κίνηση επέκτασης εκτός συνόρων των τελευταία 15 χρόνια».  

Ο κ. Καραβίας έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη στρατηγική της τράπεζας για τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων μέσα από την τιτλοποίηση Cairo και τις άλλες πρωτοβουλίες εξυγίανσης του χαρτοφυλακίου της. «Υπήρξαμε καταλύτης και πρωτοπόρος, ανοίγοντας  το δρόμο για τον ανταγωνισμό», σημείωσε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι η Eurobank, μέσω της σχεδιαζόμενης τιτλοποίησης Mexico ύψους 3,3 δισ. ευρώ που θα ολοκληρωθεί το τέταρτο τρίμηνο του 2021, «θα εκπληρώσει νωρίτερα τη στρατηγική δέσμευση, μειώνοντας το δείκτη NPE σε μονοψήφιο ποσοστό». 

«Είμαστε σε τροχιά επίτευξης διψήφιας απόδοσης ιδίων κεφαλαίων το 2022», επεσήμανε ο CEO της Eurobank, υπογραμμίζοντας την ετοιμότητα του ομίλου να πρωταγωνιστήσει στην ανάπτυξη τα προσεχή χρόνια με διακριτή συμβολή σε όλα τα επιχειρηματικά σχέδια και ισχυρή συμμετοχή στη διοχέτευση των κεφαλαίων του Ταμείου Ανάκαμψης.

Η διοίκηση της Eurobank εκτίμησε ότι τα νέα μη εξυπηρετούμενα δάνεια λόγω πανδημίας θα κινηθούν σε απολύτως διαχειρίσιμα επίπεδα, στοιχείο που σε συνδυασμό  με την εξυγίανση του ισολογισμού, οδηγεί σε μείωση του κόστους κινδύνου στα επίπεδα που είχαν προβλεφθεί προ της πανδημίας. 

Οι επιδόσεις της τράπεζας σε επίπεδο αποτελεσμάτων ήταν περισσότερο από ικανοποιητικές, σημείωσε ο κ. Καραβίας ιδιαίτερα εάν ληφθεί υπόψη το οικονομικό περιβάλλον μέσα στο οποίο επιτεύχθηκαν. Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων έφτασαν τα 865 εκατ. ευρώ, υπερβαίνοντας τις αρχικές εκτιμήσεις, παρά τη ριζική δυσμενή αλλαγή των δεδομένων λόγω της πανδημίας. Από την πλευρά του ελέγχου του κόστους, οι λειτουργικές δαπάνες υποχώρησαν κατά 6% στην Ελλάδα και 3,6% σε επίπεδο Ομίλου. Το δίκτυο καταστημάτων στην Ελλάδα μειώθηκε από 350 το 2019, σε 301 το 2020 και ο αριθμός του προσωπικού κατά περίπου 1.800 υπαλλήλους μετά την απόσχιση (carve out) της FPS/doValue και το επιτυχημένο πρόγραμμα εθελουσίας αποχώρησης. 

Οι προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων επιβαρύνθηκαν με πάνω από 200 εκατ. ευρώ. και ανήλθαν σε 152 μονάδες βάσης επί των μέσων χορηγήσεων, έναντι προ πανδημίας στόχου για 90 μονάδες βάσης. Το συνολικό αποτέλεσμα της Eurobank Holdings ήταν αρνητικό 1,2 δισ. ευρώ αποτυπώνοντας κυρίως τη ζημία από τις συναλλαγές Cairo & FPS. Σε επίπεδο κεφαλαιακής επάρκειας, οι δείκτες CET1 και CAD διαμορφώθηκαν σε 13,9% και 16,3%, αντίστοιχα,  στο τέλος του 2020.

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News